Адреса
Владимира Николића 1
21000 Нови Сад
Србија

Контакт
Телефон: 420-853, 423-712
Е-mail: osj@nstoplana.rs

Поуздана услуга

Топли дом без бриге о услузи грејања

Јавно комунално предузеће

"Новосадска топлана" Нови Сад

Заштита животне средине

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад константно унапређује пословање у области заштите животне средине. Како достићи највише еколошке стандарде у производњи и дистрибуцији топлотне енергије једно је од питања којима се непрестано баве тимови стручњака у Топлани. Од производње топлотне енергије, па до одлагања отпада, води се рачуна да се елиминише свака врста загађења и угрожавања животне средине како се не би нарушилo здравље локалног становништва и како би се будућим нараштајима оставило ненарушено природно окружење.

Заштита животне средине зато и јесте један од приоритета Новосадске топлане као друштвено одгoворног предузећа.

Централни континуални мониторинг емисије опасних и штетних материја

Водећи рачуна о еколошким стандардима ЈКП „Новосадска топлана“ је, 2010. године, међу првима у Србији завршило пројекат увођења система за централни континуални мониторинг емисије опасних и штетних материја у ваздух. Ради се о системима за мерење масених концентрација загађујућих материја у ваздух, под којим се подразумевају анализатори концентрације честица, анализатори полутантских гасних компоненти, кисеоника и мерни системи за мерење протока отпадних гасова, и о системима за активизацију и обраду података емисије. Овај систем је реализован на највећим емитерима на топланама. Под највећим емитерима се подразумевају котлови топлотног капацитета преко 50 МW и законодавац је предвидео да се континуални мониторинг ради на котловима тих снага. Сви измерени подаци са система за континуални мониторинг емисије продуката сагоревања, уграђеним на топлотним изворима, оптичком везом су повезани са сервером у Центру система управљања (ЦСУ) који се налази у Управној згради Топлане, где се врши надзор, прикупљање и обрада података. Емисија штетних материја може у сваком моменту да се очитава на рачунару у ЦСУ. Овлашћено лице у Предузећу задужено за здравље и безбедност на раду израђује месечне извештаје о емисији штетних материја на рачунару, а свакодневно прати вредности емисије.

Новосадска топлана достиже највише еколошке стандарде у производњи и дистрибуцији топлотне енергије. Емисије штетних материја се континуирано прате и у законом су предвиђеним границама.

Производња и снабдевање топлотном енергијом на подручју Новог Сада

Поштовање заједнице и корисника, искуство и стручност, жеља за учењем, индивидуални и организациони развој те еколошка одговорност су темељне вредности нашег предузећа.