Адреса
Владимира Николића 1
21000 Нови Сад
Србија

Контакт
Телефон: 420-853, 423-712
Е-mail: osj@nstoplana.rs

IMG_8289ЈКП „Новосадска топлана“ у 2018. години

 Од 2014. године, од тешког губиташа са три милијарде динара обавеза, Новосадска Топлана стигла је до шампиона јавног сектора. Новосадска топлана одавно не користи текуће субвенције Града, а од прошле године ни капиталне. Све инвестиције и обавезе Предузеће финансира из сопствених средстава. Топлана је данас ликвидна, солвентна и без икаквих дугова. 

Финансијски резултати Новосадске топлане

 У годишњем извештају „100 нај… привредних друштава у Србији“, који објављује Агенција за привредне регистре, ЈКП „Новосадска топлана“ заузело је 54. место по успешности пословања и налази се међу седам најпрофитабилнијих јавних предузећа у држави. Завидно место Новосадске топлане на листи од више од 100 хиљада привредних друштава, у највећој мери омогућила је чињеница да је остварена добит Предузећа у 2017. години чак 55,1% већа него у 2016. години.

Руководећи се принципима одговорног и рационалног пословања, Новосаска топлана је и ове године шампион јавног сектора. Овакво пословање дало је изванредне резултате – Новосадска топлана је пословну 2017. годину завршила позитивним резултатом у износу од 1,3 милијарде динара.

Додатне приходе у 2017. години у износу од 794 милиона динара, Топлана је остварила продајом електричне енергије из когенерационог постројења на ТО „Запад“. Подсећамо да је то најиновативнији пројекат који је  Новосаску топлану поставио на место лидера у земљи, будући да смо прва топана у Србији са изграђеним когенерационим постројењем.

ЈКП „Новосадска топлана“ ће, до 30. новембра 2018. године, из исказаног резултата за 2017. годину извршити уплату Оснивачу у износу од 646,4 милиона динара. Новосадска топлана на овај начин значајно доприноси  напретку Новог Сада, јер не користећи средства из буџета Града Новог Сада, ствара могућност да се та средства преусмере и искористе за унапређење других сегмената комуналног система Града којима је то потребно.

 

Цене испоруке топлотне енергије за грејање и припрему топле потрошне воде

Стручно, економично и ефикасно пословање је, између осталог, резултирало и предлогом Одлуке Новосадске топлане о смањењу цена услуга, на који је Градско веће дало сагласност.

Након ступања на снагу нових цена, испорука топлотне енергије за грејање биће јефтинија за 4,79%, док ће цена испоруке топлотне енергије за припрему топле потрошне воде бити снижена за 6,97%. То конкретно значи да ће, уместо досадашњих 88,86 дин/м2 цена грејања износити 84,60 дин/м2, док ће метар кубни топле потрошне воде уместо досадашњих 225,99 динара, коштати 210,24 динара (цене су исказане без ПДВ-а).

Предлог ове Одлуке Новосадске топлане, на који је Градско веће дало сагласност 20. септембра текуће године, резултат је озбиљне и одговорне политике Предузећа. Континуираним снижењима цена услуга прекинута је дугогодишња традиција изузетно лоше финансијске ситуације Новосадске топлане и сталних поскупљења услуга као јединог вида излаза из нагомиланих дугова према добављачима енергената и банкама.

 

Грађевинска сезона 2018. године

Реализација плана инвестиција Новосадке топлане за ову годину отпочела је 10. априла радовима на изградњи 250m трасе троцевног вреловода у Коперниковој улици. Поред овога, реконструисано је 360m трасе вреловода на потезу од Булевара кнеза Милоша према улици Станоја Станојевића, приликом чега је замењено 1.180m цеви. На Булевару ослобођења реконструисано је 550m трасе вреловода приликом чега је положено 1.100m нових цеви, док је у блоку улица Жарка Васиљевића, Стевана Милованова, Трга републике и Шумадијске улице реконструисано 920m трасе вреловода старог 40 година и замењено је 1.840m цеви. На Булевару цара Лазара реконструисано је 1150m трасе главног вода за Лимане I и II приликом чега је замењено 2.300m цеви.

Радови на реконструкцији вреловодне мреже и прикључака обављали су се и на 850m трасе у Улици Милеве Марић, приликом чега је замењено 2.550m цеви. Поред овога, реконструисан је и део вреловода у Улици Момчила Тапавице, где је приликом радова на 570m трасе вреловода замењено 1.710m цеви.

Машинско-изолатерски радови на реконструкцији 400m трасе вреловода од раскрснице Футошког пута са Булеваром Слободана Јовановића према Ложионичкој улици су завршени, замењено је 1.200m цеви и у току су радови на враћању површине у технички исправно стање. Истом динамиком одвијају се радови на 1200m трасе у блоку Улица Модене, Жарка Зрењанина, Стражиловске и Улице Максима Горког где је у ровове положено 2.400m нови цеви. У Сремској улици реконструисано је 160m трасе вреловода и у току су радови на враћању површине у технички исправно стање након замене 320m цеви.

На Старој Детелинари су у завршној фази машинско-изолатерски радови на реконструкцији 1.390m трасе вреловода у блоку улица Корнелија Станковића, Браће Могин, Милана Глумца, Калмана Ланга и Руменачке улице, где ће по завршетку радова бити замењено укупно 2.780m цеви. Планирано је да до краја текуће седмице на овој локацији отпочну радови на враћању површине у првобитно стање.

