Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Реконструкција вреловода од шахта 239 у блоку Булевар ослобођења и Гагаринове улице у Новом Саду

Категорија: Квалификациони поступак