ZADOVOLjSTVO KORISNIKA PRIORITET TOPLANE

Javno komunalno preduzeće “Novosadska toplana“ Novi Sad kontinuirano radi na unapređenju odnosa s potrošačima i izgradnji obostranog poverenja. Prioritet u poslovanju Preduzeća je visok stepen zadovoljstva potrošača pruženom uslugom, te je upravo zbog toga korisnicima usluga Novosadske toplane dostupna kancelarija Odseka za odnose s potrošačima u kojoj mogu dobiti sve informacije u vezi sa pružanjem usluga Preduzeća i uputiti primedbe ili pohvale na kvalitet usluga.

RADNO VREME KORISNIČKOG CENTRA I SLUŽBE REKLAMACIJA NOVOSADSKE TOPLANE

Prostorije Korisničkog centra, u Ulici Vladimira Nikolića broj 1, otvorene su radnim danima od 7 do 20 časova i subotom od 7 do 15 časova.

Za sve informacije, kao i podnošenje reklamacija na kvalitet isporuke toplotne energije, korisnici se mogu obratiti Korisničkom centru Novosadske toplane pozivanjem brojeva 423-712, 420-853 i 0800-100-021, svakog dana od 6 do 22 časa.

U cilju unapređenja kvaliteta komunikacije sa korisnicima usluga i primene mera prevenicije prenošenja virusa COVID-19 neposrednim kontaktom, sa radom je počeo  SMS servis Novosadske toplane za prijavu reklamacija na kvalitet usluga. Korisnici imaju mogućnost da na brojeve telefona 064/81–81–580 i 064/81–81–581 svakog dana od 6 do 22 časa, putem SMS poruke prijave reklamaciju na kvalitet isporuke toplotne energije za grejanje i pripremu tople potrošne vode. U SMS poruci je potrebno navesti ime i prezime, tačnu adresu, sprat i broj stana na koji se reklamacija odnosi, kao i kratak opis reklamacije, a sve u cilju što efikasnijeg rešavanja prijavljenog problema. Navedeni brojevi telefona služe ISKLjUČIVO za prijavu reklamacija putem SMS poruke i apelujemo na korisnike usluga da pomenute brojeve ne koriste u druge svrhe.

U slučaju curenja na kućnoj instalaciji, zbog hitnosti intervencije i dostupnosti telefona korisnicima 24 sata, potrebno je pozvati na broj telefona 4881-105, koji je na raspolaganju isključivo za tu vrstu prijave.