Планираном динамиком одвијају се радови на реконструкцији 1.425m трасе вреловода у блоку улица Стевана Мокрањца, др Ђорђа Јоановића, Пастрове и Руменачке улице где ће бити замењено 2.850m цеви. У блоку улица Орловића Павла, Јанка Чмелика, Ђуре Молнара и Веселина Маслеше ради се на реконструкцији 1.160m трасе вреловода, односно на замени 2.320m цеви. Планираном динамиком теку и радови у блоку Банатске и Улице Грчића Миленка, где ће након радова на реконструкцији 1.170m трасе вреловода бити замењено 2.340m цеви. Настављени су и радови на реконструкцији главног вода за Лимане, на 430m трасе на Булевару цара Лазара од Меркатора до угла са Шекспировом улицом, приликом чега ће бити замењено 1.290m цеви.

До краја текућег месеца планиран је почетак радова на изградњи вреловодне мреже и прикључака за објекте Клиничког центра Војводине који до сада нису били приључени на систем даљинског грејања Новосадске топлане. Поменути радови обезбедиће поуздано и континуирано снабдевање Клиничког центра топлотном енергијом, док ће отклањање потенцијалних неправилности у раду бити знатно брже и ефикасније.

Уговорени рокови за завршетак радова на вреловоду подразумевају целокупне радове са враћањем површина у технички исправно стање. Радови ни у ком случају неће утицати на почетак и ток грејне сезоне, јер ће машинско-изолатерски радови на свим локацијама бити завршени на време, тачније нове цеви ће бити положене у ровове, повезане на вреловодну мрежу и биће у функцији, како би се за све објекте прикључене на сиситем даљинског грејања Новосадске топлане обезбедила несметана испорука топлотне енергије за грејање.

Сви радови на реконструкцији вреловодне мреже и прикључака у 2018. години финансирани су из сопствених средстава Предузећа, за шта је опредељено милијарду и 70 милиона динара.

Континуирана улагања у модернизацију техничког система

Најзначајнији пројекат Новосадске топлане за 2018. годину је реализација пројекта изградње новог котла на Топлани „Ис­ток“, снаге 60 MW. Сви радови на изградњи новог котла на Топлотном извору Исток ће бити завршени до почетка грејене сезоне.

У скла­ду са стратегијом развоја Топлификационог система Града, изградња новог котла побољшаће енергетску ефикасност, расположивост и поузданост рада Топлане „Исток“, док ће грејање у источном делу града, односно на Подбари, Роткварији и у делу Старог града бити још квалитетније, поготово при веома ниским температу­рама, када ће ова топлана бити у могућности да покрива оптерећење свог пројектованог конзума. Уговорена вредност радова била је 325 милиона динара и они су у потпуности фи­нансирани из сопствених средстава Предузећа. ­

Новосадска топлана, као повлашћени произвођач електричне енергије, наставља са спровођењем стратегије коришћења подстицаја за високоефикасну когенерацију. У току су припремне радње за реализацију пројекта реконструкције Топлане „Југ“ и изградњу когенерационог постројења на тој топлани, инста­лисане снаге 4 MWе + 4МWt. Главни предмет реконструкције Топлане „Југ“ је изградња когенерационе електране за високоефикасну комбиновану производњу топлотне и електричне енергије, која обухвата и грађевинску реконструкцију, измештање анекса, заштиту од буке, санацију крова, изградњу новог циркулационог и котловског постројења за ТПВ, изградњу система хемијске припреме воде, компресорске станице, машинске радионице, система за догревање мазута и других помоћних подсистема.

Електрана на топлани „Југ“ годишње ће производити око 30 милиона киловат-часова електричне и исто толико киловат-часова топлотне енергије. Технолошки концепт когенерационе електране „Југ“ је го­тово идентичан као и на постојећој електрани „Запад“, која је за првих 17 месеци рада произвела 107 милиона киловат-часова електричне и исто толико топлотне енергије, што је количина „зе­лене“ енергије довољна за континуирано снабдевање струјом око 18.000 домаћинстава. Процењена вредност пројекта је 500 милиона дина­ра и у целости ће бити финансиран из сопствених средстава Предузећа.

У току су и радови на аутоматизацији топлотних подстаница и обављају се у фазама, у овој години аутоматизује се око 400 подстаница. Улагањем у аутоматизацију подстаница, Новосадска топлана имаће уштеду од око милион евра по грејној сезони. У овој фази радова на аутоматизацији, Новосадска топлана искористила је погодност коју је словеначка влада понудила преко своје канцеларије CMSR за пројекте који доприносе енергетској ефикасности, да донира 30% инвестиције. Ове године та донација износи чак 850.000 евра.

Новосадска топлана је предузеће које је ликвидно и поштује рокове за измирење обавеза, како за испоручени гас, тако и за измирење свих осталих доспелих обавеза. Сви радови на изградњи и реконструкцији вреловодне мреже и прикључака у 2018. години финансирају се из сопствених средстава Предузећа. Новосадска топлана није корисник ни текућих ни капиталних субвенција Оснивача, Града Новог Сада, због чега је пример пословања једног јавног комуналног предузећа које реализује велике и значајне пројекте потпуно самостално. Наведене чињенице у потпуности оправдавају став директора Предузећа господина Добросава Арсовића, да је Новосадска топлана најбоље јавно предузеће у Републици Србији!

 

 

Центар за односе с јавношћу

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *