Документи Рок за предају документације
Конкурсна документација
Позив за подошење понуда
Додатна појашњења бр.1
Додатно појашњење бр.2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена и допуна кд бр.1
odluka о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Нови рок:

07/07/2016 09:00

30/06/2016 09:00