Израдa пројектно-техничке и инвестиционе документације – Изградња прикључка у улици Корнелија Станковића 5745/1

ДОКУМЕНТИ РОК ЗА ПРЕДАЈУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Позив за подношење понуда 19/10/2021 09:00
Kонкурсна документација

 

Врста јавне набавке: Квалификациони поступак