Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje br. 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija sa izmenom br. 1
Odluka o dodeli ugovora

Novi rok:

20/03/2020 09:00

18/03/2020 09:00