ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ПРИОРИТЕТ ТОПЛАНЕ

Јавно комунално предузеће “Новосадска топлана“ Нови Сад континуирано ради на унапређењу односа с потрошачима и изградњи обостраног поверења. Приоритет у пословању Предузећа је висок степен задовољства потрошача пруженом услугом, те је управо због тога корисницима услуга Новосадске топлане доступна канцеларија Одсека за односе с потрошачима у којој се могу добити све информације у вези са пруженим услугама Предузећа и упутити примедбе или похвале на њихов квалитет.

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ КОРИСНИЧКОГ ЦЕНТРА

Просторије Корисничког центра, у Улици Владимира Николића број 1, од 2. октобра 2017. године су отворене радним данима од 7 до 20 часова и суботом од 8 до 13 часова.

Корисници могу поднети рекламације на квалитет испоруке топлотне енергије за грејање и припрему топле потрошне воде Корисничком центру бесплатним позивом на број 0800-100-021 и позивањем бројева 423-712 и 420-853, или доћи лично у просторије Корисничког центра.

Након радног времена Корисничког центра, рекламације на квалитет испоруке топлотне енергије могу се поднети Служби рекламација на бројеве телефона 4881-104 и 4881-106.

У случају цурења на кућној инсталацији, због хитности интервенције и доступности телефона корисницима 24 сата, потребно је позвати на број телефона 4881-105, који је на располагању искључиво за ту врсту пријаве.