Адреса
Владимира Николића 1
21000 Нови Сад
Србија

Контакт
Телефон: 420-853, 423-712
Е-mail: osj@nstoplana.rs

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ је, у оквиру Програма „Рехабилитација система даљинског грејања у Србији – фаза IV“,потписало Уговор о изградњи когенерационог постројења, инсталисане снаге 9,9 MW, на Топлани „Запад“. Потписивању стратешки важног уговора, у вредности од 6,24 милиона евра, претходио је међународни тендер спроведен од стране Министарства рударства и енергетике, у сарадњи са консултантима Немачке развојне банке KfW и уз њену сагласност. Извођење радова је поверено новосадској компанији „Енерготехника – Јужна Бачка“ са страним партнером „ГЕ Јенбацхер“. Предмет поменутог уговора је испорука гасних мотора са пратећом опремом, а понуђена је најсавременија технологија наведене аустријске компаније која је саставни део највећег енергетског концерна у свету, америчке корпорације „General Electric“.

Пројектом Изградња когенерационог постројења инсталисане снаге 9,9 MW на Топлани „Запад“ је предвиђена изградња когенерационог постројења за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије, чиме Новосадска топлана отпочиње процес трансформације конвенционалног у модеран и одржив систем даљинског грејања, што је чини лидером у земљи, а наш град сврстава међу градове који су достигли високе стандарде у области енергетске ефикасности. Когенерационо постројење тог капацитета на Топлани „Запад“ може да произведе значајну количину електричне енергије (преко 80.000 MWhe/год.), коју би Новосадска топлана пласирала у електродистрибутивну мрежу по стимулисаној (Feed-In Tariffs) цени, као повлашћени произвођач електричне енергије, што је од великог значаја како за Новосадску топлану, тако и за Град, као њеног оснивача, јер се на тај начин може обезбедити део средстава неопходних за одржавање и унапређење техничког система.

Истовремена производња топлотне енергије (преко 79.000 MWht/год.) за припрему топле потрошне воде ће у великој мери смањити потрошњу горива у већ постојећим котловима на гас (супституција преко 8.900.000 См3/год. природног гаса) и повећати расположиви капацитет у производњи топлотне енергије за припрему топле потрошне воде, а у будућности повећати капацитет у производњи енергије за хлађење и климатизацију пословних објеката на конзумном подручју најмлађе градске топлане у западном делу града. Период исплативости ове инвестиције (нивоа 650 &еуро;/kWe), при садашњим условима и паритетима, приближно је 2,2 године, а након тога би Новосадска топлана остваривала нето годишњу добит од когенерационог постројења преко 2.900.000 евра. Реализација пројекта Изградња когенерационог постројења инсталисане снаге 9,9 MW на Топлани „Запад“ је од великог значаја за Град Нови Сад, јер не само што ће Новосадска топлана стицањем статуса повлашћеног произвођача електричне енергије растеретити градски буџет, већ ће и увођењем новог стратешког производа, електричне енергије, смањити ризик и повећати стабилност свог пословања, а корисницима обезбедити још квалитетнију и поузданију услугу.

С поштовањем,
Одсек за спољне односе

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *