POČETAK PRIMENE NOVIH, NIŽIH CENA USLUGA NOVOSADSKE TOPLANE

 

Javno komunalno preduzeće „Novosadska toplana“ Novi Sad obaveštava svoje potrošače da će troškovi isporuke toplotne energije za grejanje i pripremu tople potrošne vode početi da se obračunavaju po novim, nižim prodajnim cenama, od 1. novembra 2018. godine.

 

Nove prodajne cene po kojima će biti obračunati troškovi isporuke toplotne energije za grejanje i pripremu tople potrošne vode na novembarskim računima, prikazane su u sledećoj tabeli:

 

KORISNICI Prodajne cene toplotne energije bez PDV-a Prodajne cene toplotne energije sa PDV-om Jedinica mere
STAMBENI – GREJANjE
 – za utrošenu energiju 4,90 5,39 din./kWh
 – za instalisanu snagu 221,74 243,91      din./kW
ILI
 – ukupno po m2 84,60 93,06      din./m2
POSLOVNI   – GREJANjE
 – za utrošenu energiju 4,90 5,39 din./kWh
 – za instalisanu snagu 221,74  243,91      din./kW
TOPLA POTROŠNA VODA 210,24 231,26      din./m3