Javne nabavke

Rok za predaju dokumentacije: Od: Do:

Vrste javnih nabavki:

Naziv javne nabavke Rok za predaju dokumentacije Vrsta javne nabavke
Rekonstrukcija sistema upravljanja i nadzora „GRS“

12/06/2019

Otvoreni postupak
Nabavka i montaža opreme za toplotnu podstanicu za objekat broj 26-28, 28a, 30 u ulici Kraljevića Marka ES 13,14,15/2019

31/05/2019

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije: Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat u Jastrebačka 38-40

29/05/2019

Kvalifikacioni postupak
Nabavka i montaža opreme za toplotnu podstanicu za objekat br. 1

28/05/2019

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Rekonstrukcija vrelovoda u bloku ulica Sremska, Vase Stajića, Železnička

28/05/2019

Kvalifikacioni postupak
Izvođenje izolaterskih radova na toplotnim podstanicama

28/05/2019

Javna nabavka male vrednosti
Podrška i ažuriranje softverskog paketa za tehno – ekonomsku analizu sistema daljinskog grejanja

27/05/2019

Otvoreni postupak
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije – Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat Laze Kostića 10

27/05/2019

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno tehničke i investicione dokumentacije – Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat u Zmaj Ognjena Vuka 24

27/05/2019

Kvalifikacioni postupak
Ispitivanje i balansiranje pumpi i ventilatora

24/05/2019

27/05/2019

Javna nabavka male vrednosti
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Izgradnja vrelovoda i priključka za objekat u ulici Vase Pelagić 14

22/05/2019

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka: Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat Boška Vrebalova 12

22/05/2019

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat Narodnih heroja 1

22/05/2019

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Izgradnja vrelovoda i priključaka za Kinesku četvrt- 2 faza „Projekat Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“

21/05/2019

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije:Rekonstrukcija vrelovoda od šahta 414 u bloku ulica Dušana Vasiljeva i Episkopa Visariona

21/05/2019

Kvalifikacioni postupak
Podrška za „NRE“ proizvode

20/05/2019

Javna nabavka male vrednosti
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Rekonstrukcija vrelovoda od šahta 129 i 130 u bloku ulica Bulevar oslobođenja, Dragiše Brašovana, Fruškogorska, Ravanička i priključak za školu Jovan Popović

17/05/2019

20/05/2019

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Izgradnja vrelovoda i priključka za objekat u ulici Vojvode Mišića 20

16/05/2019

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije: Izgradnja i rekonstrukcija vrelovoda od TO JUG u ulicama Bulevar Oslobođenja i Braće Ribnikar

13/05/2019

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat u Svetojovanskoj broj 16 u Novom Sadu

07/05/2019

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat Ognjena Price 1

07/05/2019

Kvalifikacioni postupak
Projektovanje i izvođenje besprekidnog napajanja sistema upravljanja na toplotnim izvorima

07/05/2019

Otvoreni postupak
Nabavka i montaža opreme za toplotnu podstanicu za objekat broj 16-18 u ulici Orlovića Pavla, ES 31/2018

06/05/2019

Kvalifikacioni postupak
Nabavka i ugradnja pneumatske opreme,alata i fitinga

03/05/2019

Otvoreni postupak
Valjani i profilisani metalni proizvodi

30/04/2019

Javna nabavka male vrednosti
Servis i održavanje opreme za hemijsku pripremu vode

25/04/2019

Javna nabavka male vrednosti
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije – Rekonstrukcija vrelovoda od Almaške u ulici Koče Kolarova

25/04/2019

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije – Rekonstrukcija vrelovoda u ulici Stevana Sremca

25/04/2019

Kvalifikacioni postupak
Usluga izrade planova preventivnih mera i vršenje funkcije koordinatora za bezbednost i zaštitu na radu u fazi projektovanja odnosno izvođenja radova

25/04/2019

Javna nabavka male vrednosti
Zamena cirkulacionog postrojenja na TO „Zapad“

24/04/2019

Otvoreni postupak
Servis deferizatora

24/04/2019

Javna nabavka male vrednosti
Održavanje aplikativnog softvera za obračun toplotne energije, komercijalne i finansijske poslove

24/04/2019

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Nabavka i montaža opreme za toplotne podstanice za objekte u bloku IV u ulici Branka Bajića k.p. 7541/20 za Lamele 1,2 i 3, ES 10;11;12/2019

22/04/2019

Kvalifikacioni postupak
Farbe, oprema za farbanje, sredstva za antikorozivnu zaštitu

22/04/2019

Javna nabavka male vrednosti
So za hemijsku pripremu vode

22/04/2019

Javna nabavka male vrednosti
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije: Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat br. 38 u ulici Lukijana Mušickog

16/04/2019

Kvalifikacioni postupak
Demontaža mazutnog postrojenja na TO JUG

11/04/2019

Javna nabavka male vrednosti
Telefonske usluge i usluge prenosa podataka

08/04/2019

Otvoreni postupak
Projektovanje i izgradnja kablovskog priključnog voda kogeneracione elektrane Jug

08/04/2019

Javna nabavka male vrednosti
Izrada projektno tehničke i investicione dokumentacije – Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat broj 18 u ulici Stevana Musića

08/04/2019

Kvalifikacioni postupak
Valjani i profilisani metalni proizvodi

05/04/2019

Javna nabavka male vrednosti
Stručno usavršavanje zaposlenih iz oblasti proizvodnje toplotne energije, distribucije toplotne energije, zaštite na radu i zaštite životne sredine

04/04/2019

Javna nabavka male vrednosti
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije: Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat br. 43 u ulici Hadži Ruvimova

04/04/2019

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije: Izgradnja vrelovoda i priključka za objekte u Branka Bajića blok IV

01/04/2019

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije – Rekonstrukcija vrelovoda u ulicama Ilije Ognjanovića, Kralja Aleksandra,Trgu slobode i Pozorišnom trgu

29/03/2019

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije: Rekonstrukcija vrelovoda ispred Kopernikove br.57

28/03/2019

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat na uglu ulica Anđe Ranković i Bate Brkića na K.P.8314/4 KO Novi Sad i montaža privremenog voda

28/03/2019

Kvalifikacioni postupak
Usluge obezbeđivanja hotelskog smeštaja i prevoza za službena putovanja i organizacija učešća na seminarima, kongresima, sajmovima i ostalim događajima u zemlji i inostranstvu

27/03/2019

Javna nabavka male vrednosti
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije: Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat broj 30 u ulici Mičurinova u Novom Sadu

27/03/2019

Kvalifikacioni postupak
Higijensko tehničko održavanje objekata i slične usluge

27/03/2019

Otvoreni postupak
Nabavka baterija

26/03/2019

Javna nabavka male vrednosti
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije – Izgradnja vrelovodnohg priključka za objekat u ulici Kornelija Stankovića na K.P. 5731/1 i 5732/7, II faza

26/03/2019

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka: Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat broj 2 u ulici Hilandarska

26/03/2019

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Izgradnja vrelovoda i priključaka na lokalitetu Jugovićevo

26/03/2019

Kvalifikacioni postupak
Tehnički gasovi

25/03/2019

Javna nabavka male vrednosti
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije – Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat broj 19 u ulici Danila Kiša u Novom Sadu

25/03/2019

Kvalifikacioni postupak
Usluga održavanja distributivnog sistema (Usluga ustupanja radne snage radi održavanja disributivnog sistema)

25/03/2019

Otvoreni postupak
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije – Izgradnja vrelovoda i priključaka u Filipa Višnjića, objekat na parceli 8550/1

21/03/2019

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije – Rekonstrukcija vrelovoda od Ignjata Pavlasa u bloku ulica Dunavska Ive Lole Ribara

21/03/2019

Kvalifikacioni postupak
Servis sistema za automatsku dojavu požara i detekciju prirodnog gasa sa uklanjanjem uočenih nedostataka

20/03/2019

Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije: Rekonstrukcija vrelovoda u ulici Bogoboja Atanackovića

19/03/2019

Kvalifikacioni postupak
Nabavka elektromotornih pogona

15/03/2019

Javna nabavka male vrednosti
Usluge pranja vozila

12/03/2019

Javna nabavka male vrednosti
Podrška i licenciranje softvera za upravljanje održavanjem i imovinom

12/03/2019

Javna nabavka male vrednosti
Rekonstrukcija kablovskog priključnog voda kogeneracione elektrane Zapad

11/03/2019

Otvoreni postupak
Izrada projektno tehničke i investicione doukmentacije – Rekonstrukcija vrelovoda u ulici Valentina Vodnika

08/03/2019

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije – Rekonstrukcija u Branislava Nušića 6 i 8

05/03/2019

Kvalifikacioni postupak
Nabavka i ugradnja mehanizama za zaključavanje šaht poklopaca i demontaža starih i montaža novih merdevina u šahtovima

22/02/2019

Javna nabavka male vrednosti
Nepredviđeni (dodatni) radovi na rekonstrukciji vrelovoda u ulicama Modene, Žarka Zrenjanina, Stražilovska-izolacija staklenom vunom u oblozi od Al lima

22/02/2019

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Projekat smanjenja emisije azotnih oksida

20/02/2019

Javna nabavka male vrednosti
Održavanje i ažuriranje internet stranice preduzeća

14/02/2019

Javna nabavka male vrednosti
Isporuka godišnjih licenci za paket podrške i ažuriranja (Custormer First Support Standard) softvera sistema za nadzor i upravljanje

14/02/2019

Javna nabavka male vrednosti
Nepredviđeni (dodatni) radovi na rekonstrukciji vrelovoda od šahta 115 u ulicama Bulevar cara Lazara i Fruškogorska-podbušivanje ispod betonskog kanalizacionog kolektora u Fruškogorskoj ulici

14/02/2019

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Nabavka računarske opreme

13/02/2019

Javna nabavka male vrednosti
Nabavka,ugradnja i povezivanje uređaja za merenje sadržaja O2

13/02/2019

Javna nabavka male vrednosti
Sanacija posledica ekološkog akcidenta

11/02/2019

Javna nabavka male vrednosti
Radovi na dovođenju saobraćajnih površina javne namene i drugih saobraćajnih površina u prvobitno ili tehnički ispravno stanje

11/02/2019

Otvoreni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski raovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Rekonstrukcija vrelovoda šaht 247 u Majevičkoj

08/02/2019

Kvalifikacioni postupak
Izmena Akta o proceni rizika

01/02/2019

Javna nabavka male vrednosti
Izrada projketno tehničke i investicione dokumentacije – Izgradnja priključka za objekat na uglu Anđe Ranković i Bate Brkića 8314/4

31/01/2019

Kvalifikacioni postupak
Servis i održavanje dizel pumpi i dizel agregata

31/01/2019

01/02/2019

Javna nabavka male vrednosti
Nabavka lične i kolektivne zaštitne opreme

30/01/2019

Javna nabavka male vrednosti
Usluga tehničkog pregleda objekata radi pribavljanja upotrebnih dozvola

28/01/2019

30/01/2019

Javna nabavka male vrednosti
Kancelarijski materijal

28/01/2019

Javna nabavka male vrednosti
Nabavka predizolovanih čeličnih duo cevi i predizolovanih duo čeličnih fazonskih elemenata

25/01/2019

Javna nabavka male vrednosti
Izrada tehničke regulacije saobraćaja

25/01/2019

Javna nabavka male vrednosti
Nabavka i montaža opreme za toplotnu podtsanicu za objekat na uglu ulice Olge Petrov i Bulevar Evrope, ES 64/2018

24/01/2019

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka: Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat u ulici Olge Petrov i bulevar Evrope, parcela 7878

21/01/2019

Kvalifikacioni postupak
Servis „Oilon“ gorionika i gorioničke opreme

21/01/2019

Javna nabavka male vrednosti
Izrada studije opravdanosti priključenja na sistem daljinskog grejanja

21/01/2019

Javna nabavka male vrednosti
Izrada projektno tehničke i investicione dokumentacije – Rekonstrukcija vrelovoda u ulici Pašićeva

18/01/2019

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno tehničke i investicione dokumentacije – Izgradnja priključka za objekat u ulici Gundulićeva 1 do 3

17/01/2019

Kvalifikacioni postupak
Projektovanje i montaža platformi na mestu uzorkovanja emisije produkata sagorevanja

16/01/2019

Javna nabavka male vrednosti
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije – Rekonstrukcija vrelovoda od šahta 016 do šahta 019C u bloku ulica Gogoljeva i Miše Dimitrijevića

14/01/2019

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije – Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat u Boška Vrebalova 12

14/01/2019

Kvalifikacioni postupak
Nabavka goriva za motorna vozila

11/01/2019

Javna nabavka male vrednosti
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije – Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat u Vase Pelagića 14

11/01/2019

Kvalifikacioni postupak
Nabavka i ugradnja hromatografa

11/01/2019

18/01/2019

Javna nabavka male vrednosti
Nabavka i montaža opreme za toplotne podstanice – Nabavka i montaža opreme za toplotnu podstanicu za objekat u ulici P.Čarnojevića 16, ES 42/2018

10/01/2019

Kvalifikacioni postupak
Nabavka i montaža opreme za topl. podst. za obj. na uglu P. Čarnojevića i Tekelijine, ES 33/2018

09/01/2019

Kvalifikacioni postupak
Građevinski radovi na sanaciji havarija na distributivnoj mreži

09/01/2019

Otvoreni postupak
Nabavka i montaža opreme za toplotnu podstanicu za objekat u ulici Stevana Dejanova 3,ES 46/2018,II faza

08/01/2019

Kvalifikacioni postupak
Nabavka i montaža opreme za toplotnu podstanicu za Hram prenosa moštiju Svetog Save, ES 47/2018

08/01/2019

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko-izolaterski radovi na kotlovskim,cirkulacionim i ostalim pratećim postrojenjima na toplotnim izvorima-Demontaža K4 na TO Sever, II faza

04/01/2019

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije-izgradnja vrelovoda i priključaka na lokalitetu Jugovićevo,faza 1-B (3,4 i 5), II faza

04/01/2019

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije-izgradnja vrelovodnog priključka za objekat u Ognjena Price 1, II faza

04/01/2019

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije – Rekonstrukcija vrelovoda od šahta 141 do Bulevara Cara Lazara 1 i od šahta 160 do Veljka Vlahovića broj 7

28/12/2018

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije:Rekonstrukcija vrelovoda od šahta D 39 do šahta D 40 u ulicama Milenka Grčića i Stevana Divnina Babe

28/12/2018

Kvalifikacioni postupak
Crne i pocinkovane cevi,predizolovane cevi i pribor i fitinzi

27/12/2018

Javna nabavka male vrednosti
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije – Rekonstrukcija vrelovoda od Radničke u ulici Sonje Marinković

27/12/2018

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije: Rekonstrukcija vrelovoda, Trg Dositeja Obradovića 2-3

27/12/2018

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije – Rekonstrukcija vrelovoda od šahta D-41 do šahta D-40 u bloku ulica Oblačića Rada

26/12/2018

Kvalifikacioni postupak
Pregled i servis hidrantske mreže i otklanjanje nedostataka uočenih pregledom

26/12/2018

Javna nabavka male vrednosti
IZVOĐENjE IZOLATERSKIH RADOVA NA TOPLOTNIM PODSTANICAMA

26/12/2018

Javna nabavka male vrednosti
Prethodni i periodični lekarski pregledi radnika

26/12/2018

Javna nabavka male vrednosti
Nabavka i montaža opreme za toplotnu podstanicu za objekat na bulevaru Patrijarha Pavla k.p. parcela broj 5475/5, ES 34/2018

25/12/2018

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno tehničke i investicione dokumentacije – Rekonstrukcija vrelovoda od TO JUG do Merkatora na Bulevaru Cara Lazara

25/12/2018

Kvalifikacioni postupak
Nabavka posuda i ambalaža za razvrstavanje i skladištenje otpada

24/12/2018

Javna nabavka male vrednosti
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Izgradnja vrelovoda od bulevara Slobodana Jovanovića do lokaliteta Jugovićevo

24/12/2018

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Rekonstrukcija vrelovoda, šaht u Veselina Masleše 26

24/12/2018

Kvalifikacioni postupak
Servis elemenata gasnih rampi

21/12/2018

Javna nabavka male vrednosti
Parterno uređenje toplane Istok

21/12/2018

Javna nabavka male vrednosti
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Izgradnja vrelovoda u delu ulica Anđe Ranković, Braće Dronjak u Antona Urbana u Novom Sadu

21/12/2018

Kvalifikacioni postupak
Nabavka i montaža opreme za toplotnu podstanicu za objekat u ulici Stevana Dejanova 3 u Novom Sadu ES 46/2018,II faza

20/12/2018

Kvalifikacioni postupak
„Nabavka i montaža opreme za toplotne podstanice – Nabavka i montaža opreme za toplotnu podstanicu za objekat na uglu S.Ćorovića i S.Dejanova, ES 45/2018“

19/12/2018

Kvalifikacioni postupak
Nabavka goriva za motorna vozila

17/12/2018

Otvoreni postupak
Administriranje servera i aktivne mrežne opreme

13/12/2018

Javna nabavka male vrednosti
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije: Izrada projekta rušenja objekta u Šumadijskoj 25 u Novom Sadu

12/12/2018

Kvalifikacioni postupak
„Ručni alat, alat na električni pogon, pripadajući pribor za alat i sredstva i oprema za zavarivanje“, oblikovana po partijama

10/12/2018

11/12/2018

Otvoreni postupak
Internet usluge

10/12/2018

Otvoreni postupak
NABAVKA, UGRADNjA I POVEZIVANjE MERILA PROTOKA OTPADNIH VODA

07/12/2018

Javna nabavka male vrednosti
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat u ulici Patrijarha Čarnojevića br. 16

07/12/2018

Kvalifikacioni postupak
„Nabavka i montaža opreme za toplotne podstanice – Nabavka i montaža opreme za toplotnu podstanicu na bul. Patrijarha Pavla kp broj 5475/5, ES 34/2018“

06/12/2018

Kvalifikacioni postupak
Izvođenje radova na sanaciji havarija na VN postrojenjima

03/12/2018

Otvoreni postupak
Izvođenje radova na sanaciji havarija na NN postrojenjima

03/12/2018

Otvoreni postupak
Servis „Oilon“ gorionika i gorioničke opreme

03/12/2018

Javna nabavka male vrednosti
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat na uglu Patrijarha Čarnojevića i Tekelijine

30/11/2018

Kvalifikacioni postupak
VMWare tehnička podrška

30/11/2018

Javna nabavka male vrednosti
Nabavka tonera, kertridža, ribona i drugog potrošnog materijala za štampače i fotokopir uređaje

30/11/2018

Javna nabavka male vrednosti
Ugradnja sistema za ventilaciju u mašinskoj radionici

28/11/2018

Javna nabavka male vrednosti
Nabavka i montaža opreme za toplotnu podstanicu za objekat broj 40 u ulici Jovana Hranilovića, ES 09/2018

27/11/2018

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Izgradnja vrelovodnog priključka za objekatu ul. Stevana Dejanova 3

27/11/2018

Nabavka i montaža opreme za toplotne podstanice za objekat Kraljev Park – lamele 2,3,4, ES 48,49,50/2018

26/11/2018

Kvalifikacioni postupak
Građevinski radovi na sanaciji havarija na distributivnoj mreži

26/11/2018

29/11/2018

Otvoreni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat u ulici Bate Brkića, parcela 8280/1 KO Novi Sad

22/11/2018

Kvalifikacioni postupak
Migracija sistemske platforme SCADA arhitekture u OMI (Operations Management Interface) okruženje ArchestraA sistemske platforme

21/11/2018

Javna nabavka male vrednosti
Nabavka i montaža opreme za toplotnu podstanicu za objekat u ulici Braće Ribnikar 7-9, ES 17/2018

21/11/2018

Kvalifikacioni postupak
Projekat za izvođenje utilizatora na K3 na TO „Jug“

21/11/2018

Javna nabavka male vrednosti
Dodatno opremanje Server sale

19/11/2018

Javna nabavka male vrednosti
Adaptacija razvoda instrumentalnog vazduha u mašinskoj radionici

16/11/2018

Javna nabavka male vrednosti
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka: Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat u bulevar Patrijarha Pavla, parcela 5475/5

14/11/2018

Kvalifikacioni postupak
Nabavka i montaža opreme za toplotnu podstanicu za objekat na KP 8280/1 K.O. Novi Sad I, ES 41/2018

14/11/2018

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije – Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat u Hilandarska 2

13/11/2018

Kvalifikacioni postupak
Akcija promocije energetske efikasnosti

08/11/2018

Javna nabavka male vrednosti
Nabavka elektromotornih pogona

07/11/2018

Javna nabavka male vrednosti
„Nabavka i montaža opreme za toplotne podstanice – Nabavka i montaža opreme za toplotnu podstanicu za objekat broj 90a-92a u ulici Janka Čmelika, ES 29/2018“

07/11/2018

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Izgradnja vrelovoda i priključka za objekat u ulici Janka Čmelika 2

05/11/2018

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka: Rekonstrukcija vrelovoda i izgradnja priključka za Jovana Hranilovića 40

02/11/2018

05/11/2018

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije – Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat u ulici Olge Petrov i bul. Evrope parcela 7878

02/11/2018

Kvalifikacioni postupak
Nabavka i montaža opreme za toplotnu podstanicu za objekat broj 2 u ulici Janka Čmelika, ES 35/2018

01/11/2018

Kvalifikacioni postupak
Usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije podstanica i objekata toplane

01/11/2018

Javna nabavka male vrednosti
Konsultantske usluge – praćenje realizacije „FIDIC“ ugovora

01/11/2018

Javna nabavka male vrednosti
Crne i pocinkovane cevi,predizolovane cevi i pribor i fitinzi

31/10/2018

Javna nabavka male vrednosti
Migracija sistemske platforme SCADA arhitekture u OMI (Operations Management Interface) okruženje ArchestraA sistemske platforme

31/10/2018

Javna nabavka male vrednosti
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Projekat Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture: „Izgradnja vrelovoda i priključaka za Kinesku četvrt

30/10/2018

Kvalifikacioni postupak
Nabavka i montaža opreme za toplotne podstanice za objekat br.11 u Ćirpanovoj ulici,ES 12/2018, II faza

30/10/2018

Kvalifikacioni postupak
Nabavka sredstava za higijenu

30/10/2018

Javna nabavka male vrednosti
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije – Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat u Svetojovanskoj 16

29/10/2018

Kvalifikacioni postupak
Nabavka električne energije za 2019. godinu

26/10/2018

Prethodno obaveštenje
Antikorozivna zaštita

25/10/2018

29/10/2018

Javna nabavka male vrednosti
Nabavka i ugradnja grejnih linija na sistem za kontinualni monitoring emisije emitera K4 i K6 TO Zapad

24/10/2018

Javna nabavka male vrednosti
Nabavka i montaža opreme za toplotnu podstanicu za objekat broj 13 u ulici Starine Novaka, ES 15/2018

24/10/2018

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat u bulevar Patrijarha Pavla, parcela 5475/5,II faza

23/10/2018

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Izgradnja vrelovoda i priključka za objekat u Starine Novaka 13

23/10/2018

Kvalifikacioni postupak
Regulaciona i sigurnosna armatura

22/10/2018

Otvoreni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Izgradnja vrelovoda i priključaka za blok stambeno poslovnih objekata u Kraljevom parku

19/10/2018

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko-izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka-izgradnja vrelovoda i vrelovodnog priključka za objekat Janka Čmelika 90a i 92a, II faza

19/10/2018

Kvalifikacioni postupak
Nabavka i montaža opreme za toplotnu podstanicu za IZZZDiO Vojvodine-Odsek za magnetnu rezonancu, ES 19/2018

16/10/2018

Kvalifikacioni postupak
Izvođenje radova na sanaciji havarija na NN postrojenjima

15/10/2018

Otvoreni postupak
Nabavka cirkulacionih pumpi (za grejanje i TPV)

12/10/2018

Otvoreni postupak
Izvođenje radova na sanaciji havarija na VN postrojenjima

11/10/2018

Otvoreni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat Dimitrija Avramovića 17

10/10/2018

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije – Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat u ulici Olge Petrov i bul. Evrope parcela 7878

10/10/2018

Kvalifikacioni postupak
Oglašavanje u štampanim javnim glasilima

10/10/2018

11/10/2018

Javna nabavka male vrednosti
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka: Rekonstrukcija vrelovoda i izgradnja priključka za Jovana Hranilovića 40

09/10/2018

Kvalifikacioni postupak
Projektovanje, izgradnja i potpuno održavanje kogeneracionog postrojenja na TO „Jug“

08/10/2018

Otvoreni postupak
Nabavka i montaža opreme za toplotne podstanice – Nabavka i montaža opreme za toplotnu podstanicu za zgradu Farmaceutskog fakulteta, ES 25/2018

04/10/2018

Kvalifikacioni postupak
Nabavka i montaža opreme za toplotne podstanice – Nabavka i montaža opreme za toplotnu podstanicu za zgradu Medicinskog fakulteta, ES 24/2018

03/10/2018

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka: Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat u Bulevar Jovana Dučića 43

03/10/2018

Kvalifikacioni postupak
Nabavka i ugradnja mehanizama za zaključavanje šaht poklopaca i demontaža starih i montaža novih merdevina u šahtovima

28/09/2018

01/10/2018

Javna nabavka male vrednosti
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka: Rekonstrukcija vrelovoda u bloku ulica Ignjata Pavlasa, Modene, Pionirska

27/09/2018

Kvalifikacioni postupak
Nabavka i montaža opreme za toplotnu podstanicu za stambeni objekat u ulici Anđe Ranković k.p.8315/1 K.O. Novi Sad I, ES 04/2018

26/09/2018

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Izgradnja vrelovoda i priključka za objekat u Starine Novaka 13

25/09/2018

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Izgradnja vrelovoda i priključka za objekat u ulici Braće Ribnikar 7-9

25/09/2018

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat Ćirpanova 11

24/09/2018

Kvalifikacioni postupak
Gumeni proizvodi, creva

20/09/2018

Javna nabavka male vrednosti
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Izgradnja vrelovoda i priključaka za Klinički centar Vojvodine u Novom Sadu

19/09/2018

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski radovi na sanaciji havarija na distributivnoj mreži

