Адреса
Владимира Николића 1
21000 Нови Сад
Србија

Контакт
Телефон: 420-853, 423-712
Е-mail: osj@nstoplana.rs

Одговорном пословном политиком менаџмента Новосадске топлане омогућени су услови за снижење цена испоруке топлотне енергије за грејање и припрему топле потрошне воде.

 ЈКП „Новосадска топлана“ је Граду Новом Саду, Оснивачу Предузећа, упутило Захтев за давање претходне сагласности на Предлог одлуке о промени продајних цена производње и испоруке топлоте за грејање.

 „Финансијска стабилност, економично пословање, ликвидност Предузећа и подршка Градоначелника обезбедили су услове за предлог нових, нижих цена испоруке топлотне енергије“, изјавио је директор Топлане Добросав Арсовић, и додао: „Предлог је да све цене буду снижене, с тим да су најзначајнији проценти снижења за испоручену топлотну енергију за грејање по метру квадратном за физичка лица 5,77%, за инсталисану снагу за физичка лица 4,80%, док је највиши процненат снижења за цену испоруке топлотне енергије за припрему топле потрошне воде, који износи 6,15%“.

 ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад донело је предлог нових цена топлотне енергије за крајњег купца које би се кориговале на ниже у односу на тренутне, што приказује следећа табела:

 

КОРИСНИЦИ Цена по јединици мере Важеће цене топлотне енергије Предлог продајних цена топл. енергије                 
СТАМБЕНИ ПОТРОШАЧИ – ГРЕЈАЊЕ      
 – за утрошену енергију дин./kWh 5,40 5,39
 – за инсталисану снагу дин./kW 241,70 230,11
ИЛИ      
 – укупно по m2 дин./m2 98,01 92,36
ПОСЛОВНИ ПОТРОШАЧИ ГРЕЈАЊЕ      
 – за утрошену енергију дин./kWh 5,40 5,39
 – за инсталисану снагу дин./kW 241,70 230,11
ТОПЛА ПОТРОШНА ВОДА дин./m3 246,75 231,57

 

Нове  цене топлотне енергије ће ступити  на снагу по добијању претходне сагласности Оснивачa.

Центар  за односе с јавношћу

 

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *