Javno komunalno preduzeće „Novosadska toplana“ Novi Sad obaveštava svoje potrošače da će troškovi isporuke toplotne energije za grejanje i pripremu tople potrošne vode početi da se obračunavaju po novim, nižim prodajnim cenama, od petka, 1. februara 2019. godine.

U trenutku kada su sve toplane u Srbiji podnosile zahteve za povećanje cena svojih usluga, jedino je Novosadska toplana uputila Predlog Odluke da se cene svih usluga snize, što je Gradsko veće na čelu sa gradonačelnikom Milošem Vučevićem rado prihvatilo na sednici održanoj 26. decembra 2018. godine. Stručno, ekonomično i efikasno poslovanje rezultiralo je drugim sniženjem cena usluga u ovoj grejnoj sezoni, a četvrtim od dolaska direktora Dobrosava Arsovića na čelo Novosadske toplane. Ozbiljnom i odgovornom politikom rukovodstva, koja rezultira kontinuiranim sniženjima cena usluga, prekinuta je dugogodišnja tradicija izuzetno loše finansijske situacije Novosadske toplane i stalnih poskupljenja usluga kao jedinog vida izlaza iz nagomilanih dugova prema dobavljačima energenata i bankama.

Variranje cene nafte na tržištu, kao i cene gasa, osnovnog energenta koji se koristi, Novosadska toplana amortizuje povećanjem ukupne efikasnosti sistema, a ne povećanjem cena usluga. Svi radovi koji su se izvodili i izvode se, za cilj imaju, pored podizanja stepena kvaliteta i pouzdanosti snabdevanja toplotnom energijom, da se efikasnost sistema podigne na viši nivo tako da je za istu količinu proizvedene toplotne energije potrebno utrošiti manje energenata. Novosadska toplana realizuje velike investicije uz kontinuirano snižavanje cena usluga, a da pritom nije korisnik ni kapitalnih ni tekućih subvencije Grada, nego uplatama na ime ostvarene dobiti u budžet Grada Novog Sada stvara mogućnost za unapređenje dru­gih segmenata komunalnog sistema Grada kojima je to potrebno.

Nove prodajne cene po kojima će biti obračunati troškovi isporuke toplotne energije za grejanje i pripremu tople potrošne vode na februarskim računima, prikazane su u sledećoj tabeli:

KORISNICI Prodajne cene toplotne energije bez PDV-a Prodajne cene toplotne energije sa PDV-om Jedinica mere
STAMBENI – GREJANjE
– za utrošenu energiju 4,75 5,23 din./kWh
– za instalisanu snagu 221,74 243,91      din./kW
ILI
– ukupno po m2 82,03 90,23      din./m2
POSLOVNI – GREJANjE
– za utrošenu energiju 4,75 5,23 din./kWh
– za instalisanu snagu 221,74 243,91      din./kW
TOPLA POTROŠNA VODA 203,91 224,301      din./m3

 

Centar za odnose s javnošću