Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације: Реконструкција и изградња вреловода у блоку улица Булевар Михајла Пупина, Јована Ђорђевића и Јована Бошковића ЈН бр 3-5-47/21