Адреса
Владимира Николића 1
21000 Нови Сад
Србија

Контакт
Телефон: 420-853, 423-712
Е-mail: osj@nstoplana.rs

Поуздана услуга

Топли дом без бриге о услузи грејања

Јавно комунално предузеће

"Новосадска топлана" Нови Сад

Цена топлотне енергије

ЦЕНE УСЛУГА НОВОСАДСКЕ ТОПЛАНЕ

 Продајне цене по којима се обрачунавају трошкови испоруке топлотне енергије за грејање и припрему топле потрошне воде од 1. фебруара 2019. године, приказане су у следећој табели:

КОРИСНИЦИ Продајне цене топлотне енергије без ПДВ-а Продајне цене топлотне енергије са ПДВ-ом Јединица мере
СТАМБЕНИ – ГРЕЈАЊЕ
 – за утрошену енергију 4,75 5,23      дин./kWh
 – за инсталисану снагу 221,74 243,91      дин./kW
ИЛИ
 – укупно по m2 82,03 90,23      дин./m2
ПОСЛОВНИ   – ГРЕЈАЊЕ
 – за утрошену енергију 4,75 5,23      дин./kWh
 – за инсталисану снагу 221,74 243,91      дин./kW
ТОПЛА ПОТРОШНА ВОДА 203,91 224,301      дин./m3

Производња и снабдевање топлотном енергијом на подручју Новог Сада

Поштовање заједнице и корисника, искуство и стручност, жеља за учењем, индивидуални и организациони развој те еколошка одговорност су темељне вредности нашег предузећа.