Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације: Изградња вреловодног прикључка за објекат број 71 у улици Суботичка у Новом Саду

Врста јавне набавке: Квалификациони поступак