Адреса
Владимира Николића 1
21000 Нови Сад
Србија

Контакт
Телефон: 420-853, 423-712
Е-mail: osj@nstoplana.rs

 IMG_4933IMG_4987

У четвртак, 21. априла 2016. године, директор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад Добросав Арсовић, заједно са градоначелником Града Новог Сада Милошем Вучевићем и представницима медија, обишао je новоизграђено когенерационо постројење на Топлотном извору „Запад“.

Новосадска топлана је, у јулу 2015. године, потписала Уго­вор о из­град­њи ко­ге­не­ра­ци­о­ног по­стро­је­ња, ин­ста­ли­са­не сна­ге од 9,9 мегавата, на То­плотном извору „За­пад“, вредан 6,24 милиона евра, у оквиру KfW програма „Ре­ха­би­ли­та­ци­ја си­сте­ма да­љин­ског гре­ја­ња у Ср­би­ји – фа­за IV“.

Радови на изградњи постројења, које истовремено производи електричну и топлотну енергију, су завршени, а у току су функционална испитивања, након којих ће постројење бити пуштено у рад, током маја месеца текуће године. Реализација овог најиновативнијег пројекта чини Новосадску топлану лидером у земљи и региону.

Когенерационо постројење тог капацитета на Топлотном извору „Запад“ ће производити значајну количину електричне енергије од 80.000 мегаватчасова, коју ће Топлана пласирати у електродистрибутивну мрежу по стимулисаној цени, као повлашћени произвођач електричне енергије. Електрична енергија која се добија у процесу когенерације третира се као зелена енергија, односно ово постројење има статус обновљивог извора енергије. Основна предност когенерације је изузетно висок степен искоришћења примарне енергије у односу на индустријске системе који служе само за производњу водене паре или топле воде за техничке процесе. Новоизграђено когенерационо постројење Новосадске топлане ће имати укупан степен искоришћења 92%.

Период исплативости инвестиције, при садашњим условима и паритетима, је приближно око две и по године, а након тога ће Топлана остваривати нето годишњу добит од когенерационог постројења преко 2,5 милиона евра, што је од великог значаја како за Предузеће, тако и за Град, као оснивача.

Ниједна топлана у Србији нема овакво постројење. Пре мање од годину дана Топлана је кренула са радовима и у предвиђеном року их завршила, и данас je наша Новосадска топлана оспособљена да производи електричну енергију. У сарадњи са Министарством енергетике и рударства, Новосадска топлана је потписала уговор и продаваће електричну енергију по најбољим могућим ценама и очекујемо да то значајно допринесе приходованој страни, Топлани, која је иначе 2015. годину завршила са одличним резултатима“, изјавио је овом приликом Градоначелник, додавши: „Сећате се да је Топлана пре пар година дуговала веома много, данас послује позитивно и зато је могла пре нешто више од месец дана, уз сагласност Градског већа да смањи цене грејања за грађане Новог Сада иако није појефтинила цена гаса, али смо добрим пословањем, економичношћу и домаћинским начином односа према предузећу омогућили и показали да има простора да се коригују цене услуга комуналних предузећа и наниже, када се остваре добри резултати“.

Директор Новосадске топлане Добросав Арсовић се осврнуо и на период од протекле две године, у коме су се низали успеси, од којих је когенерационо постројење највећи и најзначајнији: „Иза нас је нимало лак период у ком смо вредно радили, и током ког смо од предузећа – губиташа постали најуспешније градско предузеће. Кредитна задуженост Предузећа из 2014. године сведена је на нулу исте године, коју смо завршили са нето  добитком од 787,07 милиона динара. Обавезе према највећем добављачу Србијагасу већ у 2015. години су измирене у целости. И поред повећања трошкова за енергенте, због пораста цене гаса, и упркос непромењеним продајним ценама за испоручену топлотну енергију, пословну 2015. годину завршили смо са нето добити од 55 милиона и 286 хиљада динара“. Направивши кратак пресек, директор Арсовић је нагласио да без обзира на то да постоји тенденција смањивања субвенција за капиталне инвестиције из буџета Града, и поред чињенице да Топлана није корисник текућих субвенција из градског буџета, све планиране инвестиције Топлане у 2014. и 2015. години су успешно реализоване. Како каже, реконструисане су најкритичније деонице вреловодне мреже, што је обезбедило квалитетно, стабилно и континуирано пружање услуга корисницима.

У циљу веће енергетске ефикасности топлотних извора, у протекле две године, реализоване су три стратешки важна пројекта у оквиру KfW про­гра­ма „Ре­ха­би­ли­та­ци­ја си­сте­ма да­љин­ског гре­ја­ња у Ср­би­ји – фа­за IV“:

У 2014. години је завршен први пројекат, вредан 1,97 милиона евра – реконструисан је и проширен Топлотни извор „Север“ изградњом грађевинског објекта котларнице и уградњом котла, инсталисане снаге од 58 мегавата. Радови на реализацији другог стратешки важног пројекта, вредног 2 милиона и 327 хиљада евра, из поменутог програма, завршени су између две грејне сезоне 2015. године. Реч је о реконструкцији Топлотног извора „Исток“, којом су доведена у пројектовано стање конзумна подручја остала три топлотна извора у граду. Изградњом когенерационог постројења на Топлотном извору „Запад“, реализован је и трећи најиновативнији пројекат Новосадске топлане у оквиру KfW програма.

На иницијативу Градоначелника, на дневном реду последње седнице Скупштине града Новог Сада, нашао се предлог Новосадске топлане за смањење цена грејања и топле потрошне воде, што је искључиво резултат правилне пословне политике, економичног пословања и ликвидности Предузећа.

У периоду између две грејне сезоне су предвиђени обимни радови, који укључују реконструкцију најстаријих и најнепоузданијих деоница вреловодне мреже на преко 20 локација у граду. За извођење радова је обезбеђена финансијска подршка Града средствима у износу од 136 милиона динара, док ће остатак, у износу од  574 милиона динара, финансирати  Топлана из сопствених средстава. Новосадску топлану очекују и припремне радње за реализацију изградње новог котла на Топлотном извору „Исток“, инсталисане снаге од 60 мегавата, укупне вредности од 325 милиона динара, која ће у потпуности бити финансирана из сопствених средстава.

 

Центар за односе с јавношћу

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *