Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака: Изградња прикључка у улици Житни Трг 3

Врста јавне набавке: Квалификациони поступак