Надзорни одбор

Председник

Име и презиме:

Александар Цековић

Датум рођења:

04.03.1982.

Образовање:

 • Средња техничка школа „Михајло Пупин“, Кикинда
  Звање: Машински техничар за компјутерско конструисање
 • Факултет техничких наука, Нови Сад
  Смер: Производно машинство
  Звање: Дипломирани инжењер машинства
 • Факултет техничких наука, Нови Сад
  Смер: Производно машинство
  Звање: Мастер инжењер машинства
Радно искуство:
 • 2008-2009. „Prestige support group“ DOO, Нови Сад
  Радно место: Асистент генералног менаџера
 • 2011-2013. „Telenor“ DOO, Нови Сад
  Радно место: Consumer and Soho Consultant
 • 2013- „Sonirex“ DOO, Футог
  Радно место: Руководилац Комерцијале и техничке припреме
Цертификати:

ECDL certificate (2 modula)

Техничка обука:

MS Office

Страни језик:

Енглески

Остало:

Возачка дозвола „А“ и „Б“ категорије

 

Чланови

Име и презиме:

Јулка Петровић

Датум рођења:

14.05.1971.

Образовање:

 • Средња медицинска школа „7. април“, Нови Сад
 • Виша медицинска школа, Београд
 • Факултет заштите на раду, смер животне средине, Ниш,
  Смер: Заштита животне средине,
  Звање: Мастер инжењер заштите животне средине
 • Похађа докторске студије из области заштите животне средине, а у фази је израде докторске дисертације.
Радно искуство:
 • 1997-2004. Институт за јавно здравље Војводине, Сектор за хигијену и заштиту животне средине, Нови Сад
 • 2005. ЈКП „Пут“, Нови Сад
 • 2005- ЈКП „Новосадска топлана“, Нови Сад
  Радно место:
  Виши самостални референт за Заштиту на раду и заштиту од пожара (2005-2009)
  Руководилац Одсека за безбедност и здравље на раду, заштиту од пожара и заштиту животне средине (2009-2012)
  Саветник директора (2012-2016)
  Руководилац Одсека за безбедност и здравље на раду, заштиту од пожара и заштиту животне средине (2016-)
Цертификати:

Интерни проверивач за ISO 14001:2004/19011:2002
Сертификат „Qualityaustria“ за Менаџер система квалитета ISO 9001:2015 и Менаџер система заштите животне средине ISO 14001:2015.

Техничка обука:

ECDL certificate Sylabis version 5.0

Страни језик:

 • немачки
 • руски

Остало:

Возачка дозвола „Б“ категорије

 

Име и презиме:

Слободан Кнежевић

Датум рођења:

03.02.1961.

Образовање:

 • Гимназија, Јајце
 • Међуфакултетско одељење Економског факултета у Суботици и Правног факултета у Новом Саду, Одељење у Новом Саду
  Звање: Дипломирани економиста пословно-правног смера
 • Економски факултет, Суботица
  Звање: Магистар економских наука
Радно искуство:
 • 1985-1986. Фабрика „27. март“, Нови Сад
  Радно место: Приправник
 • 1986-1993. ЈКП „Водовод и канализација“, Нови Сад
  Радно место: Руководилац економско-финансијских послова
 • 1993-1994. „Commerce-inženjering“ ДД, Нови Сад
  Радно место: Директор
 • 1994-2006. ЈКП „Тржница“, Нови Сад
  Радно место: Помоћник директора
 • 2006-2008. „Panonija Medica“ ДОО, Нови Сад
  Радно место: Финансијски директор
 • 2008-2010. АД „Санитарија“, Нови Сад
  Радно место: Директор
 • 2010-2012. „Velefarm VFB“ ДОО, Нови Сад
  Радно место: Заменик директора ПЦ
 • 2012-2013. „Одржавање и услуге“ ДОО, Нови Сад
  Радно место: Заменик директора
 • 2013- ЈС „Слободна царинска зона Нови Сад“ АД, Нови Сад
  Радно место: Помоћник директора
Цертификати:
Техничка обука:

MS Office

Страни језик:

 • енглески
 • руски

Остало: