Довирлїва услуга

Цепли дом без бриґи о услуги зогриваня

Явне комуналне подприємство

"Новосадска цепларня" Нови Сад

ЦЕНОВНЇК НАДОПОЛНЄНЬОХ ЗА ПРИКЛЮЧОВАНЄ НА ДАЛЇНСКУ СИСТЕМУ ЗОГРИВАНЯ

Висина надополнєня за видаванє условийох за проєктованє и приключованє.

ЦЕНОВНИЇК НАДОПОЛНЄНЯ ЗА ПРИКЛЮЧОВАНЄ  НА ДАЛЇНСКУ СИСТЕМУ ЗОГРИВАНЯ – ЕС
   дин./kW без ПДВ
КВАРТЕЛЬНИ ТРОШИТЕЛЄ – ЗОГРИВАНЄ3.274,00
КВАРТЕЛЬНИ ТРОШИТЕЛЄ – ЗОГРИВАНЄ  И ТПВ4.098,00
ДЇЛОВНИ ТРОШИТЕЛЄ   (kW)
ПО 1003.274,00
ОД 101 ПО 2003.036,00
ОД 201 ПО 3002.782,00
ОД 301 ПО 4002.540,00
ПРЕЙҐ 4002.299,00
Управни одбор од 16.08.2012. зашеданє  УО 265/68

Производња и снабдевање топлотном енергијом на подручју Новог Сада

Поштовање заједнице и корисника, искуство и стручност, жеља за учењем, индивидуални и организациони развој те еколошка одговорност су темељне вредности нашег предузећа.