Израдa пројектно-техничке и инвестиционе документације – Реконструкција вреловода од Футошког пута шахт З-17 до улице Стевана Христића ЈН бр 3-5-42/21