Документи Рок за предају документације
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатно појашњење бр. 1
Измена КД бр. 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Додатно појашњење бр. 2
Измена КД бр. 2
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
Обавештење о продужењу рока бр.3
Додатно појашњење бр.3
Измена конкурсне документације бр.3
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Нови рок:

15/06/2018 09:00, 19/06/2018 09:00, 22/06/2018 09:00

13/06/2018 09:00