Адреса
Владимира Николића 1
21000 Нови Сад
Србија

Контакт
Телефон: 420-853, 423-712
Е-mail: osj@nstoplana.rs

ЈКП „Новосадска топлана“ се налази у изузетно тешкој финансијској ситуацији услед ненаплаћених дуговања за испоручену топлотну енергију за грејање и топлу потрошну воду, због чега је угрожен ток грејне сезоне. Топлана потражује око три милијарде динара од стамбених и пословних корисника, а 20 највећих дужника на привременој испоруци топлотне енергије и грађевинском грејању (стамбено-пословне зграде), којима није укључено грејање због дуговања, су: <табле бордер=„2“ целлпаддинг=„0“ целлспацинг=„0“>

<тр> <тд style=„width:45px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> <стронг>Број <тд style=„width:164px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> <стронг>Назив локације <тд style=„width:164px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> <стронг>Инвеститор <тд style=„width:128px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> <стронг>Режим грејања <тд style=„width:111px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> <стронг>Дуговање (дин) <тр> <тд style=„width:45px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> <стронг>1. <тд style=„width:164px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> Шафарикова 24 <тд style=„width:164px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> Мићо Николић <тд style=„width:128px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> Грађевинско грејање <тд style=„width:111px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> 2.288.626,81 <тр> <тд style=„width:45px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> <стронг>2. <тд style=„width:164px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> Веселина Маслеше 38 (ламела 1) <тд style=„width:164px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> Скупштина зграде Веселина Маслеше 38 (ламела 1) <тд style=„width:128px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> Привремена испорука <тд style=„width:111px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> 2.231.177,11 <тр> <тд style=„width:45px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> <стронг>3. <тд style=„width:164px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> Бранка Бајића 70 <тд style=„width:164px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> НС Хидротерма <тд style=„width:128px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> Привремена испорука <тд style=„width:111px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> 2.030.306,95 <тр> <тд style=„width:45px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> <стронг>4. <тд style=„width:164px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> Косте Рацина 26 <тд style=„width:164px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> Интерпрогрес инжењеринг <тд style=„width:128px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> Привремена испорука <тд style=„width:111px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> 1.860.557,37 <тр> <тд style=„width:45px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> <стронг>5<стронг>. <тд style=„width:164px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> Словачка 18-18а <тд style=„width:164px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> Драган Јакешевић <тд style=„width:128px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> Привремена испорука <тд style=„width:111px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> 1.591.247,57 <тр> <тд style=„width:45px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> <стронг>6. <тд style=„width:164px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> Илије Бирчанина 13 <тд style=„width:164px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> Ковачевић ГП <тд style=„width:128px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> Привремена испорука <тд style=„width:111px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> 1.555.210,51 <тр> <тд style=„width:45px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> <стронг>7. <тд style=„width:164px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> Булевар ослобођења 8-10 <тд style=„width:164px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> Радивој Миљанић <тд style=„width:128px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> Привремена испорука <тд style=„width:111px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> 1.494.214,55 <тр> <тд style=„width:45px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> <стронг>8. <тд style=„width:164px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> Ћирпанова 18 – Косанчић Ивана 24 <тд style=„width:164px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> Даниловић доо <тд style=„width:128px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> Привремена испорука <тд style=„width:111px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> 1.259.611,08 <тр> <тд style=„width:45px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> <стронг>9. <тд style=„width:164px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> Лазе Костића 7 <тд style=„width:164px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> Шанти инвест доо <тд style=„width:128px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> Привремена испорука <тд style=„width:111px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> 1.044.587,30 <тр> <тд style=„width:45px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> <стронг>10. <тд style=„width:164px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> Ћирпанова 26 <тд style=„width:164px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> Бранко Јовичић <тд style=„width:128px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> Привремена испорука <тд style=„width:111px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> 1.059.208,49 <тр> <тд style=„width:45px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> <стронг>11. <тд