Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака: Реконструкција вреловода у Булевар Крања Петра I 19-23, Булевар Ослобођења 24-46 и Бранимира Ћосића 42-48

Категорија: Квалификациони поступак