Набавка и монтажа опреме за топлотну подстаницу за објекат Д – Ленке Дунђерски 16, ЕС 60/2020 у Новом Саду