Адреса
Владимира Николића 1
21000 Нови Сад
Србија

Контакт
Телефон: 420-853, 423-712
Е-mail: osj@nstoplana.rs

Поуздана услуга

Топли дом без бриге о услузи грејања

Јавно комунално предузеће

"Новосадска топлана" Нови Сад

НасловДатумКатегоријаhf:doc_categories
Радови на измештању FR VK6 на ТО Запад-II фаза ЈН бр 3-7-1/22.

29/04/2022

kvalifikacioni-postupak
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Реконструкција и изградња вреловода у блоку улица Булевар Михајла Пупина, Јована Ђорђевића и Јована Бошковића ЈН бр 3-4Б-10/22

19/04/2022

kvalifikacioni-postupak
Израдa пројектно-техничке и инвестиционе документације – Изградња прикључка у улици Филипа Вишњића 7 ЈН бр 3-5-11/22

19/04/2022

kvalifikacioni-postupak
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Реконструкција вреловода од Ложионичке – шахт Z27 до Светозара Ћоровића шахт Z28 ЈН бр 3-4Б-9/22

18/04/2022

kvalifikacioni-postupak
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Реконструкција вреловода у Светојованској улици ЈН бр 3-4Б-8/22

18/04/2022

kvalifikacioni-postupak
Израдa пројектно-техничке и инвестиционе документације – Изградња магистрале и приључка у улици Хајдук Вељкова 1-9 КЦВ ламела Б и Ц, Пприкључак ЈН бр 3-5-9/22

15/04/2022

kvalifikacioni-postupak
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Реконструкција вреловода у улици Краљевића Марка ЈН бр 3-4Б-6/22

15/04/2022

kvalifikacioni-postupak
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Реконструкција вреловода од ТО “Север” до Булевара oслобођења ЈН бр 3-4Б-7/22

07/04/2022

kvalifikacioni-postupak
Израдa пројектно-техничке и инвестиционе документације – Изградња прикључка у улици Владимира Перића Валтера 5 ЈН бр 3-5-8/22

07/04/2022

kvalifikacioni-postupak
Израда пројектно-техничке и инвестиционе документације:Реконструкција магистрале и прикључака у улици Краљевића Марка ЈН бр 3-5-10/22

30/03/2022

kvalifikacioni-postupak
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних приклјучака – Реконструкција-измештање вреловода због изградње подземне гараже у улици Модене ЈН бр 3-4Б-5/22

24/03/2022

kvalifikacioni-postupak
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Изградња прикључка у улици Трг Доситеја Обрадовића (Biosens) ЈН бр 3-4A-2/22

16/03/2022

kvalifikacioni-postupak
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Реконструкција шахта 413 у Улици Висарионова ЈН бр 3-4Б-2/22

09/03/2022

kvalifikacioni-postupak
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Изградња прикључка за О.Ш. „Васа Стајић„ и Војводе Книћанина 12б ЈН бр 3-4A-3/22

03/03/2022

kvalifikacioni-postupak
Израдa пројектно-техничке и инвестиционе документације – Изградња вреловода у улици Кисачка (фаза 4) ЈН бр 3-5-7/22

03/03/2022

kvalifikacioni-postupak
Израдa пројектно-техничке и инвестиционе документације Изградња вреловода од ТО Север до Салајке у улици Бранка Радичевића и Ђорђа Зличића (фаза 1) ЈН бр 3-5-2/22

02/03/2022

kvalifikacioni-postupak
Израдa пројектно-техничке и инвестиционе документације Изградња вреловода на Југовићеву-фаза 3 ЈН бр 3-5-1/22

01/03/2022

kvalifikacioni-postupak
Израдa пројектно-техничке и инвестиционе документације Изградња прикључка на углу улица Стражиловска и Максима Горког ЈН бр 3-5-4/22

28/02/2022

kvalifikacioni-postupak
Израдa пројектно-техничке и инвестиционе документације Реконструкција вреловода у улици Станоја Станојевића ЈН бр 3-5-6/22

25/02/2022

kvalifikacioni-postupak
Израдa пројектно-техничке и инвестиционе документације – Реконструкција вреловода у улици Ловћенска ЈН бр 3-5-5/22

