Адреса
Владимира Николића 1
21000 Нови Сад
Србија

Контакт
Телефон: 420-853, 423-712
Е-mail: osj@nstoplana.rs

Поводом Мишљења Локалног омбудсмана Града Новог Сада, број: XXII-020-11/2022-422-4 од 14.12.2022.године, ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад указује на следеће:

Грејна сезона у Граду Новом Саду није одложена.

У Мишљењу Локалног омбудсмана (број: XXII-020-11/2022-422-4 од 14.12.2022.) наводи се да „Локални омбудсман сматра да је у конкретном случају повређен члан 40. и члан 41. став 1. Одлуке о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом из Топлификационог система Града Новог Сада“, али се не тврди да је ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад прекршила и члан 43. Одлуке, који је у целости цитиран у наведеном  Мишљењу.

У складу са чланом 43. Одлуке, ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад је дужна да у току трајања грејног дана постигне и одржава пројектоване параметре протока и температуре воде у топлотној подстаници, који обезбеђују да се у просторијама купца у току грејног дана постигну пројектоване температуре (20±1 °C). Према одредбама става 4. истог члана, ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад може у току грејног дана прекинути рад топлотних извора, када се при вишим спољним температурама, у објектима купаца, на основу акумулиране топлотне енергије постиже прописана температура (20±1 °C).

Чињеница да Локални омбудсман не сматра да је прекршен члан 43. Одлуке, наводи на закључак да је у спорном периоду ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад обезбедила да се у просторијама купца у току грејног дана постигну пројектоване температуре, и то без рада топлотних извора због високих спољних температура, јер је у објектима купаца на основу акумулиране топлотне енергије постигнута прописана температура (20±1 °C). Да су заиста прекршене одредбе чл. 40. и 41. Одлуке не би било могуће постићи пројектоване температуре у објектима купаца.

У периоду 15-31.10.2022. године ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад је поступала искључиво у складу са одредбама члана 43. Одлуке, јер су неуобичајено високе спољашње температуре за месец октобар омогућиле да се на основу акумулиране топлотне енергије постиже прописана температура у објектима купаца.

Наиме, октобар 2022. године је према  подацима РХМЗ, био један од најтоплијих у Новом Саду од 1949. године, са средњом месечном температуром од 14°C. Средња дневна спољашња температура ни у једном дану октобра 2022. није пала испод 12°C. На следећем графику може се видети кретање вредности средње дневне спољашње температуре у Граду Новом Саду у октобру 2022.

Закључком Градског већа Града Новог Сада, број 352-1/2022-378-II од 14.10.2022. наложено је ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад да у грејној сезони 2022/2023. испоруку топлотне енергије прилагоди спољашњим температурним условима.

Имајући у виду температуре спољашњег ваздуха ЈКП „Новосадска топлана“  Нови Сад је у данима 20. и 21.10.2022, као и 31.10.2022. испоручивала топлотну енергију за грејање објеката купаца, а у осталим данима, односно у периоду од 15-20.10.2022, као и у периоду од 22-30.10.2022. године, није ни имала услове за испоруку топлотне енергије, због спољашњих температурних услова.

У наредној табели дата је званична евиденција количине испоручене топлотне енергије за грејање и утрошене количине гаса, као основног енергента за производњу топлотне енергије за дане 20, 21. и 31.10.2022. године:

Датум

Тспв [°C]

Испоручена топлотна енергија
[МWh]

Укупно утрошена количина гаса
[м3]

20.10.2022.

12,5

1.947

219.143

21.10.2022.

14,2

1.989

218.450

31.10.2022.

13,1

2.172

242.150

Почетак грејне сезоне (15. октобар) не значи да ће се истог дана безусловно и без обзира на спољашњу температуру вршити испорука топлотне енергије за грејање. Напротив – суштинска улога енергетског субјекта коме су поверене енергетске делатности производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом је да оптимизује рад система даљинског грејања у складу са спољашњим условима. То практично значи да се обезбеди прописани топлотни конфор код купаца (20±1 °C) уз минималну потрошњу енергената. Ова обавеза је управо дефинисана чланом 43. Одлуке – да се у просторијама купца у току грејног дана постигну пројектоване температуре (20±1 °C). Ни једним чланом Одлуке није прописана обавеза да топлотни извори ултимативно раде од 15. октобра до 15. априла и да се у наведеном периоду безусловно врши испорука топлотне енергије за грејање. Ако бисмо се руководили наводима локалног омбудсмана изнетим у предметном Мишљењу, ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад би 15. октобра или 15. априла морала безусловно да испоручује топлотну енергију за грејање и у случају када је спољашња температура виша од 20°C. Сматрамо да овакав став није у складу са чланом 43. Одлуке. Управо супротно – режим рада система даљинског грејања и члан 43. Одлуке предвиђају да се и 15. јануара или 15. фебруара, односно било ког дана у току грејне сезоне може прекинути испорука топлотне енергије за грејање, када су спољашње температуре такве, да се у објектима купца постиже прописана температура (20±1 °C).

Поред свега изнетог указујемо да је у претходне три грејне сезоне, почев од 2019/2020, а закључно са 2021/2022 године, грејна сезона у Новом Саду трајала у просеку 220 дана, што је знатно дуже од номиналних 183 дана грејне сезоне. Ово је такође била последица спољашњих температура, која није ишла у прилог ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад , али се у тим случајевима није вршило увећање рачуна за грејање. 

Одељење за односе с јавношћу