style=„width:164px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> Ћирпанова 7-9 <тд style=„width:164px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> Рес траде доо <тд style=„width:128px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> Привремена испорука <тд style=„width:111px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> 770.074,21 <тр> <тд style=„width:45px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> <стронг>12. <тд style=„width:164px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> Ђуре Јакшића 15 <тд style=„width:164px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> Скупштина станара Ђуре Јакшића 15 <тд style=„width:128px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> Привремена испорука <тд style=„width:111px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> 636.175,00 <тр> <тд style=„width:45px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> <стронг>13. <тд style=„width:164px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> Булевар ослобођења 70 <тд style=„width:164px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> Скупштина станара Булевар ослобођења 70 <тд style=„width:128px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> Привремена испорука <тд style=„width:111px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> 626.960,74 <тр> <тд style=„width:45px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> <стронг>14. <тд style=„width:164px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> Јована Суботића 19 <тд style=„width:164px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> Фрееланд-Мијановић доо <тд style=„width:128px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> Привремена испорука <тд style=„width:111px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> 626.859,26 <тр> <тд style=„width:45px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> <стронг>15. <тд style=„width:164px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> Корнелија Станковића 37 <тд style=„width:164px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> НС Буилдинг доо <тд style=„width:128px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> Привремена испорука <тд style=„width:111px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> 577.040,25 <тр> <тд style=„width:45px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> <стронг>16. <тд style=„width:164px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> Сомборска 8а <тд style=„width:164px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> Магма доо <тд style=„width:128px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> Привремена испорука <тд style=„width:111px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> 552.640,26 <тр> <тд style=„width:45px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> <стронг>17. <тд style=„width:164px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> Суботичка 108 (ламела Б) <тд style=„width:164px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> Магма доо <тд style=„width:128px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> Привремена испорука <тд style=„width:111px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> 531.874,72 <тр> <тд style=„width:45px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> <стронг>18. <тд style=„width:164px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> Кисачка 5а, 5б <тд style=„width:164px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> Скупштина станара Кисачка 5а, 5б <тд style=„width:128px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> Привремена испорука <тд style=„width:111px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> 526.158,93 <тр> <тд style=„width:45px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> <стронг>19. <тд style=„width:164px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> Стражиловска 27 <тд style=„width:164px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> С.З. Миленијум <тд style=„width:128px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> Привремена испорука <тд style=„width:111px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> 501.292,51 <тр> <тд style=„width:45px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> <стронг>20. <тд style=„width:164px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> Вере Павловић 1-3 надоградња <тд style=„width:164px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> Група грађана надоградње Вере Павловић 1-3 <тд style=„width:128px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> Привремена испорука <тд style=„width:111px;“> <п style=„text-алигн: центер;“> 432.096,88

У објектима који су на режиму грађевинског грејања инвеститори морају уградити сопствена мерила, урадити технички пријем и измирити дуговања да би прешли на режим привремене испоруке и да би им грејање било укључено. У наведеном списку налазе се и дужници којима је истекао уговор о привременој испоруци топлотне енергије и који се налазе дуже од две године на режиму привремене испоруке, те апелујемо на инвеститоре да, поред измирења доспелог дуга, у што краћем року потпишу анекс уговора са Новосадском топланом. Да би зграда на привременој испоруци прешла на режим редовне испоруке топлотне енергије, како би станари плаћали грејање путем обједињене наплате ЈКП „Информатика“, потребно је да инвеститор прибави употребну дозволу објекта, измири дуговања према Топлани и да се уради контрола фине регулације кућних инсталација. Новосадска топлана максимално излази у сусрет свим дужницима и омогућава репрограм дугова на рате, али је исто тако у обавези да примењује све мере принудне наплате у складу са законом како би обезбедила несметану испоруку топлотне енергије редовним платишама. Апелујемо на све дужнике да у што краћем року измире своје обавезе према Топлани како би топлификациони систем могао да функционише. С поштовањем, Сектор за односе с јавношћу

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *