Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – изградња вреловода у улици Златне Греде 9 (надземно) и 7, друга фаза