Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Реконструкција вреловода од Футошког пута шахт Z-19 до улице Анђе Ранковић