ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ПРИОРИТЕТ ТОПЛАНЕ

Јавно комунално предузеће “Новосадска топлана“ Нови Сад континуирано ради на унапређењу односа с потрошачима и изградњи обостраног поверења. Приоритет у пословању Предузећа је висок степен задовољства потрошача пруженом услугом, те је управо због тога корисницима услуга Новосадске топлане доступна канцеларија Одсека за односе с потрошачима у којој се могу добити све информације у вези са пруженим услугама Предузећа и упутити примедбе или похвале на њихов квалитет.