ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ПРИОРИТЕТ ТОПЛАНЕ

Јавно комунално предузеће “Новосадска топлана“ Нови Сад континуирано ради на унапређењу односа с потрошачима и изградњи обостраног поверења. Приоритет у пословању Предузећа је висок степен задовољства потрошача пруженом услугом, те је управо због тога корисницима услуга Новосадске топлане доступна канцеларија Одсека за односе с потрошачима у којој се могу добити све информације у вези са пруженим услугама Предузећа и упутити примедбе или похвале на њихов квалитет.

РАДНО ВРЕМЕ КОРИСНИЧКОГ ЦЕНТРА И СЛУЖБЕ РЕКЛАМАЦИЈА НОВОСАДСКЕ ТОПЛАНЕ ВАН ГРЕЈНЕ СЕЗОНЕ

Корисници услуга Новосадске топлане, ван грејне сезоне, могу упутити примедбе на квалитет испоруке топлотне енергије за припрему топле потрошне воде на бројеве телефона 423-712, 420-853, 4881-104 и 4881-106 од 6 до 22 часа.

Током летњих месеци између две грејне сезоне, за све информације, корисници услуга се могу обратити Корисничком центру позивањем бројева 423-712 и 420-853 или бесплатним позивом на број телефона 0800-100-021, као и доћи лично у просторије Корисничког центра, у Улици Владимира Николића број 1, радним данима од 7 до 15 часова.

У случају цурења на кућној инсталацији, потребно је позвати број телефона 4881-105, који је, због хитности интервенције и доступности телефона корисницима 24 сата, на располагању искључиво за ту врсту пријаве.