28/02/2022

kvalifikacioni-postupak
Израдa пројектно-техничке и инвестиционе документације – Изградња вреловода у блоку улица Темеринска и Доситејева фаза 3 ЈН бр 3-5-3/22

24/02/2022

kvalifikacioni-postupak
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Реконструкција шахта Z-102 у улици Ђорђа Никшића Јохана ЈН бр 3-4Б-3/22

22/02/2022

kvalifikacioni-postupak
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Реконструкција и изградња шахта за објекат Краљевића Марка 26-32 ЈН бр 3-4Б-1/22

21/02/2022

kvalifikacioni-postupak
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Изградња прикључка у улици Мирослава Антића 9 ЈН бр 3-4A-1/22

17/02/2022

kvalifikacioni-postupak
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Изградња вреловодног прикључка у улици Достојевског 11-13 ЈН бр 3-4A-35/21

29/12/2021

kvalifikacioni-postupak
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Изградња прикључка у улици Орловића Павла 38-40 ЈН бр 3-4A-36/21

29/12/2021

kvalifikacioni-postupak
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Изградња прикључка у Улици Корнелија Станковића 5745/1 друга фаза ЈН бр 3-4А-34/21

13/12/2021

kvalifikacioni-postupak
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Изградња прикључка у Улици Орловића Павла 13 друга фаза ЈН бр 3-4A-32/21

02/12/2021

kvalifikacioni-postupak
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Изградња прикључка у улици Руменачка 120-122 ЈН бр 3-4A-33/21

30/11/2021

kvalifikacioni-postupak
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Изградња прикључка у Улици Булевар краља Петра I 63 друга фаза ЈН бр 3-4A-31/21

29/11/2021

kvalifikacioni-postupak
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Реконструкција шахта Z-285 у Улици Хаџи Рувимова 41 друга фаза ЈН бр 33-4Б-23/21

24/11/2021

kvalifikacioni-postupak
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Изградња прикључка у Булевару краља Петра 52 ЈН бр 3-4A-30/21

24/11/2021

kvalifikacioni-postupak
Израдa пројектно-техничке и инвестиционе документације – Реконструкција вреловода од ТО Север до Булевара ослобођења друга фаза ЈН бр 3-5-39/21

17/11/2021

kvalifikacioni-postupak
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације: Реконструкција вреловода у Мише Димитријевића од Гогољеве до шахта 017 ЈН бр 3-5-49/21

16/11/2021

kvalifikacioni-postupak
Израдa пројектно-техничке и инвестиционе документације – Реконструкција вреловода од Футошког пута шахт З-17 до улице Стевана Христића ЈН бр 3-5-42/21

16/11/2021

kvalifikacioni-postupak
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних приклјучака – Реконструкција шахта З-102 у Улици Ђорђа Ниикшића Јохана ЈН бр 3-4б-22/21

16/11/2021

kvalifikacioni-postupak
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације: Реконструкција и изградња вреловода у блоку улица Булевар Михајла Пупина, Јована Ђорђевића и Јована Бошковића ЈН бр 3-5-47/21

15/11/2021

kvalifikacioni-postupak
Израдa пројектно-техничке и инвестиционе документације – Изградња прикључка на углу улица Словачка 9 и Валентина Водника ЈН бр 3-5-44/21

10/11/2021

kvalifikacioni-postupak
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације: Реконструкција вреловода од шахта Д14 на углу Руменачке и Корнелија Станковића ЈН бр 3-5-45/21

10/11/2021

kvalifikacioni-postupak
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације: Изградња прикључка у улици Орловића Павла 38-40 ЈН бр 3-5-48/21

09/11/2021

kvalifikacioni-postupak
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације: Реконструкција вреловода у улици Бранислава Нушића ЈН бр 3-5-40/21

08/11/2021

kvalifikacioni-postupak
Израда пројектно-техничке и инвестиционе документације – Реконструкција вреловода у Светојованској улици фаза 2, ј.н. бр. 3-5-46/21

05/11/2021

kvalifikacioni-postupak
Израдa пројектно-техничке и инвестиционе документације – Изградња прикључка у улици Достојевског 11-13

04/11/2021

kvalifikacioni-postupak
Израдa пројектно-техничке и инвестиционе документације – Реконструкција вреловода Трг Коменског

01/11/2021

kvalifikacioni-postupak
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Реконструкција вреловода-лире на Булевару Патријарха Павла на углу са Шарпланинском

20/10/2021

kvalifikacioni-postupak
Израдa пројектно-техничке и инвестиционе документације – Изградња прикључка у улици Корнелија Станковића 5745/1

19/10/2021

kvalifikacioni-postupak
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Изградња прикључка у улици Булевар деспота Стефана 5

18/10/2021

kvalifikacioni-postupak
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Изградња вреловодног прикључка за објекат Валентина Водника 20

14/10/2021

kvalifikacioni-postupak
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације- Реконструкција вреловода у улици Модене-подземна гаража

04/10/2021

kvalifikacioni-postupak
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Изградња прикључка у улици Булевар Патријарха Павла 111

29/09/2021

kvalifikacioni-postupak
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације: Реконструкција измештање вреловода у КЦВ

13/09/2021

kvalifikacioni-postupak
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака: Изградња магистрале и прикључка у улици Ђорђа Рајковића 29

10/09/2021

kvalifikacioni-postupak
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака: Реконструкција измештања вреловода у КЦВ

08/09/2021

kvalifikacioni-postupak
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације: Изградња прикључка у улици Булевар Краља Петра I 63

08/09/2021

kvalifikacioni-postupak
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака: Изградња вреловодног прикључка за објекат у улици Николе Тесле 1A

06/09/2021

kvalifikacioni-postupak
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације: Изградња прикључка у улици Руменачка 120-122

01/09/2021

kvalifikacioni-postupak
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака: Изградња вреловодног прикључка за објекат у улици Николе Тесле 1а

23/08/2021

kvalifikacioni-postupak
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Изградња прикључка у улици Ђурђа Бранковића 2

23/08/2021

kvalifikacioni-postupak
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака: Изградња прикључка у улици Ђорђа Рајковића 22

23/08/2021

kvalifikacioni-postupak
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације: Изградња вреловодног прикључка у улици Орловића Павла 13

13/08/2021

kvalifikacioni-postupak
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака: Изградња прикључка у улици Хиландарска 3

11/08/2021

kvalifikacioni-postupak
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације: Изградња прикључка за ОШ „Васе Стајић“ и Војводе Книћанина 12б

09/08/2021

kvalifikacioni-postupak
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације: Изградња вреловодног прикључка за објекат у улици Филипа Вишњића 6

06/08/2021

kvalifikacioni-postupak
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације: Изградња вреловодног прикључка у улици Булевар Патријарха Павла 111

05/08/2021

kvalifikacioni-postupak
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације: Реконструкција вреловода у улици Трг Републике (измештање вреловода због гараже)

05/08/2021

kvalifikacioni-postupak
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Изградња вреловодног прикључка у улици Ђорђа Рајковића 22, 2.фаза

26/07/2021

kvalifikacioni-postupak
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Изградња прикључка на углу улица Јована Суботића и Ђорђа Марковића Кодера, 2.фаза

22/07/2021

kvalifikacioni-postupak
Израдa пројектно-техничке и инвестиционе документације – Реконструкција вреловода – лире на Булевару Патријарха Павла на углу са Шарпланинском

21/07/2021

kvalifikacioni-postupak
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Реконструкција вреловода од Светозара Ћоровића шахт Z28 до Стевана Христића 17-25 у Новом Саду

21/07/2021

kvalifikacioni-postupak
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Изградња прикључка у улици Бранка Бајића бб (Кула парцела 7541)

21/07/2021

kvalifikacioni-postupak
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Реконструкција вреловода у блоку улица Краља Петра I и Краљевића Марка

20/07/2021

kvalifikacioni-postupak
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Изградња вреловодног прикључка за објекат у улици Ђурђа Бранковића 2 у Новом Саду

19/07/2021

kvalifikacioni-postupak
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – изградња вреловода у улици Златне Греде 9 (надземно) и 7, друга фаза

19/07/2021

kvalifikacioni-postupak
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације-Изградња вреловодног прикључка у улици Мирослава Антића 9

16/07/2021

kvalifikacioni-postupak
Машински радови на санацији котла К4 и когенерационог постројења на ТО Запад, II фаза

16/07/2021

kvalifikacioni-postupak
Машинско изолатерски радови на санацији осталих постројења ТО Југ, II фаза

16/07/2021

kvalifikacioni-postupak
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Изградња магистрале и прикључка у улици Суботичка 71

15/07/2021

kvalifikacioni-postupak
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Реконструкција вреловода према Хотелу Парк

14/07/2021

kvalifikacioni-postupak
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака: Изградња вреловода и прикључака за блок Милана Јешића Ибре

13/07/2021

kvalifikacioni-postupak
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Изградња прикључка у улици Житни трг 3

13/07/2021

kvalifikacioni-postupak
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Изградња прикључка у улици Бачка 22

12/07/2021

kvalifikacioni-postupak
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака: Реконструкција вреловода у улици Данила Киша од 25 до 43

12/07/2021

kvalifikacioni-postupak
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака: Реконструкција вреловода у блоку улица Стевана Момчиловића

09/07/2021

kvalifikacioni-postupak
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Изградња прикључка у улици Толстојева 14

07/07/2021

kvalifikacioni-postupak
Машински радови на санацији котла К4 и когенерационог постројења на ТО Запад, II фаза

05/07/2021

kvalifikacioni-postupak
Машински радови на санацији постројења на ТО Петроварадин и ТО Дудара, II фаза

05/07/2021

kvalifikacioni-postupak
Санација котловских постројења на ТО Југ, II фаза

02/07/2021

kvalifikacioni-postupak
Санација котловских и осталих постројења на ТО Запад, II фаза

02/07/2021

kvalifikacioni-postupak
Санација котловских и осталих постројења на ТО Север и ТО Исток, II фаза

02/07/2021

kvalifikacioni-postupak
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Изградња магистрале и прикључка у улици Полгар Андраша 10

30/06/2021

kvalifikacioni-postupak
Израда пројектно-техничке и инвестиционе документације-Изградња вреловодног прикључка за објекат у улици Николе Тесле 1а

29/06/2021

kvalifikacioni-postupak
Израда пројектно -техничке и инвестиционе документације-Изградња магистрале и прикључка у улици Ђорђа Рајковића 29

25/06/2021

kvalifikacioni-postupak
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације: Изградња вреловодног прикључка за објекат у улици Трг Доситеја Обрадовића (BIOSENS)

25/06/2021

kvalifikacioni-postupak
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака: Реконструкција вреловода прикључка за Атријум

23/06/2021

kvalifikacioni-postupak
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације-Реконструкција изградња шахта за објекат Краљевића Марка 26-32

22/06/2021

kvalifikacioni-postupak
Израда пројектно техничке и инвестиционе документације-Реконструкција шахта 413 у улици Висарионова

21/06/2021

kvalifikacioni-postupak
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака: Изградња прикључка у улици Бранка Бајића ББ ( кула парцела 7541)

18/06/2021

kvalifikacioni-postupak
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака: Изградња прикључка у улици Житни Трг 3

15/06/2021

kvalifikacioni-postupak
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Реконструкција вреловода у блоку улица Антона Урбана

11/06/2021

kvalifikacioni-postupak
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације: Реконструкција шахта Z-102 у улици Ђорђа Никшића Јохана

09/06/2021

kvalifikacioni-postupak
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Реконструкција вреловода у Улици кнеза Милоша

07/06/2021

kvalifikacioni-postupak
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације: Реконструкција шахта Z 285 у улици Хаџи Рувимова 41

02/06/2021

kvalifikacioni-postupak
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Реконструкција вреловода од шахта 239 у блоку Булевар ослобођења и Гагаринове улице у Новом Саду

01/06/2021

kvalifikacioni-postupak
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака: Реконструкција вреловода у блоку улица Булевар Ослобођења и Тургењева

01/06/2021

kvalifikacioni-postupak
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Реконструкција вреловода од Футошког пута шахт Z-19 до улице Анђе Ранковић

31/05/2021

kvalifikacioni-postupak
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака-Реконструкција прикључка за Стадион Карађорђе Атлетски клуб

31/05/2021

kvalifikacioni-postupak
Набавка и монтажа опреме за топлотну подстаницу за објекат Кисачка 61,ЕС 07/2021

26/05/2021

kvalifikacioni-postupak
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака: Изградња прикључка у улици Толстојева 14

26/05/2021

kvalifikacioni-postupak
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака-Реконструкција вреловода у улици Данила Киша од 25 до 43

