Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације: Реконструкција вреловода у Мише Димитријевића од Гогољеве до шахта 017 ЈН бр 3-5-49/21