Centar za odnose s javnošću

Korisnički centar:
Tel: 0800-100-021

Odsek za odnose s potrošačima
Adresa: Vladimira Nikolića 1
21000 Novi Sad
Srbija
Telefon: 420-853, 423-712

Odsek za spoljne odnose
Adresa: Vladimira Nikolića 1
21000 Novi Sad
Srbija
Telefon: 4881-283