25/05/2021

kvalifikacioni-postupak
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака: Реконструкција вреловода у Булевар Крања Петра I 19-23, Булевар Ослобођења 24-46 и Бранимира Ћосића 42-48

25/05/2021

kvalifikacioni-postupak
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Реконструкција вреловода у улици Гајева

24/05/2021

kvalifikacioni-postupak
Санација К6 на ТО Запад, II фаза

18/05/2021

kvalifikacioni-postupak
Санација опреме на ГРС, II фаза

17/05/2021

kvalifikacioni-postupak
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака: Изградња магистрале и прикључка у улици Кисачка 61

06/05/2021

kvalifikacioni-postupak
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације: Изградња прикључка на углу улица Јована Суботића и Ђорђа Марковића Кодера

29/04/2021

kvalifikacioni-postupak
Израда пројектно-техничке и инвестиционе документације -Изградња прикључка у улици Ђурђа Бранковића 2

29/04/2021

kvalifikacioni-postupak
Израда пројектно-техничке и инвестиционе документације-Изградња прикључка у улици Бачка 22

26/04/2021

kvalifikacioni-postupak
Израда пројектно-техничке и инвестиционе документације-Изградња прикључка у улици Валентина Водника 20

22/04/2021

kvalifikacioni-postupak
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака: Изградња прикључка у улици Толстојева 14

22/04/2021

kvalifikacioni-postupak
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака: – Изградња прикључка у улици Шафарикова 25

20/04/2021

kvalifikacioni-postupak
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака: Изградња прикључка у улици Стевана Мусића 18

15/04/2021

kvalifikacioni-postupak
Израда пројектно-техничке и инвестиционе документације:Реконструкција вреловода у улици Успенска и Позоришном тргу

07/04/2021

kvalifikacioni-postupak
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације: Изградња вреловода-прикључка за Атријум

07/04/2021

kvalifikacioni-postupak
Израда пројектно-техничке и инвестиционе документације:Реконструкција вреловодода према хотелу Парк

01/04/2021

kvalifikacioni-postupak
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације: Изградња вреловодног прикључка у Булевар Краља Петра 52

01/04/2021

kvalifikacioni-postupak
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације: Изградња вреловодног прикључка за објекат број 71 у улици Суботичка у Новом Саду

31/03/2021

kvalifikacioni-postupak
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације – Реконструкција вреловода од Ложионичке шахта З 27 до Светозара Ћоровића шахт З 28

30/03/2021

kvalifikacioni-postupak
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације: Реконструкција вреловода од Светозара Ћоровића шахт Z28 до Стевана Христића 17-25

29/03/2021

kvalifikacioni-postupak
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Реконструкција вреловода у улици Успенска и Позоришном тргу

24/03/2021

kvalifikacioni-postupak
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Реконструкција вреловода у улици Стевана Мусића и Максима Горког

24/03/2021

kvalifikacioni-postupak
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације: Изградња прикључка у улици Бранка Бајића бб (Кула парцела 7541)

17/03/2021

kvalifikacioni-postupak
Израда пројектно-техничке и инвестиционе документације – Изградња вреловодног прикључка за блок Милана Јешића Ибре

12/03/2021

kvalifikacioni-postupak
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Реконструкција вреловода на Трифковићевом тргу у Новом Саду

11/03/2021

kvalifikacioni-postupak
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације – Изградња вреловода у улици Златне Греде 9 (надземно) и 7

11/03/2021

kvalifikacioni-postupak
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације – Изградња прикључка у улици Ђорђа Рајковића 22

11/03/2021

kvalifikacioni-postupak
Набавка и монтажа опреме за топлотну подстаницу за објекат Ђуре Јовановића Киндера 4-6 19, ЕС 58/2020

02/03/2021

kvalifikacioni-postupak
Набавка и монтажа опреме за топлотну подстаницу за објекат Данила Киша 19, ЕС 70/2018

01/03/2021

kvalifikacioni-postupak
Набавка и монтажа опреме за топлотну подстаницу за објекат Олге Хаџић 20, ES 54/2020

25/02/2021

kvalifikacioni-postupak
Набавка и монтажа опреме за топлотну подстаницу за објекат Гундулићева 3, ЕС 82/2020

