Nadzorni odbor

 

Predsednik

Ime i prezime:

Aleksandar Belić

Datum rođenja: 02.12.1977. godine
Obrazovanje:
 • Gimnazija „Branko Radičević“, Stara Pazova
 • Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, Departman za saobraćaj
  Smer za drumski i gradski saobraćaj
  Zvanje: Diplomirani inženjer saobraćaja
Radno iskustvo:
 • 2006. – 2007. godine, ATP „Vojvodina“ a.d. Novi Sad
  Radno mesto: Referent u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju
 • 2007. – 2008. godine, ATP „Vojvodina“ a.d. Novi Sad
  Radno mesto: Šef saobraćaja
 • 2008. – 2009. godine, „Autocentar Čanji“ d.o.o. Temerin
  Radno mesto: Savetnik u prodaji
 • 2009. – 2013. godine, „Generali transport company“ d.o.o. Novi Sad
  Radno mesto: Stručni saradnik u oblasti saobraćaja
 • 2013. – 2014. godine, „General-auto“ d.o.o. Novi Sad
  Radno mesto: Direktor privrednog društva
 • 2014. – 2016. godine, „FARLANG TC“ d.o.o. Novi Sad
  Radno mesto: Direktor privrednog društva
 • 2016. – 2019. godine, Služba Skupštine Grada Novog Sada
  Radno mesto: Pomoćnik šefa Kabineta predsednika Skupštine Grada Novog Sada
 • januar – septembar 2020. godine, Skupština Grada Novog Sada
  Radno mesto: Šef Kabineta predsednika Skupštine Grada Novog Sada
 • septembar 2020. godine, Služba Skupštine Grada Novog Sada
  Radno mesto: Pomoćnik šefa Kabineta predsednika Skupštine Grada Novog Sada
Certifikati:
 • Certifikat IRU akademije za menadžera u drumskom transportu
 • Položen državni stručni ispit
Strani jezik:
 • Ruski jezik
 • Engleski jezik
Ostalo:
 • Redovno služen vojni rok
 • Oženjen, otac jednog deteta

 

Članovi

 

Ime i prezime:

Dušan Macura

Datum rođenja: 07.08.1973.
Obrazovanje:
 • Srednja škola elektrostruke „Mihajlo Pupin“, Novi Sad
  Smer: elektroenergetika
 • Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
  Odsek za elektrotehniku i računarstvo
  Smer: elektroenergetika
  Zvanje: master inženjer elektrotehnike i računarstva
Radno iskustvo:
 • 2000-2004. „Termoelektro – MM“ DOO, Novi Sad
  Radno mesto: DCS & SCADA sistem inženjer
 • 2004- JKP „Novosadska toplana“, Novi Sad
  Radno mesto:
  – Inženjer Odseka u Sektoru za proizvodnju, prenos i predaju toplotne energije (jul 2004–septembar
  2005)
  – Rukovodilac Odseka za merenje, tehnološki nadzor i upravljanje (oktobar 2005–jul 2009)
  – Rukovodilac Odeljenja za proizvodnju toplotne energije (avgust 2009–oktobar 2014)
  – Rukovodilac Sektora za proizvodnju i distribuciju toplotne energije (novembar 2014)
Certifikati:
 • Odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona (licenca 350C25305)
 • Odgovorni projektant upravljanja elektromotornim pogonima – automatika, merenja i regulacija
  (licenca 352C25205)
 • Odgovorni inženjer za energetsku efikasnost (licenca 381043112)
 • Odgovorni izvođač radova elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona (licenca
  450929805)
 • Licenca za tehničko rukovođenje postrojenjima za proizvodnju, prenos i distribuciju električne
  energije (licenca 115-152-723/2016-02)
 • Project Management PMI Methodology (licenca 16-463)
Tehnička obuka:
 • FIDIC uslovi ugovaranja
 • EPLAN Electric P8 Professional
Strani jezik: Tečno govori i piše engleski jezik, elementarno koristi nemački jezik.
Ostalo: Član je međunarodnih stručnih organizacija: IDEA, ASHRAE, PMI, DBDH, SDDE.
Objavio je više radova i publikacija na međunarodnim naučno-stručnim skupovima.
Oženjen, otac jednog deteta. Detaljnu biografiju možete pogledati ovde.

 

Ime i prezime:

Aleksandra Kešelj

Datum rođenja: 01.10.1979.
Obrazovanje:
 • Gimnazija „Sava Šumanović“ – opšti smer, Šid
 • Pravni fakultet, Novi Sad
  Zvanje: Diplomirani pravnik
Radno iskustvo:
 • Sudska praksa
 • Advokatska praksa
Certifikati:
 • Položen pravosudni ispit
 • Certifikati o postupanju sa maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti
  maloletnih lica kao oštećenih
Tehnička obuka:
 • Poznavanje rada na računaru
Strani jezik: Engleski jezik
Ostalo: Vozačka dozvola „B“ kategorije