2015. година

Програм пословања за 2015. годину

Програм пословања за 2015. годину, измене март 2015.

Програм пословања за 2015. годину, измене мај 2015.

Програм пословања за 2015. годину, измене јун 2015.

Програм пословања за 2015. годину, измене октобар 2015.

Реализација програма пословања за I квартал 2015. године

Реализација програма пословања за II квартал 2015. године

Реализација програма пословања за III квартал 2015. године

Реализација програма пословања за IV квартал 2015. године

Извештај о пословању Јавно комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за период I-XII 2015. године

Биланс стања на дан 31.12.2015. године

Биланс успеха за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године

Извештај о осталом резултату за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године

Извештај о токовима готовине за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године

Извештај о променама на капиталу за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године

Напомене уз финансијске извештаје за Јавно комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2015. годину

Статистички извештај

Извештај о реализацији програма пословања

Мишљење независног ревизора Baker Tilly WB revizija d.o.o. о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2015. годину из Извештаја независног ревизора са ФИ за 2015. годину

2016. година

Програм пословања за 2016. годину

Програм пословања за 2016. годину, измене март 2016.

Програм пословања за 2016. годину, измене новембар 2016.

Реализација програма пословања за I квартал 2016. године

Реализација програма пословања за II квартал 2016. године

Реализација програма пословања за III квартал 2016. године

Реализација програма пословања за IV квартал 2016. године

Биланс стања на дан 31.12.2016. године

Биланс успеха за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

Извештај о осталом резултату за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

Извештај о променама на капиталу за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

Извештај о токовима готовине за период 01.01.2016. до 31.12.2016. године

Напомене уз финансијске извештаје за 2016. годину

Годишњи извештај о пословању за 2016. годину

Извештај о реализацији програма пословања

Мишљење независног ревизора Baker Tilly WB revizija d.o.o. о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2016. годину из Извештаја независног ревизора са ФИ за 2016. годину

2017. година

Програм пословања за 2017. годину

Програм пословања за 2017. годину, измене јун 2017.

Програм пословања за 2017. годину, измене новембар 2017.

Реализација програма пословања за I квартал 2017. године

Реализација програма пословања за II квартал 2017. године

Реализација програма пословања за III квартал 2017. године

Реализација програма пословања за IV квартал 2017. године

Биланс стања на дан 31.12.2017. године

Биланс успеха за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

Извештај о осталом резултату за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

Извештај о променама на капиталу за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

Извештај о токовима готовине за период 01.01.2017. до 31.12.2017. године

Напомене уз финансијске извештаје за 2017. годину

Годишњи извештај о пословању за 2017. годину

Мишљење независног ревизора EuroAudit d.o.o. о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2017. годину из Извештаја независног ревизора са ФИ за 2017. годину

2018. година

Програм пословања за 2018. годину

Програм пословања за 2018. годину, измене јун 2018.

Програм пословања за 2018. годину, измене новембар 2018.

Реализација програма пословања за I квартал 2018. године

Реализација програма пословања за II квартал 2018. године

Реализација програма пословања за III квартал 2018. године

Реализација програма пословања за IV квартал 2018. године

2019. година

Програм пословања за 2019. годину

Програм пословања 2017-2026.

Дугорочни програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска Топлана“ Нови Сад за период 2017-2026. година

Програм пословања 2017.-2021.

Средњорочни програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска Топлана“ Нови Сад за период 2017-2021. година