Адреса
Владимира Николића 1
21000 Нови Сад
Србија

Контакт
Телефон: 420-853, 423-712
Е-mail: osj@nstoplana.rs

ЈКП „Новосадска топлана“ се налази у изузетно тешкој финансијској ситуацији услед ненаплаћених дуговања за испоручену топлотну енергију за грејање и топлу потрошну воду, због чега је неизвестан почетак грејне сезоне. Новосадска топлана потражује укупно 2.330.321.925,85 динара од својих корисника и то 1.507.832.094,10 динара од стамбених потрошача и 822.489.831,75 динара од пословних потрошача. Дужници на привременој испоруци топлотне енергије и грађевинском грејању којима неће бити укључено грејање уколико не измире своје обавезе су: <табле бордер=„1“ целлпаддинг=„7“ целлспацинг=„0“ дир=„лтр“ width=„620“>

<тр> <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Број <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Назив локације <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Инвеститор <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Дуговање (дин.) <тр> <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>1. <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Косте Рацина 34 <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Пресс комерц д.о.о. <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>1.092.330 <тр> <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>2. <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Шумадијска 9 <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Марк Траде Со <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>877.293 <тр> <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>3. <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Ђорђа Јовановића 14 <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Марк Траде Со <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>1.421.168 <тр> <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>4. <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Ћирпанова 7-9 <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Рес Траде д.о.о. <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>898.698 <тр> <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>5. <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Сомборска 8а <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Магма д.о.о. <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>743.818,18 <тр> <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>6. <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Суботичка 108, ламела Б <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Магма д.о.о. <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>959.630,96 <тр> <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>7. <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Трг Марије Трандафил 20, 20а <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>С.З. Тим градња <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>800.052,43 <тр> <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>8. <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Светојованска 4 <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Wolf инвест д.о.о. <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>428.270 <тр> <тд хеигхт=„16“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>9. <тд хеигхт=„16“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Цанкарева 23 <тд хеигхт=„16“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Пројект инжењеринг д.о.о. <тд хеигхт=„16“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>926.227 <тр> <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>10. <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Сомборска 8 <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Рапид инвест д.о.о. <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>1.091.025 <тр> <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>11. <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Лазе Костића 7 <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Шанти инвест д.о.о. <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>957.334,03 <тр> <тд хеигхт=„16“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>12. <тд хеигхт=„16“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Бул. краља Петра И 27 <тд хеигхт=„16“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Скупштина станара Бул. краља Петра И 27 <тд хеигхт=„16“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>437.773,85 <тр> <тд хеигхт=„16“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>13. <тд хеигхт=„16“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Слободана Бајића 38 <тд хеигхт=„16“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Скупштина станара Слободана Бајића 38 <тд хеигхт=„16“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>822.144,66 <тр> <тд хеигхт=„16“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>14. <тд хеигхт=„16“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Булевар ослобођења 70 (Огњена Прице 15) <тд хеигхт=„16“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Скупштина станара Булевар ослобођења 70 <тд хеигхт=„16“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>779.348,77 <тр> <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>15. <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Јована Храниловића 53 (улични) <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Еуроцаса д.о.о. <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>578.275 <тр> <тд хеигхт=„25“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>16. <тд хеигхт=„25“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Веселина Маслеше 38, ламела 1 <тд хеигхт=„25“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Скупштина станара Веселина Маслеше 38 ламела 1 <тд хеигхт=„25“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>1.801.274,20 <тр> <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>17. <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Јована Суботића 19 <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Фрееланд Мијановић инвест <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>684.357,29

