JKP „Novosadska toplana“ je, na osnovu predloga Upravnog odbora, uputilo zahtev Gradu za davanje saglasnosti na Predlog odluke o povećanju cena na nivo planskih cena uvećanih za 10% za grejanje stambenih i poslovnih potrošača, dok bi cena tople potrošne vode ostala na sadašnjem nivou. Povećanje planske cene za 10% za stambene potrošače predstavlja korekciju trenutne cene za grejanje za 13,94% koja bi, po usvajanju, trebalo da se obračunava od 1. novembra tekuće godine. Potrošači bi u tom slučaju umesto dosadašnjih 86,02 din/m2 plaćali grejanje 98,01 din/m2. S trenutnom cenom grejanja, Novosadska toplana nije u mogućnosti da pokriva troškove poslovanja i redovno izmiruje mesečne obaveze prema dobavljačima energenata. Važeće prodajne cene za grejanje prostorija i pripremu tople potrošne vode primenjuju se od 1. decembra 2011. godine, kada je izvršeno linearno povećanje do tada važećih cena za samo 7,5% za kategoriju stambenih potrošača, dok se cene za poslovne potrošače i toplu potrošnu vodu nisu menjale. Prodajne cene za poslovne potrošače su poslednji put menjane 1. januara 2009. godine, a prodajna cena tople potrošne vode nije menjana od 2. novembra 2010. godine. Ističemo da je tražena korekcija cene operativni minimum, posebno imajući u vidu da se sve toplane u Srbiji nalaze u nezavidnoj situaciji i u njima će cena grejanja biti povećana od 18% do 44%. Uzimajući u obzir tešku finansijsku situaciju u kojoj se JKP „Novosadska toplana“ nalazi, suočena sa problemom visokih dugovanja prema dobavljačima energenata i visokog stepena nerealizovane naplate potraživanja od stambenih i poslovnih potrošača (dugovanja stambenih i poslovnih potrošača za troškove toplotne energije), neophodno je korigovati trenutne cene za grejanje, kako funkcionisanje sistema ne bi bilo ugroženo. S poštovanjem, Sektor za odnose s javnošću