Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Реконструкција вреловода од Светозара Ћоровића шахт Z28 до Стевана Христића 17-25 у Новом Саду

Категорија: Квалификациони поступак