Адреса
Владимира Николића 1
21000 Нови Сад
Србија

Контакт
Телефон: 420-853, 423-712
Е-mail: osj@nstoplana.rs

Поуздана услуга

Топли дом без бриге о услузи грејања

Јавно комунално предузеће

"Новосадска топлана" Нови Сад

Програм пословања за 2020. годину

Реализација програма пословања за период I-III 2020.

Реализација програма пословања за период I-VI 2020.

Реализација програма пословања за период I-IX 2020.

Реализација програма пословања за период I-XII 2020.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања (за период од 01.01.2020. до 30.09.2020.)

Одлука Надзорног одбора ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад (Број: 01-11178/1) од 29.10.2020. године.

Решење Града Новог Сада (Број: 352-3/2020-379-II) од 20.11.2020. године о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад

Биланс стања на дан 31.12.2020. године

Биланс успеха за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

Извештај о осталом резултату за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

Извештај о променама на капиталу за период 01.01.2020. до 31.12.2020. године

Извештај о токовима готовине за период 01.01.2020. до 31.12.2020. године

Напомене уз финансијске извештаје за 2020. годину

Годишњи извештај о пословању за 2020. годину

Извештај о реализацији програма пословања

Извештај независног ревизора о финансијским извештајима за пословну 2020. годину

Програм пословања за 2018. годину

Програм пословања за 2018. годину, измене јун 2018.

Програм пословања за 2018. годину, измене новембар 2018.

Реализација програма пословања за I квартал 2018. године

Реализација програма пословања за II квартал 2018. године

Реализација програма пословања за III квартал 2018. године

Реализација програма пословања за IV квартал 2018. године

Биланс стања на дан 31.12.2018. године

Биланс успеха за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

Извештај о осталом резултату за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

Извештај о променама на капиталу за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

Извештај о токовима готовине за период 01.01.2018. до 31.12.2018. године

Напомене уз финансијске извештаје за 2018. годину

Годишњи извештај о пословању за 2018. годину

Извештај о реализацији програма пословања

Мишљење независног ревизора Центар за ревизију и економска истраживања д.о.о. Нови Сад

Програм пословања за 2017. годину

Програм пословања за 2017. годину, измене јун 2017.

Програм пословања за 2017. годину, измене новембар 2017.

Реализација програма пословања за I квартал 2017. године

Реализација програма пословања за II квартал 2017. године

Реализација програма пословања за III квартал 2017. године

Реализација програма пословања за IV квартал 2017. године

Биланс стања на дан 31.12.2017. године

Биланс успеха за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

Извештај о осталом резултату за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

Извештај о променама на капиталу за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

Извештај о токовима готовине за период 01.01.2017. до 31.12.2017. године

Напомене уз финансијске извештаје за 2017. годину

Годишњи извештај о пословању за 2017. годину

Извештај о реализацији програма пословања

Мишљење независног ревизора EuroAudit d.o.o. о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2017. годину из Извештаја независног ревизора са ФИ за 2017. годину

Програм пословања за 2016. годину

Програм пословања за 2016. годину, измене март 2016.

Програм пословања за 2016. годину, измене новембар 2016.

Реализација програма пословања за I квартал 2016. године

Реализација програма пословања за II квартал 2016. године

Реализација програма пословања за III квартал 2016. године

Реализација програма пословања за IV квартал 2016. године

Биланс стања на дан 31.12.2016. године

Биланс успеха за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

Извештај о осталом резултату за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

Извештај о променама на капиталу за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

Извештај о токовима готовине за период 01.01.2016. до 31.12.2016. године

Напомене уз финансијске извештаје за 2016. годину

Годишњи извештај о пословању за 2016. годину

Извештај о реализацији програма пословања

Мишљење независног ревизора Baker Tilly WB revizija d.o.o. о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2016. годину из Извештаја независног ревизора са ФИ за 2016. годину

Програм пословања за 2015. годину

Програм пословања за 2015. годину, измене март 2015.

Програм пословања за 2015. годину, измене мај 2015.

Програм пословања за 2015. годину, измене јун 2015.

Програм пословања за 2015. годину, измене октобар 2015.

Реализација програма пословања за I квартал 2015. године

Реализација програма пословања за II квартал 2015. године

Реализација програма пословања за III квартал 2015. године

Реализација програма пословања за IV квартал 2015. године

Извештај о пословању Јавно комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за период I-XII 2015. године

Биланс стања на дан 31.12.2015. године

Биланс успеха за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године

Извештај о осталом резултату за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године

Извештај о токовима готовине за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године

Извештај о променама на капиталу за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године

Напомене уз финансијске извештаје за Јавно комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2015. годину

Статистички извештај

Извештај о реализацији програма пословања

Мишљење независног ревизора Baker Tilly WB revizija d.o.o. о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2015. годину из Извештаја независног ревизора са ФИ за 2015. годину

Производња и снабдевање топлотном енергијом на подручју Новог Сада

Поштовање заједнице и корисника, искуство и стручност, жеља за учењем, индивидуални и организациони развој те еколошка одговорност су темељне вредности нашег предузећа.