Адреса
Владимира Николића 1
21000 Нови Сад
Србија

Контакт
Телефон: 420-853, 423-712
Е-mail: osj@nstoplana.rs

direktor Arsovic (2) kogeneracija,Zapad

Додељена признања за најуспешније реализоване пројекте из области енергетике у Србији и земљама Југоисточне Европе

Новосадска топлана добитник признања TOP ENERGY 2019

У оквиру XIII Форума ЕНЕРГЕТСКА ДИГИТАЛНА ПЕРСПЕКТИВА СРБИЈЕ Новосадска топлана добитник престижног признања TOP ENERGY 2019“ за пројекат изградње постројења за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије на Топлани „Запад“

Најзначајнији и најиновативнији пројекат Новосадске топлане, вредан 6,3 милиона евра, реализован је у 2016. години када је изграђено и пуштено у рад постројење за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије, инсталисане снаге 10MWe + 10MWt, на Топлани „Запад“. Реализацијом овог пројекта Новосадска топлана је отпочела процес трансформације из конвенционалног у модеран и одржив систем даљинског грејања, те постала лидер у земљи, с обзиром на чињеницу да је прва топлана у Србији са изграђеним когенерационим постројењем, што је Нови Сад сврстало међу градове који су достигли високе стандарде у области енергетике.

На овако крупан корак Новосадска топлана одлучила се руковођена чињеницом да когенерација не представља само уштеду примарне енергије, већ и подразумева смањење емисије штетних материја у атмосферу, што испуњава један од њених пословних принципа, који се огледа у израженој бризи о животној средини и друштвеној заједници. Наиме, когенерација је поступак истовремене производње електричне и топлотне енергије у јединственом процесу. Електрична енергија која се добија у процесу когенерације третира се као зелена енергија, односно ово постројење има статус обновљивог извора енергије. Основна предност когенерације је изузетно висок степен искоришћења примарне енергије у односу на индустријске системе који служе само за производњу водене паре или топле воде за техничке процесе.

Новосадска топлана, као повлашћени произвођач, продаје електричну енергију ЕПС-у по подстицајној откупној цени, а отпадну топлоту из когенерационог процеса користи у систему за припрему санитарне топле воде 24 часа дневно, 365 дана годишње. Когенерациона електрана „Запад“ у Новом Саду за прве 3 године експлоатације произвела је 221.000 MWh електричне и исто толико топлотне енергије и продала је ЕПС-у електричну енергију у износу од 20,7 милиона евра. Инвестиција је отплаћена у прве 2 године експлоатације, а сав бенефит рада електране, од око 3,8 милиона евра годишње, пребачен је на потрошаче кроз 4 снижења цена услуга у последње 3 године.

Изузетно позитивни резултати рада когенерационе електране на Топлани „Запад“ подстакли су изградњу још једног когенерационог постројења у Новом Саду. Новосадска топлана је у завршној фази радова на реализацији пројекта изградње когенерационе електране „Југ“ капацитета 4MWe + 4MWt. Овим пројектом вредним 4,2 милиона евра, који је у потпуности финансиран из сопствених средстава Предузећа, била је обухваћена и грађевинска реконструкција топлане „Југ“ са заштитом од буке, изградња новог циркулационог и котловског постројења за ТПВ, система хемијске припреме воде, компресорске станице, машинске радионице, командне сале и других помоћних подсистема. Пуштање ове електране у рад планирано је за јануар 2020. године и прогнозе су да ће когенерационо постројење топлане Југ испоручивати годишње око 30.000 MWh електричне и 30.000 MWh топлотне енергије. Мотив за изградњу још једног оваквог постројења је идеја да се у потпуности искористи потенцијал који предвиђа Уредба о подстицајним мерама за производњу електричне енергије, као и да се од продаје електричне енергије, произведене из когенерације, обезбеди део средстава неоп­ходних за одржавање и даље унапређење техничког систе­ма.

Континуираним стратешким улагањима у модернизацију техничког система, Новосадска топлана крупним корацима граби у процесу транформације у 4. генерацију система даљинске енергетике и намеће се као регионални лидер. На овакав начин ће се у будућности обезбеђивати значајна средстава која ће омогућити повећање ефикасности и наставак инвестирања у модернизацију техничког систе­ма, што је од великог значаја како за Град Нови Сад – као оснивача, Новосадску топлану, тако и за грађане Новог Сада.

 

 

                                                                                   Центар за односе с јавношћу

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *