Машински радови на санацији котла К4 и когенерационог постројења на ТО Запад, II фаза

Категорија: Квалификациони поступак