Prema Odluci o proizvodnji, distribuciji i snabdevanju toplotnom energijom iz Toplifikacionog sistema Grada Novog Sada („Službeni list Grada Novog Sada“, br. 45/2017 i 27/2019), grejna sezona 2019/2020. godine je počela danas, 1. oktobra 2019. godine i Javno komunalno preduzeće „Novosadska toplana“ Novi Sad je, u skladu sa spoljašnjim uslovima i režimom rada, započelo redovnu isporuku toplotne energije za grejanje.

Tokom grejne sezone korisnici mogu podneti reklamacije Korisničkom centru na kvalitet isporuke toplotne energije za grejanje i pripremu tople potrošne vode pozivanjem brojeva 423-712, 420-853 i 0800-100-021, svakog dana od 6 do 22 časa, ili doći lično u prostorije Korisničkog centra u Ulici Vladimira Nikolića broj 1, radnim danima od 7 do 21 čas i vikendom, subotom i nedeljom, od 8 do 16 časova.

 

Na početku grejne sezone, korisnici treba da obrate pažnju na ispravnost i funkcionalnost kućnih instalacija, te da se u slučaju curenja na istim obrate Novosadskoj toplani na broj telefona 4881-105, koji im je zbog hitnosti intervencije na raspolaganju 24 sata i isključivo služi za tu vrstu prijave.

 

    Centar za odnose s javnošću