18/09/2018

Pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Rekonstrukcija vrelovoda i priključka za objekat broj 8 u ulici Polgara Andraša

17/09/2018

Kvalifikacioni postupak
Izvođenje elektro radova na niskonaponskim postrojenjima

17/09/2018

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko-izolaterski radovi na sanaciji havarija na toplotnim izvorima

14/09/2018

Otvoreni postupak
Nabavka elektro materijala

14/09/2018

Otvoreni postupak
Nabavka i montaža opreme za toplotnu podstanicu za objekat broj 17 u ulici D. Avramovića ES 14/2018

10/09/2018

Kvalifikacioni postupak
Nabavka i montaža opreme za toplotnu podstanicu za objekat broj 12-14 u ulici Orlovića Pavla, ES 35/2017

10/09/2018

Kvalifikacioni postupak
Razvrstavanje, pregled i ispitivanje opreme pod pritiskom

10/09/2018

12/09/2018

Javna nabavka male vrednosti
Nabavka i montaža opreme za toplotnu podstanicu za objekat br.6-8 u ulici Vase Pelagića,ES 64/2017, II faza

06/09/2018

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije: Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat u ulici Bate Brkića parcela 8280 K.O. Novi Sad

05/09/2018

Kvalifikacioni postupak
Nabavka i montaža opreme za toplotnu podstanicu za IZZZDIOV – odsek za magnetnu rezonancu, ES 19/2018

05/09/2018

Kvalifikacioni postupak
Nabavka i montaža opreme za toplotnu podstanicu za objekat br.2 u ulici Braće Ribnikar,ES 13/2018,II faza

04/09/2018

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije – Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat u ulici Janka Čmelika broj 2

29/08/2018

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije – Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat u ulici Patrijarha Čarnojevića br. 16

29/08/2018

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije – Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat na uglu Patrijarha Čarnojevića i Tekelijine

29/08/2018

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno tehničke i investicione dokumentacije – Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat u Stevana Dejanova 3

28/08/2018

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno tehničke i investicione dokumentacije – Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat u bulevar Patrijarha Pavla, parcela 5475

28/08/2018

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko-izolaterski radovi na sanaciji havarija na distributivnoj mreži

24/08/2018

Otvoreni postupak
Nabavka za potrebe kafe kuhinje

24/08/2018

28/08/2018

Javna nabavka male vrednosti
Nabavka i montaža opreme za toplotnu podstanicu za objekat broj 28-30 u Kosovskoj ulici,ES 51/2017, II faza

23/08/2018

Kvalifikacioni postupak
Ugradnja gasnih slavina na TO Petrovaradin i TO Dudara, II faza

23/08/2018

Kvalifikacioni postupak
Servis i održavanje opreme za filtraciju delimičnog protoka na TO Zapad

23/08/2018

Javna nabavka male vrednosti
Razvrstavanje, pregled i ispitivanje opreme pod pritiskom i ispitivanje kotlova u cilju utvrđivanja veka trajanja

20/08/2018

Javna nabavka male vrednosti
Servis i etaloniranje vodomera

17/08/2018

Javna nabavka male vrednosti
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Rekonstrukcija vrelovoda od Merkatora do šahta L-04 na Bulevaru cara Lazara

16/08/2018

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije – Rekonstrukcija vrelovoda od šahta 129 i 130 u bloku ulica Bulevar oslobođenja Dragiše Brašovana, Fruškogorska Ravnička i priključak za školu Jovan Popović

16/08/2018

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Rekonstrukcija vrelovoda od šahta D-07do šahta Z-98 sa ograncima u bloku ulica Stevana Mokranjca, dr. Đorđa Joanovića, Pasterova i Rumenački put,II faza

15/08/2018

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Rekonstrukcija vrelovoda od Ćirpanove, u bloku ulica Takovska, Bem Lilike

14/08/2018

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka: Rekonstrukcija vrelovoda od šahta D-35 u ulicama Milenka Grčića i Banatska

09/08/2018

Kvalifikacioni postupak
Adaptacija gorionika na kotlu K6 TO “Zapad“ – smanjenje emisije NOx

09/08/2018

Otvoreni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Rekonstrukcija vrelovoda od šahta D-31 u bloku ulica Orlovića Pavla, Janka Čmelika, Veselina Masleše, Đule Molnara,II faza

08/08/2018

Kvalifikacioni postupak
Nabavka i montaža opreme za toplotne podstanice – Nabavka i montaža opreme za toplotnu podstanicu za objekat br. 2 u ul. Braće Ribnikar, ES 13/2018

06/08/2018

Kvalifikacioni postupak
Ugradnja gasnih slavina na TO Petrovaradin i TO Dudara, II faza

02/08/2018

Kvalifikacioni postupak
Nabavka i montaža opreme za toplotne podstanice – Nabavka i montaža opreme za toplotnu podstanicu za obj. br. 12-14 u ul. Orlovića Pavla, ES 35/2017

02/08/2018

08/08/2018

Kvalifikacioni postupak
Garantno ispitivanje kotla

01/08/2018

Javna nabavka male vrednosti
Nabavka i montaža opreme za toplotnu podstanicu za objekat broj 28-30 u Kosovskoj ulici, ES 51/2017

31/07/2018

Kvalifikacioni postupak
Održavanje aplikacije za obračun zarada i ljudske resurse

31/07/2018

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Održavanje internog portala sa realizacijom novih zahteva

31/07/2018

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Nabavka usluga osiguranja

30/07/2018

Otvoreni postupak
Kontrola emisije dimnih gasova i praškastih materija

30/07/2018

Javna nabavka male vrednosti
Prošireno održavanje implementacije ORACLE EBS

27/07/2018

Javna nabavka male vrednosti
Servis i održavanje sistema za vibrodijagnostiku

27/07/2018

Javna nabavka male vrednosti
ORACLE tehnička podrška (DB,IAS,EBS,BI APPLICATION)

26/07/2018

Javna nabavka male vrednosti
Mašinsko izolaterski i građevisnki radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Rekonstrukcija i izmeštanje vrelovoda između stadiona „Karađorđe“ i poslovno objekta „NEPI“

25/07/2018

30/07/2018

Kvalifikacioni postupak
Izvođenje elektro radova na niskonaponskim postrojenjima

23/07/2018

24/07/2018

Kvalifikacioni postupak
Izvođenje elektro radova na visokonaponskim postrojenjima

23/07/2018

27/07/2018

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije – Rekonstrukcija vrelovoda šaht 333 u Valentina Vodnika- Pap Pavla

20/07/2018

Kvalifikacioni postupak
Nabavka frekventnih regulatora

18/07/2018

Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije – Izgradnja vrelovoda u delu ulica Anđe Ranković, Braće Dronjak i Antona Urbana

17/07/2018

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat u Vase Pelagića 6-8

13/07/2018

Kvalifikacioni postupak
Održavanje računarske i mrežne opreme

12/07/2018

Javna nabavka male vrednosti
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Rekonstrukcija vrelovoda od šahta D-19 do šahta D-27 sa ograncima u bloku ulica K.Stankovića, B.Mogin, M,Glumca, K.Langa i Rumenačke

12/07/2018

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije– Rekonstrukcija vrelovoda u bloku ulica Sremska, Vase Stajića, Železnička

11/07/2018

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije – Izgradnja vrelovoda i priključka za objekte u Janka Čmelika 90a i 92a

11/07/2018

Kvalifikacioni postupak
Servis i održavanje opreme za filtraciju delimičnog protoka na TO „Zapad“

09/07/2018

Javna nabavka male vrednosti
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Rekonstrukcija vrelovoda u Sremskoj ulici u Novom Sadu

09/07/2018

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat Kosovska 28-30 u Novom Sadu

05/07/2018

Kvalifikacioni postupak
Adaptacija sistema telemetrije na merno – regulacionim stanicama na TO Istok, TO Jug, TO Zapad i TO Sever

03/07/2018

Javna nabavka male vrednosti
Nabavka i zamena kablova na TO Jug

02/07/2018

Javna nabavka male vrednosti
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije: Rekonstrukcija vrelovoda, šaht u Veselina Masleše 26

02/07/2018

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka: Rekonstrukcija vrelovoda od šahta Z14 u bloku ulica Ložionička i Bulevar Slobodana Jovanovića

29/06/2018

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije – Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat u Bulevar Jovana Dučića 43

29/06/2018

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat u Svetozara Ćorovića ugao Sttevana Dejanova 1

28/06/2018

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka: Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat Pravoslavni hram na uglu ulica Bulevar Slobodana Jovanovića i Radomira Raše Radujkova

28/06/2018

Kvalifikacioni postupak
Projektovanje i izvođenje besprekidnog napajanja sistema upravljanja na toplotnim izvorima

28/06/2018

Otvoreni postupak
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije – Izgradnja vrelovoda i priključka do Bulevara Slobodana Jovanovića do lokaliteta Jugovićevo

27/06/2018

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka: Rekonstrukcija vrelovoda u ulici Momčila Tapavice

26/06/2018

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka: Rekonstrukcija vrelovoda od šahta 453 u ulicama Modene, Žarka Zrenjanina, Stražilovska

26/06/2018

Kvalifikacioni postupak
Ležajevi

25/06/2018

26/06/2018

Javna nabavka male vrednosti
Održavanje telefonskih centrala i pripadajuće opreme

22/06/2018

Javna nabavka male vrednosti
Konsultantske usluge u oblasti primene Zakona

20/06/2018

Javna nabavka male vrednosti
Mašinsko-izolaterski radovi na K3 TO Istok-zamena oplate i izolacije i ostali radovi, II faza

20/06/2018

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko-izolaterski radovi na sanaciji postrojenja na TO Zapad, II faza

18/06/2018

Kvalifikacioni postupak
Nabavka flaširane i gazirane vode za potrebe radnika na terenu,partije

18/06/2018

Javna nabavka male vrednosti
Stručni nadzor za izvođenje radova zaštite od požara

15/06/2018

Javna nabavka male vrednosti
Servis i održavanje leptirastih zatvarača i aktuatora

15/06/2018

22/06/2018

Javna nabavka male vrednosti
Mašinsko-izolaterski radovi na zameni kolektora „D“ kao i cilindrične slavine na kratkoj vezi „C“-„D“,II faza

14/06/2018

15/06/2018

Kvalifikacioni postupak
Nabavka i ugradnja rezervoara za TPV

14/06/2018

Otvoreni postupak
Servis i održavanje opreme za filtraciju delimičnog protoka na TO „Zapad“

13/06/2018

Javna nabavka male vrednosti
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije – Izgradnja vrelovoda i priključaka za KCV

13/06/2018

Kvalifikacioni postupak
Usluge štampe

13/06/2018

15/06/2018, 19/06/2018, 22/06/2018

Javna nabavka male vrednosti
Mašinski radovi na sanaciji diktir postrojenja na TO Sever i TO Zapad, II faza

12/06/2018

13/06/2018

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko-izolaterski radovi na zameni šamotnog ozida gorionika kotla K3 na TO Istok,II faza

12/06/2018

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko-izolaterski radovi na sanaciji cevnog sistema kotlova i šamotnog ozida, II faza

12/06/2018

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat Kosovska 28-30 Novom Sadu

11/06/2018

Kvalifikacioni postupak
Farbe, oprema za farbanje, sredstva za antikorozivnu zaštitu

08/06/2018

Javna nabavka male vrednosti
Servis i remont kompresora

08/06/2018

Javna nabavka male vrednosti
Revizija transformatorskih stanica i otklanjanje nedostataka

08/06/2018

Javna nabavka male vrednosti
Ispitivanje i balansiranje pumpi i ventilatora

07/06/2018

Javna nabavka male vrednosti
Usluga izvođenja geodetskih radova

06/06/2018

Javna nabavka male vrednosti
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Rekonstrukcija vrelovoda od šahta 115 u ulicama Bulevar cara Lazara i Fruškogorska,II faza

06/06/2018

Kvalifikacioni postupak
Vulkanizerske usluge i nabavka guma

05/06/2018

Javna nabavka male vrednosti
Obezbeđenje objekata

04/06/2018

Otvoreni postupak
Podrška i ažuriranje softverskog paketa za tehno-ekonomsku analizu sistema daljinskog grejanja

30/05/2018

Otvoreni postupak
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije – Rekonstrukcija vrelovoda u Majevičkoj ulici – šaht 247

30/05/2018

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije – Izgradnja vrelovoda i priključka za objekat u ulici Braće Ribnikar br. 7-9

30/05/2018

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije – Izgradnja vrelovoda i priključka za objekat broj 8 u ulici Polgar Andraša

30/05/2018

Kvalifikacioni postupak
Nabavka, ugradnja i povezivanje ultrazvučnih merila protoka i merila toplotne energije

28/05/2018

Otvoreni postupak
Održavanje vozila Zastava i Fiat

25/05/2018

Javna nabavka male vrednosti
Održavanje vozila Škoda i Renault

25/05/2018

Javna nabavka male vrednosti
Nabavka zaporne armature

23/05/2018

Javna nabavka male vrednosti
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije – Rekonstrukcija vrelovoda i izgradnja priključka za Jovana Hranilovića 40

21/05/2018

Kvalifikacioni postupak
Građevinski radovi na toplotnim izvorima i distribuciji,I faza

17/05/2018

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije – Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat u Ćirpanova 11

