Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Изградња вреловодног прикључка у улици Ђорђа Рајковића 22, 2.фаза

Врста јавне набавке: Квалификациони поступак