План јавних набавки

2020. година

План јавних набавки за 2020. годину

Прва измена Плана јавних набавки за 2020. годину

Друга измена и допуна Плана јавних набавки за 2020. годину

Усаглашени План јавних набавки 2020. година

2019. година

План јавних набавки за 2019. годину

Прва измена Плана јавних набавки за 2019. годину

Друга измена Плана јавних набавки за 2019. годину

2018. година

План јавних набавки за 2018. годину

Прва измена Плана јавних набавки за 2018. годину

Друга измена Плана јавних набавки за 2018. годину

Трећа измена Плана јавних набавки за 2018. годину

Четврта измена Плана јавних набавки за 2018. годину

Пета измена Плана јавних набавки за 2018. годину

Шеста измена Плана јавних набавки за 2018. годину

2017. година

План јавних набавки за 2017. годину

Прва измена и допуна Плана јавних набавки за 2017. годину

Друга измена Плана јавних набавки за 2017. годину

Трећа измена Плана јавних набавки за 2017. годину

Четврта измена и допуна Плана јавних набавки за 2017. годину

Пета измена и допуна Плана јавних набавки за 2017. годину