15/05/2018

Kvalifikacioni postupak
Podrška za „NRE“ proizvode

14/05/2018

Javna nabavka male vrednosti
Nabavka teretnih vozila niže srednje klase

10/05/2018

Otvoreni postupak
Izrada projektno tehničke i investicione dokumentacije-rekonstrukcija vrelovoda od šahta 008 u bloku ulica Vojvođanska,Puškinova,Alekse Šantića,Vere Pavlović,II faza

08/05/2018

Kvalifikacioni postupak
Nabavka vozila niže srednje klase za terenski rad

07/05/2018

Otvoreni postupak
Servis i održavanje sistema za vibrodijagnostiku

07/05/2018

Javna nabavka male vrednosti
Radovi na dovođenju saobraćajnih površina u tehnički ispravno stanje

07/05/2018

08/05/2018

Otvoreni postupak
Mašinsko-izolaterski radovi na kotlovskim,cirkulacionim i ostalim pratećim postrojenjima na topotnim izvorima, I faza

04/05/2018

Kvalifikacioni postupak
Nabavka i montaža opreme za toplotne podstanice

04/05/2018

Kvalifikacioni postupak
Stručni nadzor za izvođenje radova zaštite od požara

03/05/2018

Javna nabavka male vrednosti
Servis sistema za automatsku dojavu požara i detekciju prirodnog gasa sa uklanjanjem uočenih nedostataka

25/04/2018

Javna nabavka male vrednosti
Proširenje telefonske centrale sa pripadajućim uređajima

24/04/2018

Javna nabavka male vrednosti
Održavanje opreme i softvera sistema tehničke zaštite toplotnih podstanica

19/04/2018

Otvoreni postupak
Nabavka i ugradnja opreme za pripremu vode

11/04/2018

12/09/2018

Otvoreni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Rekonstrukcija vrelovoda duž Bulevara oslobođenja od broja 66 do šahta 939 u Novom Sadu

02/04/2018

Kvalifikacioni postupak
Stručno usavršavanje zaposlenih iz oblasti proizvodnje toplotne energije,distribucije toplotne energije,zaštite na radu i zaštite životne sredine

02/04/2018

Javna nabavka male vrednosti
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Rekonstrukcija vrelovoda duž Bulevara oslobođenja od broja 66 do šahta 939 u Novom Sadu

02/04/2018

Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka/Mechanical insulation and construction works on the construction and reconstruction of hot water pipeline and hot water connections

02/04/2018

05/04/2018

Kvalifikacioni postupak
Održavanje aplikativnog softvera za obračun toplotne energije, komercijalne i finansijske poslove

30/03/2018

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije: Projekat Novi Sad 2021- Evropska prestonica kulture: Izgradnja vrelovoda i priključaka za Kinesku četvrt

27/03/2018

Kvalifikacioni postupak
NABAVKA I UGRADNjA HROMATOGRAFA

26/03/2018

Usluga obezbeđivanja hotelskog smeštaja i prevoza za službena putovanja i organizacija učešća na seminarima,kongresima,sajmovima i ostalim događajima u zemlji i inostranstvu

22/03/2018

Javna nabavka male vrednosti
Servis sistema za automatsku dojavu požara i detekciju prirodnog gasa sa uklanjanjem uočenih nedostataka

22/03/2018

Javna nabavka male vrednosti
Građevinski radovi na toplotnim izvorima i distribuciji, I faza

16/03/2018

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko-izolaterski radovi na kotlovskim,cirkulacionim i ostalim pratećim postrojenjima na topotnim izvorima, I faza

16/03/2018

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije – Rekonstrukcija vrelovoda u bloku ulica Ignjata Pavlasa, Modene, Pionirska

13/03/2018

Kvalifikacioni postupak
Usluge pranja vozila

13/03/2018

Javna nabavka male vrednosti
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije – prva faza

12/03/2018

17/04/2019

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije – Izgradnja vrelovoda i priključka za objekat u Starine Novaka 13

08/03/2018

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije – Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat Dimitrija Avramovića 17

07/03/2018

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno tehničke i investicione dokumentacije – Rekonstrukcija vrelovoda od Merkatora do šahta L-04 u Bulevar Cara Lazara

07/03/2018

Kvalifikacioni postupak
Isporuka godišnjih licenci za paket podrške i ažuriranja (Custormer First Support Standard) softvera sistema za nadzor i upravljanje

06/03/2018

Javna nabavka male vrednosti
Štampanje faktura

05/03/2018

Javna nabavka male vrednosti
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije – Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat u Vase Pelagića 6-8

05/03/2018

Kvalifikacioni postupak
Nabavka opreme i mašinsko izolaterski i elektro instalaterski radovi na izgradnji toplotnih podstanica

02/03/2018

Javna nabavka male vrednosti
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije – Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat Kosovska 28-30 u Novom Sadu

02/03/2018

Kvalifikacioni postupak
Nabavka komunikacione računarske opreme

01/03/2018

Otvoreni postupak
So za hemijsku pripremu vode

01/03/2018

Javna nabavka male vrednosti
„Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Rekontrukcija vrelovoda od šahta 408 i 409 u bloku ulica Žarka Vasiljevića, Stevana Milovanova i Šumadijske u Novom Sadu“

28/02/2018

Kvalifikacioni postupak
Ispitivanje uslova radne okoline

27/02/2018

01/03/2018

Javna nabavka male vrednosti
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije – Rekonstrukcija vrelovoda od šahta D-31 u bloku ulica Orlovića Pavla, Janka Čmelika, Veselina Masleše i Đule Molnara

21/02/2018

Kvalifikacioni postupak
Dodatno opremanje Server sale

19/02/2018

Javna nabavka male vrednosti
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije – Rekonstrukcija vrelovoda od Ćirpanove u bloku ulica Takovska, Bem Lilike

19/02/2018

Kvalifikacioni postupak
Gumeni proizvodi, creva

19/02/2018

Otvoreni postupak
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije – Rekonstrukcija vrelovoda od šahta D-07 do šahta Z-98 sa ograncima u bloku ulica Stevana Mokranjca, Dr. Đorđa Joanovića, Pasterove i Rumenačkog puta

14/02/2018

Kvalifikacioni postupak
Nabavka opreme i izgradnja toplotnih podstanica za objekte u Novom Sadu

13/02/2018

Javna nabavka male vrednosti
Sanacija posledica ekološkog akcidenta

12/02/2018

Otvoreni postupak
Overavanje i servis merila toplote

12/02/2018

Otvoreni postupak
Nabavka baterija

30/01/2018

13/02/2018

Javna nabavka male vrednosti
Servis i pregled dizalica na toplanama sa otklanjanjem nedostataka

25/01/2018

Javna nabavka male vrednosti
Uklanjanje otpada koji spada u kategoriju opasnog

25/01/2018

Otvoreni postupak
Crne i pocinkovane cevi, predizolovane cevi i pribor i fitinzi

24/01/2018

Otvoreni postupak
Isporuka godišnjih licenci za softver za upravljanje održavanjem i imovinom

22/01/2018

Javna nabavka male vrednosti
Održavanje i ažuriranje internet stranice JKP Novosadska toplana

19/01/2018

Javna nabavka male vrednosti
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije: Rekonstrukcija vrelovoda od šahta D 35 u ulicama Milenka Grčića i Banatska

19/01/2018

Kvalifikacioni postupak
Nabavka izmenjivača toplote

19/01/2018

23/01/2018

Otvoreni postupak
Adaptacija sistema telemetrije na merno-regulacionim stanicama na TO Istok, TO Jug, TO Zapad i TO Sever

18/01/2018

Javna nabavka male vrednosti
Nabavka kancelarijskog nameštaja

17/01/2018

29/01/2018

Otvoreni postupak
„Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije – Izgradnja vrelovodnog priključka za pravoslavni hram na uglu bulevara Slobodana Jovanovića i ulice Radomira Raše“

16/01/2018

Kvalifikacioni postupak
Nabavka, ugradnja i povezivanje ultrazvučnih merila protoka i merila toplotne energije

12/01/2018

Otvoreni postupak
Pregled i servis protivpožarnih aparata i ispitivanje aparata na HVP

11/01/2018

Javna nabavka male vrednosti
Nabavka posuda i ambalaža za razvrstavanje i skladištenje otpada

05/01/2018

Javna nabavka male vrednosti
Periodični i sistematski pregledi radnika

04/01/2018

Javna nabavka male vrednosti
Servis gorionika i gorioničke opreme

03/01/2018

Otvoreni postupak
Projektovanje i izgradnja paralelnog kablovskog priključnog 20 kv voda od TS „TO Zapad 3“ do TS „Novi Sad 5“

29/12/2017

Javna nabavka male vrednosti
Nabavka računarske opreme

28/12/2017

Otvoreni postupak
Konsolidacija virtualne infrastrukture

26/12/2017

Javna nabavka male vrednosti
Nabavka lične i kolektivne zaštitne opreme

26/12/2017

27/12/2017

Otvoreni postupak
Građevinski radovi na sanaciji havarija na distributivnoj mreži

25/12/2017

Otvoreni postupak
Nabavka goriva za motorna vozila

25/12/2017

Otvoreni postupak
„PREGLED I SERVIS HIDRANTSKE MREŽE I OTKLANjANjE NEDOSTATAKA UOČENIH PREGLEDOM“

22/12/2017

25/12/2017

Javna nabavka male vrednosti
Pregled i servis protivpanične rasvete sa uklanjanjem nedostataka

21/12/2017

Javna nabavka male vrednosti
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije – Rekonstrukcija vrelevoda u ulici Sremska

18/12/2017

Kvalifikacioni postupak
Isporuka i ugradnja 4. komada frekventnih regulatora 400 kW na TO Jug

18/12/2017

02/03/2018

Otvoreni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat broj 59 u ulici Alekse Šantića u Novom Sadu

15/12/2017

Kvalifikacioni postupak
Nabavka tehničkih gasova-punjenje boca smešom Propan Butan

13/12/2017

Javna nabavka male vrednosti
Kancelarijski materijal

13/12/2017

Javna nabavka male vrednosti
Podrška za Cisco proizvode

11/12/2017

Javna nabavka male vrednosti
Izrada tehničke regulacije saobraćaja

06/12/2017

Javna nabavka male vrednosti
Pregled gromobranske instalacije sa otklanjanjem nedostataka uočenih pregledom

05/12/2017

Javna nabavka male vrednosti
Mašinsko-izolaterski radovi na toplanama, II faza

04/12/2017

Kvalifikacioni postupak
Nabavka sigurnosnih ventila

04/12/2017

Javna nabavka male vrednosti
Servis zaporne armature

04/12/2017

06/12/2017

Otvoreni postupak
Nadogradnja „VMware“ licence

01/12/2017

Javna nabavka male vrednosti
Crne i pocinkovane cevi, predizolovane cevi i pribor i fitinzi

30/11/2017

Otvoreni postupak
Sanacija posledica ekološkog akcidenta

30/11/2017

Otvoreni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Izgradnja vrelovoda u Kopernikovoj ulici od broja 15 do broja 41 u Novom Sadu

24/11/2017

Pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda
Poziv za podnošenje ponuda u postupku nabavke na koju se ZJN ne odnosi – Elektična energija za 2018

23/11/2017

Prethodno obaveštenje
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije – Rekonstrukcija vrelovoda od šahta Z-14 u bloku ulica Ložioničke i Bul. Slobodana Jovanovića

23/11/2017

Kvalifikacioni postupak
Rekonstrukcija vrelovoda od šahta 453, u ulicama Modena, Žarka Zrenjanina, Stražilovska

20/11/2017

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat br. 2 u ulici Braće Ribnikar u Novom Sadu

15/11/2017

Kvalifikacioni postupak
Akcija promocije energetske efikasnosti

14/11/2017

Javna nabavka male vrednosti
Servis regulatora pritiska, regulatora protoka, kombi ventila, sigurnosnih ventila i prestrujnih ventila

09/11/2017

Otvoreni postupak
Nabavka sigurnosnih ventila

03/11/2017

Javna nabavka male vrednosti
Nabavka tonera,kertridža,ribona i drugog potršnog materijala za štampače i fotokopir uređaje

03/11/2017

Javna nabavka male vrednosti
Nabavka regulatora pritiska

03/11/2017

06/11/2017

Javna nabavka male vrednosti
Preparati za podmazivanje, sistemi za podmazivanje uljem, goriva, maziva za gekose

02/11/2017

Javna nabavka male vrednosti
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije – Rekonstrukcija vrelovoda u ulici Momčila Tapavice

30/10/2017

Kvalifikacioni postupak
Servis elektromotora sa toplotnih izvora

30/10/2017

Otvoreni postupak
Oprema za gasne rampe

30/10/2017

Otvoreni postupak
Izrada projektno tehničke i investicione dokumentacije – Rekonstrukcija vrelovoda od šahta D-19 do šahta D-27 sa ograncima u bloku ulica K. Stankovića, B. Mogin, M. Glumca, K. Langa, Rumenačke u Novom Sadu

