ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ПРИОРИТЕТ ТОПЛАНЕ

Јавно комунално предузеће “Новосадска топлана“ Нови Сад континуирано ради на унапређењу односа с потрошачима и изградњи обостраног поверења. Приоритет у пословању Предузећа је висок степен задовољства потрошача пруженом услугом, те је управо због тога корисницима услуга Новосадске топлане доступна канцеларија Одсека за односе с потрошачима у којој могу добити све информације у вези са пружањем услуга Предузећа и упутити примедбе или похвале на квалитет услуга.

РАДНО ВРЕМЕ КОРИСНИЧКОГ ЦЕНТРА И СЛУЖБЕ РЕКЛАМАЦИЈА НОВОСАДСКЕ ТОПЛАНЕ У ТОКУ ГРЕЈНЕ СЕЗОНЕ

Просторије Корисничког центра, у Улици Владимира Николића број 1, отворене су радним данима од 7 до 20 часова и суботом од 8 до 13 часова.

За све информације, као и подношење рекламација на квалитет испоруке топлотне енергије, корисници се могу обратити позивањем бројева 423-712 и 420-853 и бесплатним позивом на број телефона 0800-100-021, сваког дана од 6 до 22 часа.

У случају цурења на кућној инсталацији, због хитности интервенције и доступности телефона корисницима 24 сата, потребно је позвати на број телефона 4881-105, који је на располагању искључиво за ту врсту пријаве.