Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje br. 1
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka

Novi rok:

05/04/2019 09:00