26/10/2017

Kvalifikacioni postupak
Oracle DB tehnička podrška

19/10/2017

Javna nabavka male vrednosti
Oracle IAS tehnička podrška

19/10/2017

Javna nabavka male vrednosti
Oracle EBS tehnička podrška

19/10/2017

Javna nabavka male vrednosti
Molersko farbarski i fasaderski radovi

18/10/2017

Javna nabavka male vrednosti
Nabavka teretnih vozila niže srednje klase

16/10/2017

Otvoreni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Izgradnja vrelovoda u Kopernikovoj ulici od broja 15 do broja 41 u Novom Sadu

16/10/2017

18/10/2017

Kvalifikacioni postupak
Merenje nivoa komunalne buke toplana koje se nalaze u blizini zone stanovanja

12/10/2017

Javna nabavka male vrednosti
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat u ulici Bate Brkića 8259/1 KO Novi Sad u Novom Sadu

10/10/2017

12/10/2017

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski radovi na sanaciji havarija na distributivnoj mreži

29/09/2017

Otvoreni postupak
Oglašavanje u štampanim javnim glasilima

28/09/2017

Javna nabavka male vrednosti
Vulkanizerske usluge i nabavka guma

21/09/2017

Javna nabavka male vrednosti
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Rekonstrukcija vrelovoda od TO Petrovaradin i u bloku ulica Podunavskog odreda, Fruškogorskog odreda, Preradovićeve i Franje Štefanovića u Petrovaradinu

19/09/2017

Kvalifikacioni postupak
„Izrada projektno tehničke i investicione dokumentacije – Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat na uglu ulica Svetozara Ćorovića i Stevana Dejanova 1″

15/09/2017

Kvalifikacioni postupak
Nabavka sredstava za higijenu

15/09/2017

Javna nabavka male vrednosti
„Izrada projektno tehničke i investicione dokumentacije – Priključak za objekat u ulici Alekse Šantića 59.“

14/09/2017

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih prikLjučaka – Rekonstrukcija vrelovoda od šahta Z-115 prema ulici Stanoja Stanojevića

13/09/2017

Kvalifikacioni postupak
„Sophos“ licence

12/09/2017

Javna nabavka male vrednosti
Konsultantske usluge – praćenje realizacije „FIDIC“ ugovora

12/09/2017

Javna nabavka male vrednosti
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka: Izgradnja vrelovoda i priključka za objekat broj 34-36 u ulici Gundulićeva u Novom Sadu

11/09/2017

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka: Rekonstrukcija vrelovoda u bloku zgrada između ulica Stražilovska, Radničke i Maksima Gorkog

08/09/2017

Kvalifikacioni postupak
PROJEKTOVANjE I IZVOĐENjE BESPREKIDNOG NAPAJANjA SISTEMA UPRAVLjANjA TO ZAPAD

04/09/2017

Otvoreni postupak
Radovi na dovođenju saobraćajnih površina u tehnički ispravno stanje

04/09/2017

Otvoreni postupak
Nabavka za potrebe kafe kuhinje

30/08/2017

Javna nabavka male vrednosti
Ručni alat,alat na električni pogon,pripadajući pribor za alat,i sredstva i oprema za zavarivanje,po partijama

30/08/2017

29/09/2017

Otvoreni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Rekonstrukcija vrelovoda od TO Petrovaradin i u bloku ulica Podunavskog odreda, Fruškogorskog odreda, Preradovićeve i Franje Štefanovića u Petrovaradinu

25/08/2017

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije: Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat u ulici Bate Brkića na parceli 8259/1 KO Novi Sad 1

24/08/2017

Kvalifikacioni postupak
Oprema za gasne rampe

23/08/2017

Otvoreni postupak
Servis i kalibracija analitičke opreme za monitoring emisije

22/08/2017

Javna nabavka male vrednosti
Servis elemenata gasnih rampi

21/08/2017

Otvoreni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Rekonstrukcija vrelovodne mreže u bloku ulice Mileve Marić od broja 7 do broja 68

18/08/2017

Kvalifikacioni postupak
Dostavljanje podataka o vremenskoj prognozi

17/08/2017

Javna nabavka male vrednosti
Preparati za podmazivanje, sistemi za podmazivanje uljem, goriva, maziva za gekose

16/08/2017

Javna nabavka male vrednosti
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat na parceli broj 4512/1 u ulici Kraljevića Marka, lamela broj 1 i 8, u Novom Sadu

16/08/2017

Kvalifikacioni postupak
Podlivanje temelja pumpnih agregata na TO Sever,II faza

16/08/2017

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko-izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka-izgradnja vrelovodnog priključka za objekat br.12 u ulici Svetojovanska u Novom Sadu,II faza

10/08/2017

Kvalifikacioni postupak
Vulkanizerske usluge i nabavka guma

10/08/2017

Javna nabavka male vrednosti
Aparati za održavanje eksterijera

09/08/2017

Pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda
Kontrola emisije dimnih gasova i praškastih materija

09/08/2017

Javna nabavka male vrednosti
Održavanje internog portala sa realizacijom novih zahteva

04/08/2017

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Prošireno održavanje implementacije ORACLE EBS

02/08/2017

Javna nabavka male vrednosti
Mašinsko-izolaterski radovi na TO Zapad i TO Petrovaradin,II faza

02/08/2017

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko-izolaterski radovi na sanaciji pumpnih i ventilatorskih postrojenja na toplotnim izvorima,II faza

02/08/2017

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat broj 12 u ulici Stražilovska u Novom Sadu

02/08/2017

Kvalifikacioni postupak
Izvođenje mašinsko – izolaterskih i građevinskih radova na rekonstrukciji vrelovoda u bloku ulica Marodićeve, Bogdana Garabantina i sestara Ninković u Novom Sadu

01/08/2017

Kvalifikacioni postupak
Održavanje aplikacije za obračun zarada i ljudske resurse

01/08/2017

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Servis i kalibracija analitičke opreme za monitoring emisije

01/08/2017

Otvoreni postupak
Projektovanje i izvođenje digitalnog sistema radio veza

31/07/2017

03/08/2017

Otvoreni postupak
Nabavka uređaja za očitavanje merila toplote

31/07/2017

Otvoreni postupak
Nabavka cirkulacionih pumpi (za grejanje i TPV)

31/07/2017

04/08/2017

Otvoreni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka: Rekonstrukcija dela vrelovodne mreže na Bulevaru cara Lazara 74-86

26/07/2017

Kvalifikacioni postupak
Izvođenje radova na reviziji trafostanica i otklanjanju nedostataka

24/07/2017

Javna nabavka male vrednosti
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka: Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat broj 34 u ulici Futoška u Novom Sadu

20/07/2017

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat broj 4-6 u ulici Lukijana Mušickog u Novom Sadu

19/07/2017

Kvalifikacioni postupak
Oracle BI Application – tehnička podrška

19/07/2017

Javna nabavka male vrednosti
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije – Rekonstrukcija vrelovoda u bloku ulica Žarka Vasiljevića, Stevana Milovanova i Šumadijske

18/07/2017

Kvalifikacioni postupak
Obezbeđenje objekata

17/07/2017

Otvoreni postupak
Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova na rekonstrukciji vrelovoda od šahta Z-06C u krugu Kliničkog centra u Novom Sadu

17/07/2017

Kvalifikacioni postupak
Obuka radnika iz oblasti BZR i ZOP

13/07/2017

Javna nabavka male vrednosti
Održavanje vozila Zastava i Fiat

12/07/2017

Otvoreni postupak
Održavanje vozila Škoda i Renault

12/07/2017

Otvoreni postupak
Nabavka flaširane i gazirane vode za potrebe radnika na terenu, Partija br. 1: Nabavka vode za piće u balonima, Partija br. 2: Nabavka gazirane mineralne vode za potrebe radnika na terenu

10/07/2017

Javna nabavka male vrednosti
Stručno usavršavanje inženjera za zavarivanje

10/07/2017

Javna nabavka male vrednosti
Održavanje računarske i mrežne opreme

07/07/2017

Javna nabavka male vrednosti
Aparati za održavanje higijene-industrijski (po partijama)

07/07/2017

Otvoreni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka: Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat broj 24-24a u ulici Bele Njive u Novom Sadu

06/07/2017

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Rekonstrukcija vrelovoda od šahta 072 u bloku ulica Vojvode Mišića, Stevana Branovačkog, Sonje Marinković

05/07/2017

Kvalifikacioni postupak
Resertifikacija Integrisanog sistema menadžmenta ( ISO 9001, ISO 14001 I OHSAS 18001)

04/07/2017

Javna nabavka male vrednosti
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije – Priključak za objekat broj 34-36 u Gundulićevoj ulici

30/06/2017

Kvalifikacioni postupak
Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova na rekonstrukciji vrelovoda u bloku ulica Miroslava Antića, Vase Stajića, Milete Jakšića i Vojvođanskih brigada 10-12 u Novom Sadu

29/06/2017

03/07/2017

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka: Rekonstrukcija vrelovoda na TO Dudara- donji razvod

29/06/2017

Kvalifikacioni postupak
Vulkanizerske usluge i nabavka guma

28/06/2017

Javna nabavka male vrednosti
Servis i održavanje sistema automatskog podmazivanja

27/06/2017

Pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda
Mašinsko-izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka-izgradnja vrelovodnog priključka za objekat br.25 u ul.Željeznička u Novom Sadu, II faza

26/06/2017

Kvalifikacioni postupak
Nabavka, ugradnja i povezivanje uređaja za merenje sadržaja O2 na kotlovima K1-K3 na TO Zapad

26/06/2017

Javna nabavka male vrednosti
Mašinsko-izolaterski radovi na TO Jug i TO Istok, II faza

26/06/2017

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko-izolaterski i građevinski radovi za izgradnju vrelovodnog priključka za objekat na parceli broj 5432/1 na Bulevaru patrijarha Pavla BB, u Novom Sadu

26/06/2017

Kvalifikacioni postupak
Zamena EKO paketa i šamoterski radovi na TO Zapad

21/06/2017

Otvoreni postupak
Automatizacija primarnih toplotnih podstanica sa pripadajućim sekundarnim podstanicama

19/06/2017

06/10/2017

Otvoreni postupak
Kontrola kvaliteta otpadnih voda

19/06/2017

Javna nabavka male vrednosti
Izvođenje građevinskih radova sa ugradnjom instalacija i opreme na vrelovodu od TO „ISTOK“ u ulicama Kosovska, Milovana Glišića, Aleksandra Tišme, Daničićeva i Zlatne grede

19/06/2017

Otvoreni postupak
Farba, oprema za farbanje, sredstva za antikorozivnu zaštitu

15/06/2017

20/06/2017, 22/06/2017

Otvoreni postupak
Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova na rekonstrukciji vrelovoda u bloku ulica

13/06/2017

Kvalifikacioni postupak
Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova na rekonstrukciji vrelovoda u bloku ulica Marodićeva, Bogdana Garabantina i sestara Ninković u Novom Sadu

13/06/2017

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka: Rekonstrukcija vrelovoda od šahta L 18 do Bulevara Cara Lazara 69-71

12/06/2017

Kvalifikacioni postupak
Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova na rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka u bloku ulica Trg Ferenca Fehera, Maksima Gorkog, Jovana Đorđevića, Vladike Platona i Polita Desančića u Novom Sadu

09/06/2017

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Rekonstrukcija vrelovoda duž Bulevara oslobođenja od šahta 329 do šahta 092

09/06/2017

12/06/2017

Kvalifikacioni postupak
Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova na rekonstrukciji dela vrelovodne mreže na Bulevaru cara Lazara 74-86 u Novom Sadu

09/06/2017

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka: Rekonstrukcija vrelovoda od šahta Z 47 u bloku ulice Vojvode Stepe

08/06/2017

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Rekonstrukcija vrelovoda od šahta 282 duž ulice Novosadskog sajma do broja 56

07/06/2017

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka: Rekonstrukcija vrelovoda u ulicama Almaška i Pavla Stamatovića

07/06/2017

Kvalifikacioni postupak
Nabavka elektro materijala

07/06/2017

09/06/2017, 14/06/2017

Otvoreni postupak
Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova na izgradnji vrelovoda i priključka za objekte 1-3 u ulici Marka Miljanova broj 29, u Kosovskoj ulici i broj 2-6 u ulici Đorđa Rajkovića u Novom Sadu

06/06/2017

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Rekonstrukcija vrelovoda od šahta D-51 do D-56 u bloku ulica J.Čmelika, M.Protića, B.Vrebalova

06/06/2017

Kvalifikacioni postupak
Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova na rekonstrukciji vrelovoda u ulicama Arse Teodorovića i Masarikovoj u Novom Sadu

05/06/2017

Kvalifikacioni postupak
Konsultantske usluge u oblasti primene Zakona o javnim nabavkama

05/06/2017

Javna nabavka male vrednosti
Projektovanje i izgradnja kotla na TO „Istok“

05/06/2017

Otvoreni postupak
Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova na izgradnji vrelovoda i priključka za objekat na parceli broj 7541/7 u ulici Branka Bajića blok 3,

02/06/2017

Kvalifikacioni postupak
Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova na rekonstrukciji vrelovoda od ulice Janka Veselinovića do šahta D-29 u bloku ulica Ilije Birčanina i Kornelija Stankovića u Novom Sadu

02/06/2017

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije: Rekonstrukcija vrelovoda u bloku zgrada između ulica Stražilovska, Radnička i Maksima Gorkog

