Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Изградња вреловодног прикључка за објекат Валентина Водника 20

 

ДОКУМЕНТИ РОК ЗА ПРЕДАЈУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Позив за подношење понуда 14/10/2021 09:00
Kонкурсна документација
Одлука о додели уговора

 

Категорија: Квалификациони поступак