25/02/2021

kvalifikacioni-postupak
Набавка и монтажа опреме за топлотну подстаницу за објекат Ђ. Јовановића Киндера 3-5, ES 56/2020

25/02/2021

kvalifikacioni-postupak
Набавка и монтажа опреме за топлотну подстаницу за објекат Д – Ленке Дунђерски 16, ЕС 60/2020 у Новом Саду

23/02/2021

kvalifikacioni-postupak
Набавка и монтажа опреме за топлотну подстаницу за објекат К – Ленке Дунђерски 11, EС 62/2020 у Новом Саду

23/02/2021

kvalifikacioni-postupak
Набавка и монтажа опреме за топлотну подстаницу за објекат J – Милутина Миланковића 3-5, EС 59/2020

22/02/2021

kvalifikacioni-postupak
Набавка и монтажа опреме за топлотну подстаницу за објекат Ж – Олге Хаџић 22, ЕС 57/2020

22/02/2021

kvalifikacioni-postupak
Набавка и монтажа опреме за топлотну подстаницу за објекат З- Ленке Дунђерски 10 , ЕС 61/2020,II фаза

22/02/2021

kvalifikacioni-postupak
Набавка и монтажа опреме за топлотну подстаницу за објекат Ђ – Павла Ивића 4-6 , ЕС 55/2020, II фаза

22/02/2021

kvalifikacioni-postupak
Набавка и монтажа опреме за топлотну подстаницу за објекат Ђорђа Рајковића 22, ЕС 80/2020

19/02/2021

kvalifikacioni-postupak
Набавка и монтажа опреме за топлотну подстаницу за објекат Далматинска 21-23, ЕС 81/2020

18/02/2021

kvalifikacioni-postupak
Реконструкција компресорског постројења ТО Запад, II фаза

17/02/2021

kvalifikacioni-postupak
Замена котловских постројења на ТО „Запад“

12/02/2021

%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%b0%d0%ba
Набавка и монтажа опреме за топлотну подстаницу за објекат Aрањ Јаноша – Авенија, ламела A, EС 73/2020

02/02/2021

kvalifikacioni-postupak
Набавка и монтажа опреме за топлотну подстаницу за објекат Aрањ Јаноша – Авенија, ламела Б, EС 72/2020

01/02/2021

kvalifikacioni-postupak
Набавка и монтажа опреме за топлотну подстаницу за објекат Булевар Европе Авенија, ламеле Е И Ф, ЕС 75/2020

27/01/2021

kvalifikacioni-postupak
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака-Изградња вреловодног прикључка за објекат у улици Ловћенска 6

26/01/2021

kvalifikacioni-postupak
Набавка и монтажа опреме за топлотну подстаницу за објекте Булевар Европе и Серво Михаља ламела Б, ЕС 69/2020

20/01/2021

kvalifikacioni-postupak
Израда пројектно-техничке и инвестиционе документације-Изградња вреловодног прикључка за објекат у Шафарикова 25

20/01/2021

kvalifikacioni-postupak
Израда пројектно-техничке и инвестиционе документације -Изградња вреловодног прикључка за објекат у улици Кисачка 61

19/01/2021

kvalifikacioni-postupak
Набавка и монтажа опреме за топлотну подстаницу за објекат Булевар Европе Авенија Ламела Д, ЕС 76/2020

19/01/2021

kvalifikacioni-postupak
Набавка и монтажа опреме за топлотну подстаницу за објекат Арањ Јаноша Авенија, Ламела Ц, ЕС 74/2020

18/01/2021

kvalifikacioni-postupak
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака: Изградња вреловодног прикључка за објекат Футошка 27-29 дворишни део

05/01/2021

kvalifikacioni-postupak
Набавка и монтажа опреме за топлотну подстаницу за објекат Ложионичка 21, ЕС 68/2020

04/01/2021

kvalifikacioni-postupak
Набавка и монтажа опреме за топлотну подстаницу за објекат Футошка 27-29, EС 50/2020

04/01/2021

kvalifikacioni-postupak

Производња и снабдевање топлотном енергијом на подручју Новог Сада

Поштовање заједнице и корисника, искуство и стручност, жеља за учењем, индивидуални и организациони развој те еколошка одговорност су темељне вредности нашег предузећа.