30/05/2017

Kvalifikacioni postupak
Izvođenje građevinskih radova sa ugradnjom instalacija i opreme na vrelovodu od šahta Z-25B do šahta Z-55 na Bulevaru Slobodana Jovanovića

29/05/2017

Otvoreni postupak
Popravka kanalizacije na TO Sever, II faza

26/05/2017

Kvalifikacioni postupak
Uklanjanje dimnjaka sa postojećeg objekta TO Jug, II faza

26/05/2017

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko-izolaterski radovi na K1, K2 i K3 na TO Sever, II faza

24/05/2017

Kvalifikacioni postupak
Podrška za „NR“ proizvode

22/05/2017

Javna nabavka male vrednosti
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije: Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat broj 12 u ulici Svetojovanska u Novom Sadu

22/05/2017

Kvalifikacioni postupak
Usluga izvođenja geodetskih radova

19/05/2017

Organizacija stručnih i poslovnih skupova

18/05/2017

Javna nabavka male vrednosti
Servis i remont kompresora

18/05/2017

Otvoreni postupak
Nabavka tehničkih gasova

12/05/2017

17/05/2017, 19/05/2017

Javna nabavka male vrednosti
Servis i održavanje sistema automatskog podmazivanja

08/05/2017

Otvoreni postupak
Servis pumpnih agregata sa toplotnih podstanica

03/05/2017

Otvoreni postupak
Stručno usavršavanje zaposlenih iz oblasti proizvodnje toplotne energije, distribucije toplotne energije, zaštite na radu i zaštite životne sredine

21/04/2017

Javna nabavka male vrednosti
Izrada projektno tehničke i investicione dokumentacije – Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat broj 12 u ulici Stražilovska

13/04/2017

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije: Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat broj 4-6 u ulici Lukijana Mušickog u Novom Sadu

13/04/2017

18/04/2017

Kvalifikacioni postupak
Održavanje telefonskih centrala i pripadajuće opreme

11/04/2017

Javna nabavka male vrednosti
Sklapanje godišnjeg ugovora za podršku i ažuriranje softverskog paketa za tehno-ekonomsku analizu sistema daljinskog grejanja

10/04/2017

Otvoreni postupak
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije – Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat u Futoškoj ulici br. 34

07/04/2017

Kvalifikacioni postupak
Zamena EKO paketa K1 na TO Jug, II faza

07/04/2017

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno tehničke i investicione dokumentacije – Rekonstrukcija vrelovoda od šahta 115 u ulicama Bulevar Cara Lazara i Fruškogorska

30/03/2017

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije: Rekonstrukcija vrelovoda od šahta Z-115 prema ulici Stanoja Stanojevića u Novom Sadu

27/03/2017

Kvalifikacioni postupak
Održavanje aplikativnog softvera za obračun toplotne energije, komercijalne i finansijske poslove

24/03/2017

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Izrada projektno tehničke i investicione dokumentacije – Rekonstrukcija vrelovoda u ulici Mileve Marić od broja 22 do 66

24/03/2017

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije: Izgradnja vrelovoda u Kopernikovoj ulici od broja 15 do broja 41 u Novom Sadu

22/03/2017

Kvalifikacioni postupak
Automatizacija primarnih toplotnih podstanica sa pripadajućim sekundarnim podstanicama

20/03/2017

22/03/2017

Otvoreni postupak
Izrada integrisanog Plana zaštite od požara

17/03/2017

21/03/2017

Javna nabavka male vrednosti
Isporuka godišnjih licenci za paket podrške i ažuriranja softvera sistema za nadzor i upravljanje

16/03/2017

Otvoreni postupak
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije: Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat broj 2 u ulici Braće Ribnikar u Novom Sadu

16/03/2017

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije – Priključak za objekat Bulevar Patrijarha Pavla bb, parcela 5432/1

14/03/2017

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije – Priključak za objekat u ulici Kraljevića Marka, parcela br. 4512/1, lamela 1 i 8

14/03/2017

Kvalifikacioni postupak
Telefonske usluge i usluge prenosa podataka

09/03/2017

Otvoreni postupak
Usluge pranja vozila

07/03/2017

Javna nabavka male vrednosti
Izrada projektno tehničke i investicione dokumentacije – Izgradnja vrelovoda i priključka za objekat na parceli broj 7541/7 u bloku ulice Branka Bajića, blok 3, u Novom Sadu

07/03/2017

Kvalifikacioni postupak
Štampanje faktura

06/03/2017

07/03/2017, 17/03/2017

Javna nabavka male vrednosti
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije: Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat broj 24-24a u ulici Bele Njive u Novom Sadu

03/03/2017

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije: Izgradnja vrelovodnog priključka za objekat broj 25 u ulici Železnička u Novom Sadu

02/03/2017

Kvalifikacioni postupak
Laboratorijski reagensi, laboratorisjke pipete i pribor

01/03/2017

Javna nabavka male vrednosti
Nabavka frekventnog regulatora na TO Jug

28/02/2017

Javna nabavka male vrednosti
Kontrolna oprema,merna oprema i senzori

24/02/2017

Otvoreni postupak
Idejni projekat sa studijom opravdanosti izgradnje kogeneracionog postrojenja na TO „Jug“

24/02/2017

Otvoreni postupak
Nabavka i ugradnja rezervoara za TPV

23/02/2017

Otvoreni postupak
Nabavka elektroizolacionih tepiha

22/02/2017

Javna nabavka male vrednosti
Sklapanje trogodišnjeg ugovora za održavanje sistema za nadzor i upravljanje

20/02/2017

22/02/2017

Otvoreni postupak
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije – Rekonstrukcija vrelovoda od TO Petrovaradin i u bloku ulica Podunavskog odreda, Fruškogorskog odreda, Preradovićeve i Franje Štefanovića u Petrovaradinu

20/02/2017

Kvalifikacioni postupak
Usluge obezbeđivanja hotelskog smeštaja i prevoza za službena putovanja i organizacija učešća na seminarima, kongresima, sajmovima i ostalim događajima u zemlji i inostranstvu

20/02/2017

Javna nabavka male vrednosti
Servis sistema za automatsku dojavu požara i detekciju prirodnog gasa sa uklanjanjem uočenih nedostataka

17/02/2017

20/02/2017

Javna nabavka male vrednosti
So za hemijsku pripremu vode

14/02/2017

Javna nabavka male vrednosti
Izrada Plana zaštite od udesa

14/02/2017

17/02/2017

Javna nabavka male vrednosti
Isporuka godišnjih licenci za softver za upravljanje održavanjem i imovinom

10/02/2017

Javna nabavka male vrednosti
Nabavka pumpi za toplotne podstanice

09/02/2017

21/02/2017

Otvoreni postupak
Servis i pregled dizalica na toplanama godišnje sa otklanjanjem nedostataka

26/01/2017

30/01/2017

Javna nabavka male vrednosti
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Jaše Ignjatovića 6a – priključak

24/01/2017

Kvalifikacioni postupak
Zakup i korišćenje sportskih dvorana

16/01/2017

Prethodno obaveštenje
Adaptacija prostora za laboratoriju MTNU

13/01/2017

Otvoreni postupak
Nabavka zaporne armature

11/01/2017

Javna nabavka male vrednosti
Pregled i servis protivpanične rasvete

10/01/2017

16/01/2017

Javna nabavka male vrednosti
Nabavka antistatičnih gumenih podnih obloga za objekte „Istok“ i „Sever“

06/01/2017

Javna nabavka male vrednosti
Nabavka uređaja za očitavanje merila toplote „Kamstrup“

06/01/2017

Javna nabavka male vrednosti
Održavanje i ažuriranje internet stranice JKP Novosadska toplana

06/01/2017

Javna nabavka male vrednosti
Građevinski radovi na sanaciji havarija na distributivnoj mreži

04/01/2017

Otvoreni postupak
Nabavka teretnih vozila niže srednje klase radi zamene dotrajalih vozila i kombi vozila

04/01/2017

Otvoreni postupak
Servis sistema za automatsku dojavu požara i detekciju prirodnog gasa

29/12/2016

30/12/2016

Javna nabavka male vrednosti
Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova za rekonstrukciju šahta ispred objekta u ulici Futoškoj br. 54

29/12/2016

Kvalifikacioni postupak
Procena tržišne fer vrednosti stalne imovine

29/12/2016

Javna nabavka male vrednosti
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije Izvođenje građevinskih radova sa ugradnjom instalacija i opreme na vrelovodu od šahta Z-25B do šahta Z-55 na Bulevaru Slobodana Jovanovića

29/12/2016

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije – Izmeštanje vrelovoda DN 350/400/200 između istočne tribine stadiona Karađorđe i budućeg poslovnog objekta „NEPI“ i dela poveznog vrelovoda DN600/600 na bulevar Oslobođenja od prohodnog kanala do bulevara cara Lazara

27/12/2016

Kvalifikacioni postupak
Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova na rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnog priključka za objekat u ulici Stražilovska 19 u Novom Sadu

23/12/2016

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije: Izvođenje građevinskih radova sa ugradnjom instalacija i opreme na vrelovodu od TO „Istok„ u ulicama Kosovska, Milovana Glišića, Aleksandra Tišme, Daničićeva i Zlatne Grede

23/12/2016

Kvalifikacioni postupak
Sredstva za antikorozivnu zaštitu

22/12/2016

23/12/2016

Otvoreni postupak
Pregled gromobranske instalacije sa otklanjanjem nedostataka uočenih pregledom

19/12/2016

Javna nabavka male vrednosti
Nabavka goriva za motorna vozila

19/12/2016

Otvoreni postupak
„Izrada projektno tehničke i investicione dokumentacije – Vrelovod i priključci za objekte br.1-3 u ulici Marka Miljanova, br.29 u Kosovskoj ulici i br.2-6 u ulici Đorđa Rajkovića

13/12/2016

Kvalifikacioni postupak
Pregled i servis protivpožarnih aparata i ispitivanje aparata na HVP

12/12/2016

13/12/2016

Javna nabavka male vrednosti
„Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Rekonstrukcija vrelovoda u bloku ulica Jovana Boškovića, Maksima Gorkog, Jovana Đorđevića“

09/12/2016

Kvalifikacioni postupak
Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova za rekonstrukciju šahta ispred objekta u ulici Futoškoj br. 54

06/12/2016

08/12/2016

Kvalifikacioni postupak
Nabavka posuda i ambalaža za razvrstavanje i skladištenje otpada

05/12/2016

Javna nabavka male vrednosti
Nabavka brava i ključeva

02/12/2016

Javna nabavka male vrednosti
Izrada projektno tehničke i investicione dokumentacije Rekonstrukcija vrelovoda od šahta 072 u bloku ulica Vojvode Mišića, Stevana Branovačkog, Sonje Marinković

30/11/2016

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije: Rekonstrukcija donjeg razvoda na TO Dudara

29/11/2016

Kvalifikacioni postupak
Promocija energetske efikasnosti -Partija 1

28/11/2016

Javna nabavka male vrednosti
Pregled i servis hidrantske mreže i otklanjanje nedostataka uočenih pregledom

28/11/2016

Javna nabavka male vrednosti
Periodični i specifični lekarski pregled radnika koji rade u proizvodnji i administraciji

28/11/2016

Otvoreni postupak
Izrada projektno tehničke i investicione dokumentacije – Rekonstrukcija vrelovoda u ulici Arse Teodorovića i Masarikova

25/11/2016

Kvalifikacioni postupak
Nabavka šaht poklopaca i mehanizama za zaključavanje šaht poklopaca, partija br. 1- Nabavka šaht poklopaca

24/11/2016

01/12/2016

Otvoreni postupak
Usluge štampe

18/11/2016

Javna nabavka male vrednosti
Nabavka zaporne armature

17/11/2016

Javna nabavka male vrednosti
Električna energija

15/11/2016

Prethodno obaveštenje
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije: Izrada vrelovodnog priključka za objekat Jaše Ignjatovića 6a

15/11/2016

Kvalifikacioni postupak
Ugradnja rezervoara komprimovanog vazduha na TO Zapad,II faza

14/11/2016

Kvalifikacioni postupak
Pregled i servis hidrantske mreže i otklanjanje nedostataka uočenih pregledom

08/11/2016

Javna nabavka male vrednosti
Kontrola emisije dimnih gasova i praškastih materija

07/11/2016

Javna nabavka male vrednosti
Merenje nivoa komunalne buke toplana

07/11/2016

Javna nabavka male vrednosti
Rekonstrukcija dela kanalizacione mreže sanitarnog dela-postojećeg objekta u TO Jug,II faza

07/11/2016

Kvalifikacioni postupak
Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova na izgradnji vrelovodnog priključka za objekat u ulici Hilandarska 9 u Novom Sadu

03/11/2016

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije: Rekonstrukcija vrelovoda duž Bulevara Oslobođenja od šahta 329 do šahta 092

01/11/2016

Kvalifikacioni postupak
Opremanje server sale

01/11/2016

04/11/2016

Javna nabavka male vrednosti
Izrada projektno tehničke i investicione dokumentacije – Rekonstrukcija vrelovoda duž Bulevara oslobođenja od broja 66 do šahta 939

01/11/2016

Kvalifikacioni postupak
Razvoj softvera za upravljanje održavanjem i imovinom

31/10/2016

Overavanje i servisiranje merila toplotne energije

28/10/2016

Otvoreni postupak
Promocija energetske efikasnosti

28/10/2016

Javna nabavka male vrednosti
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka: Izrada vrelovodnog priključka za objekat Stevana Sremca 11

