Израда пројектно-техничке и инвестиционе документације-Изградња прикључка у улици Бачка 22

Врста јавне набавке: Квалификациони поступак