U toku noći, između 18. i 19. novembra 2020. godine, zbog sanacije havarije na objektu GRS, može doći do poremećaja u isporuci toplotne energije za grejanje i pripremu tople potrošne vode na toplotnom području Toplane „Jug“, odnosno za grejanje na toplotnim područjima toplana „Istok“ i „Sever“.

Ukoliko do poremećaja dođe, normalizacija u isporuci toplotne energije za grejanje i pripremu tople potrošne vode očekuje se u četvrtak, 19. novembra 2020. godine, u jutarnjim satima.

Centar za odnose s javnošću