27/10/2016

Kvalifikacioni postupak
Izvođenje mašinsko izolaterskih i građevinskih radova na izgradnji vrelovodnog priključka za objekat u ulici Dimitrija Avramovića 1, u Novom Sadu

24/10/2016

Kvalifikacioni postupak
Izvođenje mašinsko-izolaterskih radova na izgradnji vrelovodnog priključka za objekat na Bulevaru Patrijarha Pavla bb (parcela 5381/1) u Novom Sadu

21/10/2016

Kvalifikacioni postupak
Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova na izgradnji vrelovodnog priključka za objekat u ulici Hilandarska 9 u Novom Sadu

19/10/2016

Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka: Izrada vrelovodnog priključka za objekat Doža Đerđa 16

17/10/2016

Kvalifikacioni postupak
Oracle IAS 1 godina tehničke podrške

17/10/2016

Javna nabavka male vrednosti
Oracle EBS 1 godina tehničke podrške

17/10/2016

Javna nabavka male vrednosti
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Rekonstrukcija priključka u ulici Josifa Runjanina 5 dvorišni deo, DN40/40-70mTR

17/10/2016

Kvalifikacioni postupak
Oracle DB 1 godina tehničke podrške

12/10/2016

17/10/2016

Javna nabavka male vrednosti
Nabavka tonera, kertridža,ribona i drugog potrošnog materijala za štampače i fotokopir uređaje

06/10/2016

10/10/2016

Javna nabavka male vrednosti
Ispitivanje unutrašnje gasne instalacije na toplotnim izvorima od strane akreditovane laboratorije

03/10/2016

Javna nabavka male vrednosti
Oglašavanje u štampanim javnim glasilima

29/09/2016

06/10/2016

Javna nabavka male vrednosti
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Rumenačka 110 – vrelovod i priključak

28/09/2016

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka: Izrada vrelovodnog priključka za objekat Trg republike 16

28/09/2016

Kvalifikacioni postupak
Nabavka lične i kolektivne zaštitne opreme

28/09/2016

Javna nabavka male vrednosti
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka:Izrada vrelovodnog priključka za Gajevu 22

27/09/2016

Kvalifikacioni postupak
Sanacija posledica ekološkog akcidenta

26/09/2016

Otvoreni postupak
Pregled dimnjaka od strane ovlašćene organizacije

22/09/2016

Javna nabavka male vrednosti
Izrada tehničke regulacije saobraćaja

22/09/2016

27/09/2016

Javna nabavka male vrednosti
Usluga tehničkog pregleda objekata radi pribavljanja upotrebne dozvole

22/09/2016

Otvoreni postupak
Nabavka usluge revizije finansijskih izveštaja za 2016. godinu

20/09/2016

Javna nabavka male vrednosti
Redovan servis pumpnog postrojenja na TO „Sever“

19/09/2016

23/09/2016

Javna nabavka male vrednosti
Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova za rekonstrukciju vrelovoda od šahta 166 u bloku ulica Narodnog fronta 1 i Fruškogorske

16/09/2016

Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka: Rekonstrukcija vrelovoda od šahta D-29 u bloku ulica Kornelija Stankovića, Janka Čmelika, Katarine Ivanović, Teodora Kračuna

15/09/2016

Kvalifikacioni postupak
Kancelarijski materijal

14/09/2016

15/09/2016

Javna nabavka male vrednosti
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka: Rekonstrukcija vrelovoda od šahta L 03 u bloku ulica Šekspirova i Narodnog Fronta

12/09/2016

15/09/2016

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka- Rekonstrukcija vrelovodne mreže sa ograncima u ulici Omladinskog pokreta

09/09/2016

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko-izolaterski radovi na zameni i servisu elemenata gasnih rampi na toplotnim izvorima,II faza

08/09/2016

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski radovi na sanaciji havarija na distributivnoj mreži

05/09/2016

Otvoreni postupak
Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova za rekonstrukciju i izgradnju vrelovoda i vrelovodnih priključaka u ulici Trg Galerija

02/09/2016

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno tehničke i investicione dokumentacije – Priključak za objekat Stevana Sremca 11

02/09/2016

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije Priključak za objekat Dimitrija Avramovića 1.

02/09/2016

Kvalifikacioni postupak
Hemijsko pranje kotlova sa unutrašnje i spoljašnje strane

02/09/2016

Javna nabavka male vrednosti
Nabavka lične i kolektivne zaštitne opreme

01/09/2016

Otvoreni postupak
Uklanjanje otpada koji spada u kategoriju opasnog

29/08/2016

31/08/2016

Otvoreni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Rumenačka 110 – vrelovod i priključak

26/08/2016

Kvalifikacioni postupak
Izvođenje mašinsko izolaterskih i građevinskih radova na izgradnji vrelovodnog priključka za objekat u ulici Čika Stevinoj br.19A, u Novom Sadu

25/08/2016

Kvalifikacioni postupak
Kontrola kvaliteta otpadnih voda

25/08/2016

26/08/2016

Javna nabavka male vrednosti
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Rekonstrukcija vrelovodne mreže sa ograncima u ulici Omladinskog pokreta

24/08/2016

Kvalifikacioni postupak
Održavanje vozila „Zastava,Yugo,Fiat“

22/08/2016

Otvoreni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Rekonstrukcija vrelovoda od šahta Z-94A u bloku ulica Hadži Ruvimova, Stevana Mokranjca, Pasterova, Braće Popović

22/08/2016

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Rekonstrukcija vrelovoda od šahta 161 u bloku ulica Fruškogorske, Ravaničke i Narodnog fronta

22/08/2016

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko-izolaterski radovi na zameni i servisu elemenata gasnih rampi na toplotnim izvorima,II faza

17/08/2016

Kvalifikacioni postupak
Ugradnja leptirastih zatvarača na toplotnim izvorima,II faza

17/08/2016

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji vrelovodne mreže i priključka za objekat u ulici Zmaj Ognjena Vuka 14 i 16

16/08/2016

Kvalifikacioni postupak
Usluge prevođenja dokumentacije

15/08/2016

Javna nabavka male vrednosti
Mašinsko-izolaterski i građevinski radovi na izgradnji vrelovodnog priključka za objekat u ulici Kosovska 32 u Novom Sadu,II faza

09/08/2016

10/08/2016

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Bulevar Evrope, lamela 2 (parcela br. 2907/1)-priključak

03/08/2016

Kvalifikacioni postupak
Nabavka crnih i pocinkovanih cevi, predizolovanih cevi i pribora i fitinga

02/08/2016

Javna nabavka male vrednosti
Radovi na dovođenju javnih površina u tehnički ispravno stanje

01/08/2016

Otvoreni postupak
Održavanje internog portala sa realizacijom novih zahteva

01/08/2016

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Bate Brkića, parc.br. 8196/1 – priključak

28/07/2016

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Rekonstrukcija vrelovoda u bloku ulice Alberta Tome

28/07/2016

01/08/2016

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko-izolaterski radovi na zameni dimnjaka na TO Sever,II faza

26/07/2016

27/07/2016

Kvalifikacioni postupak
Usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije podstanica i objekata toplane

25/07/2016

Otvoreni postupak
Nabavka sredstava za higijenu

25/07/2016

Otvoreni postupak
Prošireno održavanje implementacije Oracle EBS

22/07/2016

Javna nabavka male vrednosti
Servisiranje frekventnih regulatora proizvođača „Danfoss”

22/07/2016

26/07/2016

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Održavanje aplikacije za obračun zarada i ljudske resurse

21/07/2016

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Periodični pregled instalacija niskog napona

21/07/2016

27/07/2016, 01/08/2016, 02/08/2016, 05/08/2016

Javna nabavka male vrednosti
Izvođenje građevinskih radova sa ugradnjom instalacija i opreme na vrelovodu od šahta 341 duž Bulevara Mihajla Pupina (hotel „Centar“) i bloku ulica Narodnih heroja, Poštanske, Petra Drapšina, do Bulevara Oslobođenja

20/07/2016

Otvoreni postupak
Izvođenje građevinskih radova sa ugradnjom instalacija i opreme na ogranku vrelovoda od Bulevara oslobođenja prema SPENS-u do TP broj 3 na SPENS-u

20/07/2016

25/07/2016

Otvoreni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Rekonstrukcija vrelovoda od šahta Z-42 u bloku ulica Jovana Dučića i Partizanskih baza (P1)

19/07/2016

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Rekonstrukcija vrelovoda od šahta Z-94A u bloku ulica Hadži Ruvimova, Stevana Mokranjca, Pasterova, Braće Popović

14/07/2016

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Novaka Radonjića parcela br. 2894/1-priključak

14/07/2016

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije: 1.Trg Republike 16, priključak

13/07/2016

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije – Rekonstrukcija i izgradnja vrelovodnog priključka za objekat Stražilovska 19 i objekat Hilandarska 9

12/07/2016

Kvalifikacioni postupak
Nabavka, ugradnja i povezivanje ultrazvučnih merila protoka i merila toplotne energije

11/07/2016

Otvoreni postupak
Nabavka,ugradnja i povezivanje ultrazvučnih merila protoka i merila toplotne energije

11/07/2016

Otvoreni postupak
Obezbeđenje objekata

08/07/2016

Otvoreni postupak
Zamena levog ekrana K-1 na TO Jug,II faza

08/07/2016

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko-izolaterski radovi na TO Jug,II faza

08/07/2016

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko-izolaterski radovi na TO Sever,II faza

06/07/2016

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko-izolaterski radovi na ugradnji rezervoara komprimovanog vazduha na TO Sever,II faza

06/07/2016

Kvalifikacioni postupak
Obavezni periodični pregledi mašina i opreme za rad sa aspekta BZR

06/07/2016

Javna nabavka male vrednosti
Mašinsko-izolaterski radovi na TO Zapad,II faza

04/07/2016

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko-izolaterski radovi na TO Istok,II faza

04/07/2016

Kvalifikacioni postupak
Izvođenje građevinskih radova sa ugradnjom instalacija i opreme na vrelovodnoj mreži od šahta 142 u Fruškogorskoj ulici prema kampusu ulicom dr Ilije Đuričića

04/07/2016

05/07/2016

Otvoreni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Rekonstrukcija vrelovodne mreže od šahta Z55 u bloku ulice Vojvode Stepe do kraja

01/07/2016

08/07/2016

Kvalifikacioni postupak
Vulkanizerske usluge i nabavka guma

30/06/2016

07/07/2016

Javna nabavka male vrednosti
Mašinsko-izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Bate Brkića, parc.br. 8196/1 – priključak, II faza

29/06/2016

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Rekonstrukcija vrelovoda u bloku ulice Alberta Tome u Novom Sadu, II faza

29/06/2016

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno tehničke i investicione dokumentacije –- Priključak za objekat Doža Đerđa 16 i priključak za objekat Bulevar Patrijarha Pavla parcela 5381/1

27/06/2016

Kvalifikacioni postupak
Održavanje računarske i mrežne opreme

21/06/2016

Javna nabavka male vrednosti
Nabavka za potrebe kafe kuhinje

20/06/2016

Javna nabavka male vrednosti
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije – Rekonstrukcija i izgradnja Trg galerija (25 mt DN100/100, 90mt DN65/65, 45mt DN50/50, 15mt DN32/32) 175mt, II faza

20/06/2016

Kvalifikacioni postupak
Zamena krovnog pokrivača na TO Jug,II faza

17/06/2016

Kvalifikacioni postupak
Zamena krovnog pokrivača na TO Jug-II faza

17/06/2016

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Rekonstrukcija vrelovoda od šahta L04 u ulici Šekspirova (355mT DN200/250/125) II faza

17/06/2016

Kvalifikacioni postupak
Održavanje vozila Renault i Škoda

17/06/2016

Javna nabavka male vrednosti
Izvođenje radova na reviziji trafostanica i otklanjanju nedostataka

17/06/2016

Javna nabavka male vrednosti
Nabavka flaširane i gazirane vode za potrebe radnika na terenu: Partija br. 1: Nabavka vode za piće u balonima uz korišćenje aparata za grejanje, hlađenje i gaziranje vode Partija br. 2: Nabavka gazirane mineralne vode za potrebe radnika na terenu

17/06/2016

Javna nabavka male vrednosti
Mašinsko-izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Rekonstrukcija vrelovoda od šahta L50 u bloku ulica Jožefa Marčoka i 1300 kaplara – II faza

16/06/2016

Kvalifikacioni postupak
Konsultantske usluge u vezi javnih nabavki

15/06/2016

Javna nabavka male vrednosti
Uređaj za detekciju položaja podzemnih instalacija

13/06/2016

Konkurentni dijalog
Uređaj za detekciju položaja podzemnih instalacija

13/06/2016

Otvoreni postupak
Uređaj za zamrzavanje

13/06/2016

Otvoreni postupak
Antikorozivna zaštita dimnjaka na TO „Jug“

08/06/2016

Javna nabavka male vrednosti
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Bulevar oslobođenja priključci za objekat 69-71 i ugao sa ulicom Pavla Papa, II faza

