Директор

Име и презиме:

Добросав Арсовић

Лични подаци:
Датум рођења:
Место рођења:
18.01.1955.
Блаце
Образовање:
 • Основне академске студије: Међуфакултетско одељење Економског факултета у Суботици и Правног факултета у Новом Саду, одељење у Новом Саду
 • Гимназија: „Светозар Марковић“ Нови Сад
 • Основна школа: „Соња Маринковић“ Нови Сад
Професионални статус: Дипломирани економиста пословно-правног смера
Радно искуство: 37 година
Кретање кроз каријеру:
 • Директор: ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад (2015 – );
 • В.Д. директора: ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад (2014 – 2015);
 • В.Д. заменика начелника: Градска управа за финансије Града Новог Сада (2012-2014);
 • Шеф службе за план, анализу и контролу: ЈКП „Тржница“ Нови Сад (2001-2012);
 • Финансијски директор: „Аква-монт“ ДОО Нови Сад (1997-2001);
 • Руководилац комерцијалне службе: „Агровојводина“ ООУР „Машиноалат“ Нови Сад (1981-1997).
Радно искуство: У досадашњој каријери, стекао сам високо стручна искуства у комерцијалном, финансијском пословању и управљању пословањем комуналних предузећа Новог Сада, а нарочито:

 • праћење и примена прописа из области јавних финансија;
 • припрема и израда нацрта одлуке о буџету и завршног рачуна буџета;
 • контрола захтева за плаћање и одобравање плаћања, старање о финансијској имовини и финансијско планирање;
 • израда планова и програма рада предузећа;
 • анализа програма рада, израда извештаја о пословању и извештавање Управног и Надзорног одбора и Скупштине Града Новог Сада;
 • израда планова јавних набавки и спровођење поступака реализације сходно Закону о јавним набавкама;
 • вођење пословне политике цена комуналних услуга и израда калкулација истих и њихових представљања Управном и Надзорном одбору и органима Скупштине Града Новог Сада;
 • израда дневних, месечних и годишњих финансијских извештаја;
 • контрола и надзор обављања рачуноводствених послова;
 • израда периодичних и годишњих финансијских обрачуна и извештаја о пословању;
 • израда месечних, кварталних, полугодишњих и годишњих процена финансијског пословања предузећа;
 • израда пројектних задатака, уговарање и финансијско праћење, као и сарадња са органима Скупштине Града Новог Сада на реализацији изградње грађевинских објеката комуналних предузећа;
 • комерцијално пословање.
Рад на рачунару: Word, Excel, Интернет
Страни језик: Руски
Лично: Ожењен, отац једног детета