Надзорни одбор

 

Председник

Име и презиме:

Александар Цековић

Датум рођења: 04.03.1982.
Образовање:
 • Средња техничка школа „Михајло Пупин“, Кикинда
  Звање: Машински техничар за компјутерско конструисање
 • Факултет техничких наука, Нови Сад
  Смер: Производно машинство
  Звање: Дипломирани инжењер машинства
 • Факултет техничких наука, Нови Сад
  Смер: Производно машинство
  Звање: Мастер инжењер машинства
Радно искуство:
 • 2008-2009. „Prestige support group“ DOO, Нови Сад
  Радно место: Асистент генералног менаџера
 • 2011-2013. „Telenor“ DOO, Нови Сад
  Радно место: Consumer and Soho Consultant
 • 2013- „Sonirex“ DOO, Футог
  Радно место: Руководилац Комерцијале и техничке припреме
Цертификати: ECDL certificate (2 modula)
Техничка обука: MS Office
Страни језик: Енглески
Остало: Возачка дозвола „А“ и „Б“ категорије

 

Чланови

 

Име и презиме:

Душан Мацура

Датум рођења: 07.08.1973.
Образовање:
 • Средња школа електроструке „Михајло Пупин“, Нови Сад
  Смер: електроенергетика
 • Факултет техничких наука Нови Сад
  Одсек за електротехнику и рачунарство
  Смер: електроенергетика
  Звање: мастер инжењер електротехнике и рачунарства
Радно искуство:
 • 2000-2004. „Термоелектро – ММ“ ДОО, Нови Сад
  Радно место: DCS & SCADA систем инжењер
 • 2004- ЈКП „Новосадска топлана“, Нови Сад
  Радно место:
  – Инжењер Одсека у Сектору за производњу, пренос и предају топлотне енергије (јул 2004–септембар 2005)
  – Руководилац Одсека за мерење, технолошки надзор и управљање (октобар 2005–јул 2009)
  – Руководилац Одељења за производњу топлотне енергије (август 2009–октобар 2014)
  – Руководилац Сектора за производњу и дистрибуцију топлотне енергије (новембар 2014)
Цертификати:
 • Одговорни пројектант електроенергетских инсталација ниског и средњег напона (лиценца 350C25305)
 • Одговорни пројектант управљања електромоторним погонима – аутоматика, мерења и регулација (лиценца 352C25205)
 • Одговорни инжењер за енергетску ефикасност (лиценца 381043112)
 • Одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона (лиценца 450929805)
 • Лиценца за техничко руковођење постројењима за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије (лиценца 115-152-723/2016-02)
 • Project Management PMI Methodology (лиценца 16-463)
Техничка обука:
 • FIDIC услови уговарања
 • EPLAN Electric P8 Professional
Страни језик: Течно говори и пише енглески језик, елементарно користи немачки језик.
Остало: Члан је међународних стручних организација: IDEA, ASHRAE, PMI, DBDH, SDDE.
Објавио је више радова и публикација на међународним научно-стручним скуповима.
Ожењен, отац једног детета. Детаљну биографију можете погледати овде.

 

Име и презиме:

Александра Кешељ

Датум рођења: 01.10.1979.
Образовање:
 • Гимназија „Сава Шумановић“ – општи смер, Шид
 • Правни факултет, Нови Сад
  Звање: Дипломирани правник
Радно искуство:
 • Судска пракса
 • Адвокатска пракса
Цертификати:
 • Положен правосудни испит
 • Цертификати о поступању са малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица као оштећених
Техничка обука:
 • Познавање рада на рачунару
Страни језик: Енглески језик
Остало: Возачка дозвола „Б“ категорије