06/06/2016

Kvalifikacioni postupak
Usluge postavljanja cevi

31/05/2016

Kvalifikacioni postupak
Nabavka, ugradnja i povezivanje ultrazvučnih

31/05/2016

Otvoreni postupak
Pretplata na softver VMWARE Basic Support/Subscription

30/05/2016

Javna nabavka male vrednosti
Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Bate Brkića, parc.br. 8196/1 – priključak u Novom Sadu, II faza

30/05/2016

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije- Priključci za objekte Cara Lazara 76 i Gajeva 22

27/05/2016

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije: Priključci za objekte: 1. Bulevar Cara Lazara 76, 2.Gajeva 22

27/05/2016

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije – Rekonstrukcija i izgradnja Trg galerija, II faza

25/05/2016

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko-izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – šaht u ulici Stevana Mokranjca, ugradnja kombi garniture, II faza

25/05/2016

Kvalifikacioni postupak
Obuka i stručno usavršavanje zaposlenih iz oblasti proizvodnje toplotne energije, distribucije toplotne energije, zaštite na radu i zaštite životne sredine

24/05/2016

Javna nabavka male vrednosti
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka-Rekonstrukcija vrelovodnog priključka u Gajevoj ulici broj 1., II faza

24/05/2016

Kvalifikacioni postupak
Baždarenje kontrolisanje, podešavanje i servisiranje ventila sigurnosti na kotlovima od strane akreditovane laboratorije

20/05/2016

26/05/2016

Javna nabavka male vrednosti
Održavanje vozila Renault i Škoda,usluge popravki i održavanja motornih vozila i pripadajuće opreme

20/05/2016

Javna nabavka male vrednosti
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije: Rekonstrukcija šahta ispred Futoška 54

18/05/2016

Kvalifikacioni postupak
Održavanje aplikativnog softvera za obračun toplotne energije, komercijalne i finansijske poslove

16/05/2016

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije: Rekonstrukcija vrelovoda u bloku ulica Miroslava Antića, Vase Stajića, Milete Jakšića, Vojvođanskih brigada

16/05/2016

Kvalifikacioni postupak
Usluga izvođenja geodetskih radova

13/05/2016

Javna nabavka male vrednosti
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije: 1. Rekonstrukcija priključka u ulici Josifa Runjanina 5, dvorišni deo

13/05/2016

Kvalifikacioni postupak
Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova za izgradnju vrelovodnog priključka za objekat u ulici Dostojevskog 9 u Novom Sadu, II faza

06/05/2016

Kvalifikacioni postupak
Projektovanje sistema integrisanih korporativnih komunikacija

04/05/2016

Javna nabavka male vrednosti
Izrada projektno tehničke i investicione dokumentacije – Rekonstrukcija vrelovoda od Bulevara Cara Lazara 74-86, II faza

28/04/2016

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije: 1. Rekonstrukcija vrelovoda Rumenačka 110

27/04/2016

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije – Rekonstrukcija vrelovoda u bloku ulica Marodićeva, Bogdana Garabandina i sestara Ninković

27/04/2016

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije: Rekonstrukcija vrelovoda od šahta 282 duž ulice Novosadskog sajma do broja 56

27/04/2016

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno-tehničke i investiocione dokumentacije: 1. Izgradnja priljučaka za objekt Bate Brkića parcela 8196/1, objekti Čika Stevina 19a. II faza

26/04/2016

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno tehničke i investicione dokumentacije – Rekonstrukcija vrelovoda u bloku ulica Trg Ferenca Fehera, M. Gorkog, Jovana Đorđevića, Vladike Platona, Polita Desančić, II faza

25/04/2016

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno tehničke i investicione dokumentacije – Rekonstrukcija vrelovoda u bloku ulica Jovana Boškovića, Maksima Gorkog, Jovana Đorđevića, II faza

25/04/2016

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije: 1. Rekonstrukcija vrelovoda u ulicama Almaška i Pavla Stamatovića

25/04/2016

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno tehničke i investicione dokumentacije – Petra Drapšina 22, priključak, II faza

25/04/2016

Kvalifikacioni postupak
Nabavka šaht poklopaca i mehanizama za zaključavanje šaht poklopaca: Partija 1 – Poklopci za šahte, Partija 2 – Mehanizmi za zaključavanje šaht poklopaca

21/04/2016

Otvoreni postupak
Mašinsko izolaterski radovi na sanaciji havarija na distributivnoj mreži

18/04/2016

Otvoreni postupak
Nabavka i ugradnja sistema za odvođenje gasova iz zavarivačke radionice

14/04/2016

Javna nabavka male vrednosti
Adaptacija razvoda instrumentalnog vazduha u mašinskoj radionici

14/04/2016

Javna nabavka male vrednosti
Održavanje telefonskih centrala i pripadajuće opreme

04/04/2016

Javna nabavka male vrednosti
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije: 1. Izgradnja priključaka za objekte: 1.Na uglu Bulevara Evrope, Olge Petrov i Đorđa Magaraševića parcela 2907/1 lamela III, 2.Zmaj Ognjena Vuka 14-16, 3.Kisačka 55

29/03/2016

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije – Priključci za objekte Branislava Nušića 11 i Kosovska 32, II faza

29/03/2016

Kvalifikacioni postupak
Isporuka godišnjih licenci za paket podrške i ažuriranja softvera sistema za nadzor i upravljanje

29/03/2016

Otvoreni postupak
„Izrada projektno-tehničke i investiocione dokumentacije: 1. Rekonstrukcija vrelovoda od šahta 166 u bloku ulica Narodnog fronta.“ II faza

29/03/2016

Kvalifikacioni postupak
Izvođenje mašinsko-izolaterskih i građevinskih radova za izgradnju vrelovodnog priključka za objekat u ulici Bulevar Patrijarha Pavla bb (parcela 5762/1) u Novom Sadu, II faza

28/03/2016

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije – Rekonstrukcija vrelovoda od šahta L18 u Bulevaru Cara Lazara 69-71, II faza

28/03/2016

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije: 1. Rekonstrukcija vrelovoda od šahta 161 u bloku ulica Fruškogorska,Ravanička i Narodnog Fronta

25/03/2016

Kvalifikacioni postupak
Mašinsko-izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka – Šafarikova 31 – priključak, II faza

23/03/2016

Kvalifikacioni postupak
Izvođenje radova na adaptaciji trafostanice „Toplovod“ objekat GRS

21/03/2016

Javna nabavka male vrednosti
Isporuka licenci za 25000 IO tagova za Archestra System Platform,usluga izrade softvera za upravljanje dozvolama(licencama)

15/03/2016

Javna nabavka male vrednosti
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije: 1. Rekonstrukcija vrelovoda od šahta Z-42 u bloku ulica J.Dučića i Partizanskih baza, II faza

15/03/2016

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije: 1. Rekonstrukcija vrelovoda od šahta Z 94A u bloku ulica Hadži Ruvimova, Stevana Mokranjca, Pasterova, Braće Popović, II faza

14/03/2016

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije: 1. Rekonstrukcija vrelovoda od ulice Janka Veselinovića do šahta D29 u bloku ulica Ilije Birčanina i Kornelija Stankovića, II faza

14/03/2016

Kvalifikacioni postupak
Štampanje faktura

11/03/2016

Javna nabavka male vrednosti
Izrada projektno-tehničke i investiocione dokumentacije: 1. Rekonstrukcija vrelovoda u ulici Omladinskog pokreta i Bulevaru Jaše Tomića. II faza

08/03/2016

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije: 1. Rekonstrukcija vrelovoda od šahta L50 u bloku ulica Jozefa Marcoka I 1300 Kaplara

04/03/2016

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno-tehničke i investiocione dokumentacije: 1. Rekonstrukcija vrelovoda od šahta D29 u bloku ulica Kornelija Stankovića, Janka Čmelika, Katarine Ivanović, Teodora Kračuna.“ II faza

02/03/2016

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije:Rekonstrukcija vrelovoda od šahta L04 u ulici Šekspirova,II faza

02/03/2016

Kvalifikacioni postupak
Usluge pranja vozila

01/03/2016

Javna nabavka male vrednosti
Usluga ugradnje vatrogasnih ampula za automatsko gašenje početnih oblika požara

29/02/2016

Javna nabavka male vrednosti
Izvođenje radova na adaptaciji trafostanice „Toplovod“ objekat GRS

22/02/2016

Javna nabavka male vrednosti
Nabavka ispitnih stolova energetike i elektronike za novu elektro radionicu

22/02/2016

24/02/2016

Javna nabavka male vrednosti
Nabavka protivpožarnih aparata i ostale vatrogasne opreme

11/02/2016

Javna nabavka male vrednosti
So za hemijsku pripremu vode

08/02/2016

Javna nabavka male vrednosti
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije.1.Rekonstrukcija vrelovoda od šahta Z55 u bloku ulice Vojvode Stepe

08/02/2016

Kvalifikacioni postupak
Izrada prjektno tehničke dokumentacije: Rekonstrukcija vrelovod ulici Alberta Tome

05/02/2016

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije: Rekonstrukcija vrelovoda od šahta D51 do D56 u bloku ulica J.Čmelika, M.Protića, B.Vrebalova

05/02/2016

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije: Rekonstrukcija vrelovoda od Bulevara oslobođenja do TPZ na SPENSU

05/02/2016

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije:1. Rekonstrukcija vrelovoda od šahta Z 06C u krugu Kliničkog centra

03/02/2016

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije:1. Rekonstrukcija vrelovoda od šahta L03 u bloku ulica Šekspirova i Narodnog fronta

02/02/2016

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno – tehničke i investicione dokumentacije: Rekonstrukcija vrelovoda od šahta Z41 duž Bulevara Mihajla Pupina (hotel CENTAR), u ulicama Narodnih heroja, Poštanska i Petra Drapšina do Bulevara oslobođenja

02/02/2016

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije:1. Rekonstrukcija vrelovoda od šahta Z 47 u bloku ulice Vojvode Stepe

01/02/2016

Kvalifikacioni postupak
Izrada projekta sanacije buke u životnoj sredini

01/02/2016

Otvoreni postupak
Instalaterski radovi na adaptaciji barake po projektu

29/01/2016

Otvoreni postupak
Sanacija pumpe za TPV na TO Jug,II faza

26/01/2016

Kvalifikacioni postupak
Građevinski radovi na adaptaciji barake po projektu

21/01/2016

Otvoreni postupak
Opremanje barake nakon rekonstrukcije

21/01/2016

Otvoreni postupak
Isporuka godišnjih licenci za softver za upravljanje i održavanje imovinom

15/01/2016

Otvoreni postupak
Vibrodijagnostički sistem za nadgledanje stanja na postrojenjima na TO Zapad

15/01/2016

Otvoreni postupak
Stručno usavršavanje iz oblasti upravljanja sistema menadžmenta OHSAS 18001 i ISO 14001

14/01/2016

Javna nabavka male vrednosti
Nabavka komunikacione računarske opreme

13/01/2016

Otvoreni postupak
Sklapanje trogodišnjeg ugovora za održavanje hemijskih priprema vode

11/01/2016

Javna nabavka male vrednosti
Nabavka vatrogasnih aparata i ostale vatrogasne opreme

08/01/2016

Javna nabavka male vrednosti
Nabavka računarske opreme

08/01/2016

Otvoreni postupak
Opremanje TO Istok nakon rekonstrukcije

08/01/2016

Otvoreni postupak
Nabavka crnih i pocinkovanih cevi, predizolovanih cevi i pribora i fitinga

06/01/2016

Javna nabavka male vrednosti
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije za izgradnju privremenog vrelovoda za potrebe rekonstrukcije vrelovoda na Futoškom putu od raskrsnice ulica Futoški put i Bulevar Slobodana Jovanovića do šahta Z-21 i duž Bulevara Slobodana Jovanovića do ulice Branislava Borote

04/01/2016

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno tehničke i investicione dokumentacije-Rekonstrukcija šahta ispred Futoška 54

Kvalifikacioni postupak
Izrada studije procene uticaja na životnu sredinu – rekonstrukcija TO „ISTOK“ i TO „JUG“

Pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda
Dodatni radovi na rekonstrukciji vrelovoda na Futoškom putu od raskrsnice ul. Futoški put i bulevara Slobodana Jovanovića do šahta Z-21 i duž bulevara Slobodana Jovanovića do ul. Branislava Borote.

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Održavanje interfonskih sistema i sistema za automatsko pokretanje kapija

Javna nabavka male vrednosti
Mašinsko izolaterski i građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka: Kisačka 55 ugao sa Berislava Berića-priključak

Kvalifikacioni postupak
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije – Priključak za objekat Doža Đerđa 16 i priključak za objekat Bulevar Patrijarha Pavla parcela 5381/1

Kvalifikacioni postupak
CRNE I POCINKOVANE CEVI, PREDIZOLOVANE CEVI I PRIBOR I FITINZI

04/08/2016

Javna nabavka male vrednosti
Nabavka elektro materijala

17/10/2016

Otvoreni postupak
ALAT ZA ZAVARIVANjE

Pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda
Alat za obradu metala

Pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda
Izrada projektno-tehničke i investicione dokumentacije – Rekonstrukcija vrelovoda od šahta 231 u ul. Pariske komune do Rumenačke 100 i šahta 227 prema ulici Jovana Hranilovića

Kvalifikacioni postupak