Svih šest toplana u daljinskom sistemu Novosadske toplane su u funkciji i rade po redovnom režimu rada u skladu sa spoljnim temperaturama.

Toplotna energija za grejanje i pripremu tople potrošne vode se isporučuje kontinuirano 24 sata.