Адреса
Владимира Николића 1
21000 Нови Сад
Србија

Контакт
Телефон: 420-853, 423-712
Е-mail: osj@nstoplana.rs

Поуздана услуга

Топли дом без бриге о услузи грејања

Јавно комунално предузеће

"Новосадска топлана" Нови Сад

Цена топлотне енергије

ЦЕНE УСЛУГА НОВОСАДСКЕ ТОПЛАНЕ

Продајне цене по којима се обрачунавају трошкови испоруке топлотне енергије за грејање и припрему топле потрошне воде од 1. јануара 2023. године, приказане су у следећој табели:

КОРИСНИЦИ Продајне цене топлотне енергије без ПДВ-а Продајне цене топлотне енергије са ПДВ-ом Јединица мере
СТАМБЕНИ – ГРЕЈАЊЕ      
 – за утрошену енергију 5,27 5,80      дин./kWh
 – за инсталисану снагу 233,85 257,24      дин./kW
ИЛИ      
 – укупно по m2 91,37 100,51      дин./m2
ПОСЛОВНИ   – ГРЕЈАЊЕ      
 – за утрошену енергију 5,27 5,80      дин./kWh
 – за инсталисану снагу 233,85 257,24      дин./kW
ТОПЛА ПОТРОШНА ВОДА 214,83 236,31      дин./m3

Производња и снабдевање топлотном енергијом на подручју Новог Сада

Поштовање заједнице и корисника, искуство и стручност, жеља за учењем, индивидуални и организациони развој те еколошка одговорност су темељне вредности нашег предузећа.