<табле бордер=„1“ целлпаддинг=„7“ целлспацинг=„0“ дир=„лтр“ width=„588“>

<тр> <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>18. <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Краља Александра 14 <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Еуро ентеријер д.о.о. <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>47.511,72 <тр> <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>19. <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Ђорђа Сервицког 12-14 <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Галенс д.о.о. <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>1.312.946,56 <тр> <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>20. <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Београдски кеј 21-25 <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Новосел Драган <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>418.684,93 <тр> <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>21. <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Јанка Чмелика 18 <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Мушицки Драган <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>1.341.077 <тр> <тд хеигхт=„25“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>22. <тд хеигхт=„25“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Вере Павловић 1-3 <тд хеигхт=„25“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Група грађана надоградње <б><фонт сизе=„3“>Вере Павловић 1-3 <тд хеигхт=„25“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>383.776,47 <тр> <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>23. <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Александра Тишме 8 <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Марк траде <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>762.293 <тр> <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>24. <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Железничка 11 <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Рес Траде д.о.о. <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>534.779 <тр> <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>25. <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Словачка 18-18а <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Јакешевић Драган <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>806.243,42 <тр> <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>26. <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Коперникова 51 <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Дрина цооп д.о.о. <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>1.025.301,38 <тр> <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>27. <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Сомборска 28 <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Озон-градња д.о.о. <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>280.296 <тр> <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>28. <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Стражиловска 27 <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>С.З. Миленијум <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>571.416,68 <тр> <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>29. <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Веселина Маслеше 64 <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Трапез д.о.о. <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>979.195,72 <тр> <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>30. <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Булевар ослобођења 8-10 <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Миљанић Радивој <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>1.642.109,39 <тр> <тд хеигхт=„16“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>31. <тд хеигхт=„16“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Корнелија Станковића 37, ламела III <тд хеигхт=„16“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>НС Буилдинг д.о.о. <тд хеигхт=„16“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>685.314,61 <тр> <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>32. <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Лукијана Мушицког 32 <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>ЈТ градња д.о.о. <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>1.358.861 <тр> <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>33. <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Гундулићева 21а <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>ЈТ градња д.о.о. <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>401.074 <тр> <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>34. <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Филипа Вишњића 5 б <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Церинг градња д.о.о. <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>202.210,54 <тр> <тд хеигхт=„16“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>35. <тд хеигхт=„16“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Косовска 43 <тд хеигхт=„16“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Ивков Јелена пр. Атеље Б <тд хеигхт=„16“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>262.423,99 <тр> <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>36. <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Кисачка 51 ИИ фаза <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Соршак Милан <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>586.794 <тр> <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>37. <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Берислава Берића 1 (Кисачка 51) <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Соршак Милан <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>755.006 <тр> <тд хеигхт=„16“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>38. <тд хеигхт=„16“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Патријарха Чарнојевића 23-Текелијина 23 <тд хеигхт=„16“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Коларић Владо и Зечевић Ђуро <тд хеигхт=„16“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>1.546.025,69 <тр> <тд хеигхт=„11“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>39. <тд хеигхт=„11“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Бранка Бајића 70 <тд хеигхт=„11“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Нс хидротерма <тд хеигхт=„11“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>3.309.752 <тр> <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>40. <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Ћирпанова 26 <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Јовичић Бранко <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>713.991,25 <тр> <тд хеигхт=„16“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>41. <тд хеигхт=„16“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Косте Рацина 26 <тд хеигхт=„16“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Интерпрогрес инжењеринг <тд хеигхт=„16“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>1.203.721,60 <тр> <тд хеигхт=„16“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>42. <тд хеигхт=„16“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Ђуре Јакшића 15 <тд хеигхт=„16“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Скупштина станара Ђуре Јакшића 15 <тд хеигхт=„16“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>576.127,47 <тр> <тд хеигхт=„16“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>43. <тд хеигхт=„16“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Кисачка 5а 5б <тд хеигхт=„16“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Скупштина станара Кисачка 5а <тд хеигхт=„16“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>640.653,78 <тр> <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>44. <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Шафарикова 24 <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Николић Мићо <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>1.566.146,98 <тр> <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>45. <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Стевана Сремца 4 <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Гучево д.о.о. <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>122.542,70 <тр> <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>46. <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Патријарха Чарнојевића 27 <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Колосеум градња д.о.о. <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>476.112,52 <тр> <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>47. <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Шумадијска 8 <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Марк траде Со <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>817.081,00 <тр> <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>48. <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Ћирпанова 18 <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>Даниловић д.о.о. <тд хеигхт=„7“ валигн=„топ“ width=„25%“> <б><фонт сизе=„3“>1.226.562,91

У наведеном списку налазе се и дужници којима је истекао уговор о привременој испоруци топлотне енергије, те апелујемо на инвеститоре да, поред измирења доспелог дуга, у што краћем року потпишу анекс уговора са Новосадском топланом. С поштовањем, Сектор за односе с јавношћу

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *