Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Реконструкција шахта Z-285 у Улици Хаџи Рувимова 41 друга фаза ЈН бр 33-4Б-23/21