Израда пројектно-техничке и инвестиционе документације – Реконструкција вреловода у Светојованској улици фаза 2, ј.н. бр. 3-5-46/21