Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

Novi rok:

12/08/2019 09:00