Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације: Реконструкција вреловода од шахта Д14 на углу Руменачке и Корнелија Станковића ЈН бр 3-5-45/21