Nadzorni odbor

 

Predsednik

Ime i prezime:

Aleksandar Ceković

Datum rođenja: 04.03.1982.
Obrazovanje:
 • Srednja tehnička škola „Mihajlo Pupin“, Kikinda
  Zvanje: Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje
 • Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
  Smer: Proizvodno mašinstvo
  Zvanje: Diplomirani inženjer mašinstva
 • Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
  Smer: Proizvodno mašinstvo
  Zvanje: Master inženjer mašinstva
Radno iskustvo:
 • 2008-2009. „Prestige support group“ DOO, Novi Sad
  Radno mesto: Asistent generalnog menadžera
 • 2011-2013. „Telenor“ DOO, Novi Sad
  Radno mesto: Consumer and Soho Consultant
 • 2013- „Sonirex“ DOO, Futog
  Radno mesto: Rukovodilac Komercijale i tehničke pripreme
Certifikati: ECDL certificate (2 modula)
Tehnička obuka: MS Office
Strani jezik: Engleski
Ostalo: Vozačka dozvola „A“ i „B“ kategorije

 

Članovi

 

Ime i prezime:

Dušan Macura

Datum rođenja: 07.08.1973.
Obrazovanje:
 • Srednja škola elektrostruke „Mihajlo Pupin“, Novi Sad
  Smer: elektroenergetika
 • Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
  Odsek za elektrotehniku i računarstvo
  Smer: elektroenergetika
  Zvanje: master inženjer elektrotehnike i računarstva
Radno iskustvo:
 • 2000-2004. „Termoelektro – MM“ DOO, Novi Sad
  Radno mesto: DCS & SCADA sistem inženjer
 • 2004- JKP „Novosadska toplana“, Novi Sad
  Radno mesto:
  – Inženjer Odseka u Sektoru za proizvodnju, prenos i predaju toplotne energije (jul 2004–septembar 2005)
  – Rukovodilac Odseka za merenje, tehnološki nadzor i upravljanje (oktobar 2005–jul 2009)
  – Rukovodilac Odeljenja za proizvodnju toplotne energije (avgust 2009–oktobar 2014)
  – Rukovodilac Sektora za proizvodnju i distribuciju toplotne energije (novembar 2014)
Certifikati:
 • Odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona (licenca 350C25305)
 • Odgovorni projektant upravljanja elektromotornim pogonima – automatika, merenja i regulacija (licenca 352C25205)
 • Odgovorni inženjer za energetsku efikasnost (licenca 381043112)
 • Odgovorni izvođač radova elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona (licenca 450929805)
 • Licenca za tehničko rukovođenje postrojenjima za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije (licenca 115-152-723/2016-02)
 • Project Management PMI Methodology (licenca 16-463)
Tehnička obuka:
 • FIDIC uslovi ugovaranja
 • EPLAN Electric P8 Professional
Strani jezik: Tečno govori i piše engleski jezik, elementarno koristi nemački jezik.
Ostalo: Član je međunarodnih stručnih organizacija: IDEA, ASHRAE, PMI, DBDH, SDDE.
Objavio je više radova i publikacija na međunarodnim naučno-stručnim skupovima.
Oženjen, otac jednog deteta. Detaljnu biografiju možete pogledati ovde.

 

Ime i prezime:

Aleksandra Kešelj

Datum rođenja: 01.10.1979.
Obrazovanje:
 • Gimnazija „Sava Šumanović“ – opšti smer, Šid
 • Pravni fakultet, Novi Sad
  Zvanje: Diplomirani pravnik
Radno iskustvo:
 • Sudska praksa
 • Advokatska praksa
Certifikati:
 • Položen pravosudni ispit
 • Certifikati o postupanju sa maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica kao oštećenih
Tehnička obuka:
 • Poznavanje rada na računaru
Strani jezik: Engleski jezik
Ostalo: Vozačka dozvola „B“ kategorije